100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท รวมสินทรัพย์ (บาท)
1 ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 57,220,105,840,000.00
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,008,242,058,000.00
3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,860,127,042,000.00
4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,656,181,374,000.00
5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,641,149,531,000.00
6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,049,901,557,000.00
7 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 984,123,539,000.00
8 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 958,613,513,944.00
9 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 888,151,478,000.00
10 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 525,142,025,000.00
11 ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 500,377,673,502.18
12 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 479,622,472,000.00
13 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 451,550,031,772.00
14 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 416,737,212,518.00
15 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 393,614,424,905.00
16 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 351,550,345,000.00
17 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 350,377,488,632.00
18 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 323,568,596,000.00
19 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 295,136,913,000.00
20 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 290,698,239,000.00
21 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 289,921,613,000.00
22 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 280,368,088,081.00
23 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 275,484,295,000.00
24 การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 275,401,448,156.00
25 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 266,898,215,000.00
26 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 260,403,217,563.00
27 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 240,036,876,000.00
28 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 238,657,978,000.00
29 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 223,845,068,489.00
30 ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 202,432,330,863.00
31 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 199,702,422,000.00
32 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 189,124,245,000.00
33 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 186,931,588,037.00
34 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 181,117,753,204.00
35 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 156,031,349,000.00
36 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 152,859,537,382.00
37 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 151,847,588,000.00
38 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 146,093,222,525.00
39 บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 145,561,999,000.00
40 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 135,446,821,000.00
41 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 121,554,434,902.00
42 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 109,575,481,120.00
43 บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 107,653,002,056.74
44 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 106,793,154,460.00
45 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 106,204,181,862.00
46 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 104,958,516,381.00
47 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,945,153,678.00
48 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 99,889,325,066.75
49 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 98,932,439,173.00
50 ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 95,033,910,000.00
51 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 92,929,768,168.00
52 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 85,833,062,792.00
53 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 84,196,352,000.00
54 แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 83,189,512,871.00
55 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 79,647,817,131.00
56 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 79,560,980,000.00
57 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 78,178,054,000.00
58 ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 77,443,269,482.00
59 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 76,593,305,036.00
60 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 74,405,947,568.00
61 วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 71,268,678,014.69
62 ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 69,512,402,640.00
63 โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 64,692,715,782.00
64 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,958,603,000.00
65 กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,521,863,194.00
66 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,468,420,288.00
67 การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 59,847,234,089.00
68 ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 56,647,416,625.00
69 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 56,535,735,475.21
70 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 55,292,031,926.00
71 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 55,010,637,943.00
72 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 53,858,757,761.00
73 อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 53,068,534,404.00
74 แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 52,639,644,891.00
75 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 52,378,297,758.00
76 ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 52,209,227,949.00
77 อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,303,218,550.00
78 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,271,935,640.00
79 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,181,319,175.00
80 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 49,118,239,169.00
81 เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 49,018,156,343.00
82 อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 48,938,672,736.00
83 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 48,139,542,000.00
84 ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 47,531,057,925.00
85 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 47,478,731,000.00
86 บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 47,153,726,000.00
87 เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 45,281,847,680.00
88 ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 44,960,866,144.00
89 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 43,607,208,212.00
90 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 42,922,076,161.00
91 ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 42,919,641,902.00
92 ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 42,884,707,967.00
93 พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 42,410,188,810.00
94 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 41,982,400,155.00
95 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 41,790,229,779.00
96 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 41,296,944,692.00
97 แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 40,870,226,000.00
98 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 40,762,486,659.00
99 บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 40,574,143,005.00
100 กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 40,552,795,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท รวมสินทรัพย์ (บาท)
