100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ ชื่อนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล สินทรัพย์รวม (บาท)
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,753,832,224,000.00
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,462,922,197,000.00
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,437,503,960,000.00
4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,300,013,966,000.00
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,331,178,586,000.00
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 1,754,688,967,000.00
7 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 1,004,905,911,488.00
8 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 725,455,373,000.00
9 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 607,523,759,000.00
10 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 606,870,570,000.00
11 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 585,611,493,898.00
12 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 533,659,270,000.00
13 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 476,041,893,000.00
14 ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 459,205,894,000.00
15 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 419,183,811,679.00
16 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 418,905,367,000.00
17 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 417,262,421,503.00
18 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 394,879,207,593.00
19 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 362,592,415,000.00
20 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 359,824,537,000.00
21 ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 353,968,288,945.00
22 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 347,135,373,000.00
23 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 345,584,783,000.00
24 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 334,661,987,374.00
25 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 329,775,391,871.00
26 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 328,281,196,000.00
27 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 326,157,534,960.00
28 ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด 324,027,344,119.00
29 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 272,120,034,000.00
30 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 257,242,934,334.00
31 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 253,731,703,000.00
32 ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 251,676,461,695.00
33 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 251,478,662,000.00
34 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด 242,348,175,387.00
35 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 228,615,154,000.00
36 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 219,698,703,377.92
37 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 209,558,035,827.00
38 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 208,847,540,589.00
39 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 208,700,307,000.00
40 บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 206,009,003,000.00
41 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 197,640,878,807.00
42 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 196,738,724,882.00
43 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 194,010,825,737.00
44 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 192,567,729,000.00
45 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 188,933,715,833.00
46 ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 185,784,991,667.00
47 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 177,273,375,000.00
48 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 177,165,411,000.00
49 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 168,050,889,000.00
50 การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 162,659,434,206.00
51 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 161,604,850,507.00
52 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 159,003,727,935.00
53 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 157,216,961,368.00
54 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทจำกัด 156,167,049,370.00
55 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 151,105,283,618.00
56 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 148,793,115,820.00
57 ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 143,764,512,554.00
58 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 142,923,517,000.00
59 เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 139,853,836,646.69
60 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 139,668,542,399.00
61 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 135,598,978,423.00
62 บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด 132,917,289,365.47
63 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 130,358,052,321.00
64 บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 125,904,001,158.94
65 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 123,036,278,124.03
66 ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทจำกัด 122,719,747,629.00
67 แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 121,760,118,645.00
68 น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทจำกัด 121,492,393,646.00
69 เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 120,178,686,104.18
70 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 115,580,173,000.00
71 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 110,997,077,000.00
72 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 110,578,243,000.00
73 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 110,210,353,671.00
74 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 108,137,064,000.00
75 ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 107,452,603,248.00
76 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 105,384,426,290.00
77 เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 102,134,722,531.00
78 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,370,199,051.00
79 ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด 100,893,033,852.00
80 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 100,011,061,336.00
81 สิริวนา จำกัด บริษัทจำกัด 99,990,378,497.00
82 ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 99,652,547,000.00
83 แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 98,923,243,304.00
84 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 98,529,427,504.00
85 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 98,377,375,000.00
86 ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 97,245,225,003.00
87 จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 90,231,226,888.00
88 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 90,219,881,000.00
89 บิทคับ ออนไลน์ จำกัด บริษัทจำกัด 89,887,388,243.00
90 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 89,466,285,000.00
91 บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 88,310,988,025.00
92 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 88,177,495,554.00
93 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 87,758,954,195.00
94 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด 87,577,409,724.00
95 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 87,182,459,357.00
96 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 86,773,393,001.86
97 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 86,373,433,052.02
98 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 84,643,691,113.00
99 ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 82,857,725,060.00
100 ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด 81,842,025,932.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ ชื่อนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล รายได้รวม (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 1,226,868,879,547.00
2 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด บริษัทจำกัด 737,393,254,674.85
3 ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 491,195,981,984.00
4 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 455,035,108,416.02
5 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด บริษัทจำกัด 439,664,624,741.46
6 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 415,016,292,792.00
7 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 370,301,549,977.00
8 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 332,771,425,340.00
9 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 327,248,365,224.00
10 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 320,435,361,486.00
11 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 277,179,865,193.45
12 อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด 260,491,265,769.19
13 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 253,783,930,437.00
14 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 214,718,698,630.00
15 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 174,390,007,194.00
16 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 173,173,748,000.00
17 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 172,830,762,596.00
18 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 167,805,708,184.00
19 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 166,743,057,484.00
20 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 164,116,382,349.00
21 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 159,757,955,000.00
22 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 158,200,699,895.00
23 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 153,219,580,000.00
24 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 152,369,958,097.00
25 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 145,018,849,000.00
26 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 137,720,478,249.77
27 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 134,623,085,915.52
28 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 131,894,420,000.00
29 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 124,952,542,765.00
30 จีแคป จำกัด บริษัทจำกัด 124,264,534,581.99
31 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 123,297,960,000.00
32 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 121,383,779,000.00
33 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 120,556,647,163.00
34 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 117,450,947,000.00
35 ออสสิริส จำกัด บริษัทจำกัด 116,715,660,660.05
36 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 113,240,995,172.00
37 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 109,662,638,000.00
38 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 108,042,305,699.00
39 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 107,014,318,000.00
40 เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 103,301,528,491.45
41 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 102,563,205,000.00
42 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,766,268,848.00
43 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 100,852,743,854.00
44 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 96,105,955,546.00
45 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 94,254,724,000.00
46 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 93,337,914,000.00
47 จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทจำกัด 92,718,093,806.00
48 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 92,398,338,366.00