1 แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 366,344,063,000,000.00
2 พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด 270,000,078,310,000.00
3 เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด 70,851,076,580,000.00
4 จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด 47,687,578,000,000.00
5 ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด บริษัทจำกัด 40,587,371,520,000.00
6 อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด 10,866,437,930,000.00
7 ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 6,276,575,100,000.00
8 เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัด บริษัทจำกัด 4,911,562,050,000.00
9 จุลศักดิ์ 1990 จำกัด บริษัทจำกัด 4,514,203,140,000.00
10 ธนเวโรจน์ จำกัด บริษัทจำกัด 4,094,875,250,000.00
11 เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด 3,766,175,400,000.00
12 ไทย เทอร์ไบน์ อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 2,117,617,160,000.00
13 วัน ทู แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 2,067,109,803,510.81
14 ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 1,989,570,584,000.00
15 รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด 1,272,186,580,000.00
16 ไอซีบี สินทรัพย์หมุนเวียนดิจิตอล จำกัด บริษัทจำกัด 1,000,000,125,800.50
17 เอ็มเคจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 967,079,320,000.00
18 นิปปอน เซมิคอน จำกัด บริษัทจำกัด 848,150,000,000.00
19 ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด บริษัทจำกัด 819,096,103,000.00
20 เฟสโต้ จำกัด บริษัทจำกัด 669,075,241,000.00
21 เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด 565,259,410,000.00
22 ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 342,154,221,000.00
23 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 338,487,370,508.00
24 บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 312,248,973,820.36
25 ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 275,035,836,674.00
26 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 254,797,561,191.00
27 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด 242,998,536,692.00
28 กันตาคีรี พัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด 180,142,000,000.00
29 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 162,835,059,230.00
30 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 152,738,516,003.00
31 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 137,885,604,517.00
32 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 137,551,563,479.00
33 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทจำกัด 127,766,811,938.00
34 เฟสโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 127,070,944,000.00
35 ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด 116,506,151,670.00
36 สิริวนา จำกัด บริษัทจำกัด 109,656,922,861.00
37 ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทจำกัด 108,307,176,487.00
38 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 108,125,153,442.00
39 น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทจำกัด 103,236,004,136.00
40 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 100,146,992,780.00
41 หง หลี่ บิสซิเนส จำกัด บริษัทจำกัด 99,857,380,000.00
42 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด 96,211,826,615.00
43 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 92,498,029,036.00
44 ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 92,279,128,290.00
45 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 88,128,910,255.00
46 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 86,284,771,570.00
47 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 83,109,081,813.00
48 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 81,499,444,420.00
49 ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 77,482,772,871.00
50 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 76,958,990,405.00
51 ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 76,721,516,340.00
52 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 74,969,917,000.00
53 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 73,558,603,913.00
54 บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 72,610,170,277.94
55 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 71,790,358,410.00
56 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 71,319,230,025.00
57 เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 69,082,128,584.00
58 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 65,114,772,146.00
59 ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 61,192,317,284.00
60 วิสเมค จำกัด บริษัทจำกัด 59,026,140,000.00
61 อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 57,640,403,346.00
62 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 57,059,403,645.00
63 สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 54,873,303,956.00
64 เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 54,764,751,841.14
65 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริษัทจำกัด 54,245,685,361.00
66 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 53,343,575,518.00
67 ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 52,500,499,524.00
68 บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 52,339,347,841.00
69 บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัทจำกัด 51,718,473,683.00
70 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 50,015,580,889.00
71 วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 49,998,709,664.16
72 พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัทจำกัด 49,695,213,921.00
73 เอ็กโก พลัส จำกัด บริษัทจำกัด 49,607,372,368.00
74 เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 48,336,098,403.00
75 สยามมิชลิน จำกัด บริษัทจำกัด 48,248,863,675.00
76 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 46,400,104,908.00
77 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 46,194,400,039.00
78 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 45,963,262,362.00
79 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 45,857,781,590.00
80 บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด 45,846,262,853.80
81 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 45,433,727,194.00
82 เรียล มูฟ จำกัด บริษัทจำกัด 45,370,033,000.00
83 ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 45,261,759,817.00
84 สัมพันธ์กิจ จำกัด บริษัทจำกัด 45,046,180,030.15
85 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 44,142,474,995.00
86 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 43,958,799,009.00
87 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 43,591,514,720.94
88 บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัทจำกัด 43,055,532,546.12
89 บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด 42,952,466,889.00
90 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัทจำกัด 42,585,658,197.00
91 กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริษัทจำกัด 42,421,184,139.00
92 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 41,770,600,006.00
93 อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 41,351,917,885.00
94 วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 41,202,757,558.00
95 นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 40,918,750,432.00
96 ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 40,545,173,011.00
97 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 40,249,178,534.00
98 เงินติดล้อ จำกัด บริษัทจำกัด 40,080,967,909.00
99 เก็คโค่-วัน จำกัด บริษัทจำกัด 38,907,809,575.00
100 ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัทจำกัด 37,917,893,210.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ย้ายโดเมนเนม จาก Godaddy ไปที่ Google domains

ในบทความจะมาสอนวิธีการย้ายโดเมนเนม Domain name ที่จดกับ Godaddy ไปที่ Google domains กัน หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องย้ายไป Google Domains ด้วย ย้ายไปมันมีข้อดียังไงกัน คำตอบก็คือราคานั้นถูกกว่าและราคาคงที่ทุกปี (ประมาณ 420 บาท สำหรับ .com และ .net) และที่สำคัญคือให้ Domain Privacy Protection (ปกปิดข้อมูลส่วนตัว ป้องกัน Spam) แถมไปด้วยฟรีๆ เอาละมาดูวิธีการย้ายกันเลย

โดยก่อนเราจะย้ายเราต้องเตรียมตัวดังนี้

 1. เราจะต้องจ่ายค่า Domain ให้ Google อย่างน้อย 1 ปี
 2. ขั้นตอนการย้ายอาจจะใช้เวลานาน โดยนานที่สุดอาจจะถึง 60 วัน หรืออย่างเร็วก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้
 3. เนื่องจากข้อ 2 เราควรจะย้าย Domain ก่อน Domain หมดอายุอย่างน้อย 60 วัน

 

อันดับแรกให้เราไปที่ Godady Domain name ที่เราจะย้ายแล้วเลือก  Domain lock เป็น Off แล้วเลือก Transfer Domain away from Godaddy แล้วเราก็จะได้ รหัสเอาไว้ย้าย Domain ซึ่งส่งไปที่ Email ของเรา

 

เสร็จแล้วให้เราไปที่ https://domains.google/ แล้วเลือก Transfer in ที่เมนูด้านซ้ายมือ ใส่ Domain name ที่เราจะย้ายใส่เข้าไป

 

ก็จะมีขั้นตอน ให้เราใส่รหัสการย้ายที่เราได้มาจาก Godaddy  ส่วนข้อมูล DNS ก็ให้คงเดิมไว้ถ้าใครไม่ได้เปลี่ยน Server แล้วก็กด Continue

 

เตรียมตัวจ่ายตังให้ทาง Google

 

กลับมาทาง Godaddy ให้ไปที่ Transfer แล้วกด Transfer status เลือก Accept

 

หลังจากนั้นกลับมาทาง Google ที่ Transfer in ก็จะขึ้นสถานะดังภาพ อาจจะต้องรอหลายวันหน่อยแล้วแต่กรณีบางคนอาจจะรอแค่ ชั่วโมงเดียวก็ย้ายเสร็จเรียบร้อย

 

ถ้าใครย้ายเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นดังภาพด้านล่าง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่

https://th.godaddy.com/help/transfer-my-domain-away-from-godaddy-3560

https://support.google.com/domains/answer/3251236?hl=en-GB&ref_topic=9003137

เปลี่ยน Windows 10 เป็นธีมสีมืดกับ Dark theme

บทความนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยน Windows 10 ให้กลายเป็นธีมสีมืดหรือ Dark theme ซึ่งน่าใช้มากไม่ต้องทนแสบตากับพื้นหลังสีขาวๆกันอีกต่อไป มาเริ่มทำกันเลย
อันดับแรกให้เราคลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Personalize

เสร็จแล้วให้เลือกไปที่ Colors แล้วเลือก Choose your default app mode เป็น Dark ดังรูป

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ Windows ที่เป็นสายมืดแล้วละ Dark theme กันไปเลย

หมายเหตุ Feature Dark theme นี้สามารถทำได้กับ Windows 10 version 1809 ขึ้นไปนะ

จัดการและทำความสะอาด Bookmark กับ Bookmark clean up

สำหรับใครที่ใช้ Chrome และมีการเก็บเว็บไซต์ที่เราอยากจะมาเข้าไว้ดูภายหลังหรือ Bookmark กันไว้ พอนานวันเข้า Bookmark ของเราก็มีจำนวนมากแล้วบางทีก็อาจจะมีการเก็บ Bookmark เว็บไซต์ที่ซ้ำๆกันไว้ รวมไปถึงบางเว็บไซต์ก็อาจจะเข้าไม่ได้แล้วก็ได้ ในบทความนี้จะมาแนะนำ Extension ของ Chrome ที่มีชื่อว่า Bookmarks clean up เอาไว้ทำความสะอาดจัดระเบียบ Bookmark ของเรากันสักหน่อย

โดยอันดับแรกเราก็ไปที่ Extension ตามลิงค์ด้านล่างและกดติดตั้งได้เลย
https://chrome.google.com/webstore/detail/bookmarks-clean-up/oncbjlgldmiagjophlhobkogeladjijl

พอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาด้านขวามือบนของ Chrome ให้เรากดได้เลย