49 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 91,908,974,000.00
50 การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 91,838,550,895.00
51 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 90,646,543,888.00
52 ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 87,379,758,000.00
53 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด บริษัทจำกัด 85,681,927,507.21
54 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 83,136,519,966.00
55 ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด 82,879,557,434.00
56 โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 82,427,684,803.00
57 วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัทจำกัด 80,400,192,436.31
58 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 79,633,853,441.00
59 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 79,070,960,731.00
60 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริษัทจำกัด 79,026,655,624.00
61 เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 78,501,958,920.60
62 ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 76,998,292,422.00
63 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทจำกัด 74,921,168,491.00
64 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 73,407,752,896.00
65 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 70,579,720,570.00
66 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัทจำกัด 69,106,367,162.00
67 ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด บริษัทจำกัด 67,471,536,199.21
68 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 65,252,454,977.00
69 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 64,375,140,097.00
70 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด 64,323,239,250.00
71 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัทจำกัด 63,628,457,633.00
72 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 63,549,315,000.00
73 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 60,761,501,866.00
74 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,283,657,012.00
75 เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 59,476,760,104.00
76 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 59,449,699,000.00
77 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 58,498,512,797.00
78 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 58,091,019,134.00
79 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 57,202,457,984.00
80 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 56,310,325,877.00
81 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 56,232,459,931.00
82 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริษัทจำกัด 55,886,580,432.70
83 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 54,480,338,434.00
84 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 52,155,314,341.00
85 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 52,014,421,391.00
86 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 51,791,878,257.00
87 คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,181,020,199.00
88 สยามมิชลิน จำกัด บริษัทจำกัด 49,448,340,899.00
89 ทิพย์ชโลธร จำกัด บริษัทจำกัด 49,235,517,528.00
90 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 48,151,738,000.00
91 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 47,976,953,072.00
92 ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 47,429,750,791.00
93 เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด บริษัทจำกัด 47,003,575,662.44
94 บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 46,521,275,089.00
95 ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัทจำกัด 46,113,039,547.00
96 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 44,634,779,964.00
97 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 43,824,626,703.00
98 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 43,710,477,656.00
99 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 43,042,712,327.00
100 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 42,590,976,354.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ ชื่อนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
1 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 95,887,081,000.00
2 โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 82,400,942,721.00
3 ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด 77,366,578,394.00
4 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 67,325,389,703.00
5 การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 58,274,601,522.00
6 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 40,966,339,000.00
7 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 37,128,696,879.00
8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 34,479,161,000.00
9 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 32,893,388,000.00
10 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 26,922,145,655.00
11 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 24,652,434,332.00
12 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 24,433,514,000.00
13 ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 24,261,293,271.00
14 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 22,650,464,000.00
15 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 19,437,147,000.00
16 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 18,520,933,318.87
17 เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 18,127,866,712.46
18 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 17,477,871,000.00
19 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 15,766,533,660.00
20 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 14,682,108,000.00
21 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 13,933,271,042.00
22 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 13,762,434,387.00
23 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด 12,951,617,370.00
24 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 12,512,232,431.00
25 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 11,869,437,501.00
26 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 11,300,209,485.00
27 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 11,118,775,000.00
28 อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 10,742,833,828.00
29 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 10,647,593,824.00
30 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 9,281,314,421.00
31 ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 9,168,859,353.00
32 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 9,031,680,001.00
33 ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 9,014,646,000.00
34 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 8,810,136,000.00
35 พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทจำกัด 8,706,368,254.00
36 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 8,674,967,000.00
37 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 8,200,735,000.00
38 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 8,101,774,000.00
39 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 7,768,773,000.00
40 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 7,380,455,390.00
41 พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัทจำกัด 6,962,175,640.00
42 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 6,936,129,167.00
43 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 6,846,667,562.00
44 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 6,755,398,880.00
45 ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 6,669,920,636.00
46 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 6,612,647,042.00
47 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 6,322,250,273.00
48 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 6,314,294,423.00
49 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 6,279,785,626.00
50 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 6,258,599,218.00
51 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 6,250,885,885.00
52 แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 6,231,646,012.00
53 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 6,048,351,644.00
54 เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 6,015,971,888.84
55 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,877,699,521.00
56 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 5,852,959,900.00
57 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 5,796,504,762.00
58 โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด 5,729,796,500.00
59 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,670,534,000.00
60 สยามมิชลิน จำกัด บริษัทจำกัด 5,531,065,306.00
61 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,527,611,682.43
62 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,510,552,224.00
63 โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,389,982,411.00
64 ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,287,180,000.00
65 อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 5,262,245,886.00
66 สิริวนา จำกัด บริษัทจำกัด 5,253,630,898.00
67 สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด บริษัทจำกัด 5,250,941,850.00
68 วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,236,912,413.00
69 บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด 5,127,672,319.00
70 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 5,099,363,292.00
71 แฟกซ์ ไลท์ จำกัด บริษัทจำกัด 5,058,844,290.00
72 บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 5,047,022,755.00
73 โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 5,038,666,689.00
74 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,999,586,000.00
75 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,991,228,491.00
76 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,985,000,231.00
77 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 4,944,418,986.00
78 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,903,586,000.00
79 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,902,539,531.00
80 เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 4,852,949,618.49
81 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,760,924,000.00
82 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,746,462,969.00
83 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,743,802,002.00
84 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,702,035,945.00
85 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,649,388,000.00
86 กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด 4,571,152,860.00
87 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,478,850,000.00
88 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 4,475,472,000.00
89 เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 4,373,561,421.00
90 อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,351,104,616.00
91 กัลฟ์ เจพี จำกัด บริษัทจำกัด 4,319,319,146.00
92 อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,287,752,509.00
93 แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 4,219,708,835.00
94 กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด บริษัทจำกัด 4,199,691,689.00
95 กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,199,096,821.00
96 ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 4,191,330,000.00
97 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัทจำกัด 4,166,974,310.00
98 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 4,154,768,000.00
99 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 4,069,968,212.00
100 ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 4,039,615,188.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ประจำปี 2564 (2021)