โดยเจ้า Bookmarks clean up ก็จะมีอยู่ 4 ปุ่มการทำงานหลักๆ นั้นก็คือ
1. Find duplicated bookmarks = หา Bookmarks ที่ซ้ำๆกัน
2. Remove empty folders = ลบ Folder ใน Bookmark ที่เป็น folder ว่างๆ
3. Merge duplicate folders = รวม Bookmarks ที่ซ้ำๆกันให้อยู่ใน Folder เดียวกัน
4. Find broken urls = หา Bookmarks ที่เข้าไม่ได้

ใครที่สนใจอยากจัดการทำความสะอาด Bookmars ที่มีจำนวนมากๆก็สามารถทดลองเอามาใช้งานกันได้เลย ของดีขอบอกต่อจ้า

แนะนำที่ทำ Passport ที่เร็วที่สุด

บทความนี้จะมาขอแนะนำสำหรับใครที่กำลังหาที่ทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ อยากจะต่ออายุ Passport ที่ทำได้อย่างรวดเร็ว คนไม่เยอะ ไม่ต้องรอคิวนาน

ก็ต้องก็ขอแนะที่ สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี อยู่ในห้าง Big C สุวินทวงศ์ ด้านหลังเทคนิคมีนบุรี

ขอบอกว่าที่นี้ทำ Passport ได้แล้วมาก หากใครมาต่ออายุ Passport ใช้เวลาเร็วสุดไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แต่ว่าจำกัดคิววันละ400 คิวเท่านั้นนะ (ลองโทรสอบถามเพื่ออัพเดตข้อมูลอีกที)

เข้าไปในห้าง Big C เลย แล้วเดินขึ้นไปชั้น 2 ตรง Food court ได้เลยจ้า

แผนที่ตาม Google map ไปได้เลย

วิธีทำให้ Visual Studio Code เปลี่ยนภาษาต่างด้าวได้

สำหรับใครที่ใช้งาน Visual Studio Code หรือ VsCode ในการอ่าน Source code ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆแล้วมักจะเจอตัวหนังสือเป็นภาษาต่างด้าว อ่านไม่ออกแบบนี้

ซึ่งสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าตัวไฟล์ source code มีการเข้ารหัส encode ไม่ถูกต้อง โดยในบทความนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน Encode ของโปรเจคของเราให้สามารถอ่านภาษาต่างด้าวนั้นได้

มาเริ่มกันที่ไปที่ File แล้วเลือก Preferences แล้วก็ Setting

แล้วเลือกไปที่ Workspace จากนั้นพิมพ์ Encode ในช่องการค้นหา Setting ได้เลย แล้วก็จะเจอ หัวข้อ Files: Encoding ให้เราเลือก Shiftjis (ในตัวอย่างเป็นไฟล์ภาษาญี่ปุ่น) หรือตัวเลือกที่ตรงกับไฟล์ที่ Encode ที่เราต้องการ

จากนั้นลองมาเปิดไฟล์ในโปรเจคของเราก็จะเห็นว่าสามารถอ่าน Comment ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นออกแล้วละ

หากเราลองไปดูที่ไฟล์ Setting.json ใน Folder .vscode ก็จะเห็นว่ามีการ Setting File encoding ตามที่เรา Setting ไว้เลยละ

แหล่งรวม Website เรียนออนไลน์ฟรี!

ในยุคนี้สมัยนี้การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จากสมัยก่อนที่เราจะหาความรู้ต่างๆ ก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่สมัยนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย จึงมีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านออนไลน์ เราทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้จากทุกมุมโลก ทุกเวลา ต่อไปโลกเราจะปรับเข้าสู่โหมด การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม Website สำหรับการเรียนรู้ในแขนงต่างๆ จากระบบออนไลน์มาฝาก โดยบางหลักสูตรก็สามารถเรียนได้ฟรีแถมยังมีใบ Certificate ให้อีกด้วย มาดูกันดีกว่าว่ามีเว็ปไหนบ้างที่น่าสนใจ

หลักสูตรเรียนออนไลน์ Online Study :


  • EDX เป็นเว็ปเรียนออนไลน์ที่ครอบคลุมศาสตร์หลายด้าน เช่น Computer, Language, Data Science, Business & Management, Engineering และ Humanities ใครสนใจลองเข้าไปดูได้ที่นี่ http://www.edx.org/

  • Space by CBS เป็นเว็ปจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการนำเสนอหลักสูตรจาก Chulalongkorn Business School: CBS ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่นี่ https://space.cbs.chula.ac.th/login/


  • CHULA MOOC
   เป็นเว็ปไซด์จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการ Login ผ่าน Facebook มีหลักสูตรที่ค่อนข้างหลากหลาย ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้ https://mooc.chula.ac.th/how-to

  • Google Digital Garage เป็นเว็ปไซต์การเรียนรู้ออนไลน์จากทาง Google มีหลายหลักสูตรที่เป็นเทรนด์ใหม่และน่าสนใจมากๆ เรียนได้ที่นี่ https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/courses

  • Microsoft ก็เป็นอีกเจ้าที่สอนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี เทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆ ใครสนใจแนวนี้สามารถเข้าไปเรียนกันได้ https://aischool.microsoft.com/en-us/business/learning-paths

  • Thaimooc เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่รวบรวมหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเข้าไปอัพเดทหลักสูตรใหม่ๆได้ที่ https://thaimooc.org/courses

  • SkillLane เป็นผู้ให้บริการหลักสูตรเรียนออนไลน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ครบเกือบทุกหมวดหมู่ที่สำคัญมีภาษาไทยเยอะมากด้วยไปดูกันได้ https://www.skilllane.com/

  • Coursera เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่โด่งดังมากมีทั้งเป็นเว็ปไซด์และแอพพลิเคชั่น เข้าไปทดลองเรียนกันได้จ้ามีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน https://www.coursera.org/

 • Class Central เป็นเว็ปที่รวบรวมหลักสูตรออนไลน์จากหลายๆที่ทั่วโลกไว้ ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรที่ไหนเราสามารถเข้ามาที่นี่ได้ที่เดียวจบครบเลยมีให้เลือกมากมาย https://www.classcentral.com/about

หลักการ Visualization กับ Data น่ารู้

คำว่า Visualization นั้นถ้าแปลกันตรงๆก็จะได้ความหมายว่า การทำให้มองเห็น การแสดง และการนึกภาพ ซึ่งแน่นอนว่าภาพเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจบางอย่างได้ง่ายขึ้นและยังจดจำได้ดีกว่าตัวอักษร ดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง Visualization จึงเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ เพราะหากเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จะช่วยให้การนำเสนองานของเราได้ดีขึ้น คนดูก็จะเข้าใจรายละเอียดได้มากขึ้นเช่นกัน โดยหยิบยกหลักการที่สำคัญมาฝากดังนี้

 • ทำไมต้องใช้ Visualization ? เพราะ จะทำให้เกิดกระบวนการ 3 ประการ
  1. Effective : ทำให้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยการนำเสนอปกติ และสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
  2. Convincing : ชักจูงดึงดูดคนดูได้ดี
  3. Insightful : ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ข้อมูลตัวเลขทำไม่ได้
 • Visualization Variable จะมีด้วยกัน 4 แบบ คือ
  1. Length เป็นแบบความยาว อาจจะเป็นเส้นก็ได้
  2. Area เป็นพื้นที่แสดงภาพที่มีพื้นที่ปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป
  3. Brightness เป็นการแสดงความเข้มอ่อนของสีเดียวเท่านั้น
  4. Hue เป็นการแสดงที่หลากสีสัน
 • แนวทางการนำเสนอจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่
  1. Author-Driven โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่ผู้เขียนเป็นคนขับเคลื่อน ซึ่งมักจะนำเสนอเป็นเส้นตรง (Linear) รวดเร็ว (Fast) และ ข้อความหรือสิ่งที่จะสื่อค่อนข้างชัดเจน (Clear Messages)
  2. Viewer-Driven เป็นรูปแบบการนำเสนอที่ผู้มองหรือผู้ดูเป็นผู้ขับเคลื่อนและค้นหาเองในภาพ โดยการนำเสนอแบบนี้จะกระจายไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear) ความเร็วก็อยู่ที่ผู้มอง (Own Speed) และสิ่งที่สื่อสารจะเป็นไปในลักษณะการค้นหาที่ส่วนตัว ผู้มองสามารถดูหรือค้นหาข้อมูลจากภาพได้เองจากจุดที่ตนเองสนใจเท่านั้น (Exploratory / Personal)

หากใครสนใจอยากเรียนรู้ในรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://space.cbs.chula.ac.th/course/129/item/1706041/ ซึ่งเป็นเรื่องราว Data Visualization สอนโดย อาจารย์ ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร ( Course Overview : Data Visualization คือ การแสดงข้อมูลเป็นภาพ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น วิชานี้ จะแนะนำตั้งแต่ความสำคัญของ Data Visualization ตลอดจนการนำแสดงข้อมูลที่ดี และการใช้ Data เพื่อทำ Storytelling)