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2564 (ปี 2021) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ

ลำดับที่ สัญชาติ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1 ไทย 16,607,516.56
2 ญี่ปุ่น 865,971.51
3 จีน 257,773.41
4 สิงคโปร์ 222,416.45
5 อเมริกัน 151,891.93
6 ฮ่องกง 104,496.38
7 ประเทศอื่น 98,917.21
8 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 82,234.39
9 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 76,553.23
10 อินเดีย 72,452.82
11 ดัช 65,819.24
12 มาเลเซีย 61,920.77
13 เกาหลีใต้ 53,069.12
14 ออสเตรเลียน 47,603.08
15 อังกฤษ 44,423.83
16 เยอรมัน 43,783.65
17 หมู่เกาะเคย์แมน 33,171.12
18 ฝรั่งเศส 30,115.84
19 สวิซ 28,397.00
20 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 13,747.28
21 แคนาเดียน 13,548.35
22 อินโดนีเซีย 12,053.14
23 อิตาเลียน 9,269.97
24 ไอซ์แลนด์ 9,164.10
25 ลักเซมเบิร์ก 8,957.54
26 มอริเชียส 7,739.96
27 สวีเดน 7,471.30
28 เดนมาร์ก 7,448.62
29 สเปน 6,775.20
30 ฟิลิปปินส์ 6,076.46
31 รัสเซีย 5,788.54
32 เบลเยียน 5,637.41
33 ออสเตรียน 5,488.75
34 สหภาพโซเวียต (เดิม) 5,000.67
35 เบอร์มิวดา 4,560.19
36 บาร์เรนี่ 3,784.51
37 ซามัวตะวันตก 3,515.04
38 กัมพูชา 2,926.15
39 กานา 2,867.46
40 ฟินนิช 2,798.67
41 พม่า 2,749.08
42 ตุรกี 2,611.61
43 เซเชลส์ 2,597.60
44 โปรตุเกส 2,581.14
45 นิวซีแลนด์ 2,476.51
46 นอร์เวย์ 2,367.28
47 เอมิเรียน 2,243.76
48 อิสราเอล 2,011.55
49 บาฮาเมียน 1,806.62
50 โปแลนด์ 1,718.31
51 หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) 1,659.66
52 ปากีสถาน 1,530.31
53 เวียดนาม 1,464.06
54 ไอริช 1,398.04
55 ไลบีเรีย 1,200.42
56 บังกลาเทศ 1,109.68
57 ศรีลังกา 1,072.36
58 บราซิเลียน 946.11
59 ลาว 935.25
60 ยูเครน 909.58
61 คาซัคสถาน 879.7
62 ลิกเตนสไตน์ 832.06
63 อิหร่าน 641
64 บริติช อินเดียน โอเชียน 640.86
65 แองกิลลา 587.52
66 เม็กซิกัน 581.53
67 คิวบา 573.26
68 กินี 511.57
69 มอลตา 502.56
70 โรมาเนียน 502.41
71 อัฟกัน 460.75
72 ไซปรัส 450.87
73 เนปาล 399.03
74 แอฟริกาใต้ 388.18
75 ปานามา 383.51
76 ฮังกาเรียน 382.39
77 บัลแกเรียน 361.53
78 โคลัมเบีย 329.68
79 วานูอาตู 318.6
80 จอร์แดน 294.72
81 อาร์เจนตินา 293.22
82 อุรุกวัย 271.49
83 เบลีซ 264.02
84 เตอร์กิซ/เติร์ก 248.34
85 กรีนแลนด์(เดนมาร์ก) 238.08
86 อียิปต์ 233.89
87 มอลโดวา 224.87
88 เช็ก 216.44
89 หมู่เกาะมาร์แชล 180.92
90 กรีก 173.46
91 ไนจีเรีย 171.25
92 มาลี 138.39
93 อิรัก 131.73
94 ตองกา 128.75
95 เลบานอน 124.9
96 ซีเรีย 124.65
97 บรูเนียน 119.2
98 โอมาน 119.11
99 ลัตเวีย 118.31
100 เยเมน 100.97
รวม 19,142,179.50

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ประจำปี 2563 (2020)

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2563 (ปี 2020) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ

ลำดับที่ สัญชาติ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1 ไทย 16,123,092.29
2 ญี่ปุ่น 863,662.68
3 สิงคโปร์ 240,357.22
4 จีน 237,469.63
5 อเมริกัน 141,132.98
6 ประเทศอื่น 102,851.55
7 ฮ่องกง 99,643.45
8 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 74,042.87
9 อินเดีย 73,191.69
10 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 71,792.58
11 ดัช 60,380.27
12 มาเลเซีย 58,124.52
13 เกาหลีใต้ 48,716.81
14 อังกฤษ 44,213.48
15 เยอรมัน 42,301.98
16 ออสเตรเลียน 42,084.41
17 หมู่เกาะเคย์แมน 31,782.66
18 ฝรั่งเศส 28,653.85
19 สวิซ 26,183.17
20 ลักเซมเบิร์ก 17,111.89
21 แคนาเดียน 14,568.37
22 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 13,574.47
23 อินโดนีเซีย 12,846.82
24 ไอซ์แลนด์ 12,035.93
25 อิตาเลียน 8,678.81
26 สวีเดน 8,130.30
27 มอริเชียส 7,602.49
28 เดนมาร์ก 7,529.37
29 ฟิลิปปินส์ 7,427.14
30 สเปน 7,314.58
31 ออสเตรียน 6,021.53
32 เบอร์มิวดา 5,969.03
33 เบลเยียน 5,861.38
34 รัสเซีย 5,741.70
35 สหภาพโซเวียต (เดิม) 4,000.00
36 บาร์เรนี่ 3,787.49
37 โปแลนด์ 3,194.31
38 กานา 2,867.28
39 ซามัวตะวันตก 2,809.54
40 กัมพูชา 2,699.99
41 พม่า 2,630.74
42 ตุรกี 2,545.06
43 ฟินนิช 2,502.38
44 นิวซีแลนด์ 2,443.57
45 นอร์เวย์ 2,024.72
46 อิสราเอล 1,872.24
47 บาฮาเมียน 1,801.62
48 บราซิเลียน 1,653.81
49 เซเชลส์ 1,637.20
50 เวียดนาม 1,521.28
51 ปากีสถาน 1,498.44
52 เอมิเรียน 1,496.64
53 ไอริช 1,271.55
54 ไลบีเรีย 1,202.52
55 หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) 1,198.76
56 ศรีลังกา 1,099.69
57 บังกลาเทศ 1,071.77
58 ลาว 1,058.62
59 เกาหลีเหนือ 957.91
60 ลิกเตนสไตน์ 904.91
61 คาซัคสถาน 858.15
62 บรูเนียน 820.28
63 อิหร่าน 650.29
64 บริติช อินเดียน โอเชียน 638.11
65 คิวบา 574.6
66 เม็กซิกัน 560.33
67 กินี 513.57
68 มอลตา 496.93
69 โรมาเนียน 482.35
70 ไซปรัส 478.56
71 อัฟกัน 454.53
72 ปานามา 394.83
73 ฮังกาเรียน 381.98
74 เนปาล 375.4
75 ยูเครน 369.51
76 แองกิลลา 363.11
77 บัลแกเรียน 360.84
78 โคลัมเบีย 336.99
79 เบลีซ 314.17
80 แอฟริกาใต้ 300.77
81 อาร์เจนตินา 290.75
82 จอร์แดน 276.22
83 อุรุกวัย 271.49
84 เตอร์กิซ/เติร์ก 256.41
85 โปรตุเกส 244.06
86 อียิปต์ 242.85
87 มอลโดวา 225.29
88 เช็ก 216.93
89 หมู่เกาะมาร์แชล 214.73
90 สาธารณรัฐสโลวัก 202.14
91 กรีนแลนด์(เดนมาร์ก) 163.6
92 กรีก 158.04
93 กัวเตมาลา 143.11
94 มาลี 141.87
95 ไนจีเรีย 141.3
96 อิรัก 135.43
97 สโลวีเนียน 132.37
98 ซีเรีย 129.83
99 โอมาน 129.65
100 ตองกา 128.75
รวม 18,615,414.06

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ประจำปี 2562 (2019)

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2562 (ปี 2019) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ

ลำดับที่ สัญชาติ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1 ไทย 15,784,835.01
2 ญี่ปุ่น 847,040.42
3 สิงคโปร์ 219,797.94
4 จีน 216,475.41
5 อเมริกัน 141,569.30
6 ฮ่องกง 76,932.11
7 ดัช 70,433.32
8 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 70,148.15
9 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 70,130.35
10 อินเดีย 69,918.25
11 ประเทศอื่น 69,542.42
12 มาเลเซีย 54,772.27
13 อังกฤษ 50,026.26
14 เกาหลีใต้ 49,882.68
15 ออสเตรเลียน 45,361.17
16 เยอรมัน 41,027.28
17 หมู่เกาะเคย์แมน 27,048.32
18 ฝรั่งเศส 25,907.69
19 สวิซ 24,899.33
20 เบลเยียน 17,692.09
21 แคนาเดียน 15,300.93
22 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 11,427.67
23 อินโดนีเซีย 11,348.03
24 ลักเซมเบิร์ก 11,103.28
25 ไอซ์แลนด์ 10,622.00
26 อิตาเลียน 9,332.95
27 มอริเชียส 8,262.75
28 สวีเดน 8,023.57
29 เดนมาร์ก 7,753.62
30 สเปน 7,433.48
31 ออสเตรียน 7,086.69
32 เบอร์มิวดา 5,995.25
33 รัสเซีย 5,879.88
34 ฟิลิปปินส์ 5,444.37
35 บาร์เรนี่ 3,739.71
36 เวียดนาม 2,855.82
37 พม่า 2,765.23
38 นิวซีแลนด์ 2,447.61
39 ฟินนิช 2,366.43
40 ตุรกี 2,356.29
41 นอร์เวย์ 2,038.88
42 ซามัวตะวันตก 1,889.02
43 เอมิเรียน 1,825.98
44 อิสราเอล 1,802.74
45 เซเชลส์ 1,789.19
46 กัมพูชา 1,660.56
47 ปากีสถาน 1,489.28
48 บราซิเลียน 1,429.50
49 บริติช อินเดียน โอเชียน 1,366.26
50 ไอริช 1,361.39
51 ศรีลังกา 1,302.88
52 ไลบีเรีย 1,194.42
53 บังกลาเทศ 1,081.56
54 บรูเนียน 981.36
55 คาซัคสถาน 912.79
56 ลาว 907.09
57 โปแลนด์ 857.79
58 ลิกเตนสไตน์ 710.05
59 อิหร่าน 652.47
60 เม็กซิกัน 561.75
61 กินี 526.29
62 มอลตา 500.91
63 ไซปรัส 478.16
64 แองกิลลา 474.5
65 คิวบา 460.77
66 ปานามา 434.84
67 อัฟกัน 433.89
68 โคลัมเบีย 408.94
69 ฮังกาเรียน 383.71
70 หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) 371.68
71 เนปาล 368.35
72 บัลแกเรียน 354.05
73 ยูเครน 332.89
74 แอฟริกาใต้ 314.83
75 เตอร์กิซ/เติร์ก 312.59
76 อเมริกัน ซามัวร์ 303
77 เบลีซ 297.69
78 อาร์เจนตินา 295.52
79 อุรุกวัย 271.15
80 จอร์แดน 264.76
81 เลบานอน 236.01
82 โปรตุเกส 232.36
83 มอลโดวา 223.04
84 อียิปต์ 215.5
85 เช็ก 210.51
86 ตองกา 200.18
87 หมู่เกาะมาร์แชล 176.67
88 บาฮาเมียน 168.12
89 ไนจีเรีย 160.1
90 กรีก 154.57
91 มาลี 143.9
92 กัวเตมาลา 143.11
93 อิรัก 142.93
94 ซีเรีย 132.58
95 สโลวีเนียน 110.87
96 ลัตเวีย 108.66
97 โอมาน 103.75
98 เกาหลีเหนือ 99.23
99 เอสโตเนียน 99.06
100 ซูดาน 95.26
รวม 18,151,545.22

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ประจำปี 2561 (2018)

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2561 (ปี 2018) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 204 สัญชาติ

ลำดับที่ สัญชาติ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1 ไทย 15,451,242.99
2 ญี่ปุ่น 823,852.33
3 สิงคโปร์ 196,112.35
4 จีน 177,684.37
5 อเมริกัน 132,463.08
6 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 93,823.63
7 อินเดีย 67,245.60
8 ดัช 64,949.23
9 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 63,239.63
10 ฮ่องกง 62,167.35
11 มาเลเซีย 55,278.58
12 อังกฤษ 51,662.08
13 เกาหลีใต้ 45,132.68
14 ออสเตรเลียน 44,007.96
15 เยอรมัน 41,939.28
16 ฝรั่งเศส 25,292.92
17 สวิซ 24,716.78
18 ประเทศอื่น 23,038.60
19 เบลเยียน 22,251.16
20 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 18,253.32
21 หมู่เกาะเคย์แมน 18,026.90
22 แคนาเดียน 13,016.76
23 ลักเซมเบิร์ก 11,506.95
24 อิตาเลียน 11,134.44
25 อินโดนีเซีย 11,006.51
26 ไอซ์แลนด์ 10,819.51
27 มอริเชียส 8,776.07
28 ฟินนิช 8,649.31
29 สวีเดน 7,806.51
30 สเปน 7,284.52
31 เดนมาร์ก 6,975.89
32 เบอร์มิวดา 5,799.85
33 ฟิลิปปินส์ 5,540.47
34 รัสเซีย 5,325.48
35 ออสเตรียน 5,279.02
36 บาร์เบเดียน 3,703.05
37 บาร์เรนี่ 3,700.68
38 พม่า 2,820.99
39 ซามัวตะวันตก 2,800.33
40 เวียดนาม 2,782.85
41 ลาว 2,660.73
42 นิวซีแลนด์ 2,445.68
43 นอร์เวย์ 2,442.15
44 ตุรกี 2,293.39
45 หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) 2,276.66
46 อิสราเอล 1,838.13
47 กัมพูชา 1,752.11
48 เซเชลส์ 1,593.57
49 ปากีสถาน 1,512.67
50 บาฮาเมียน 1,491.58
51 เอมิเรียน 1,463.30
52 ไอริช 1,447.74
53 ศรีลังกา 1,216.34
54 บรูเนียน 1,139.24
55 บังกลาเทศ 1,025.98
56 บราซิเลียน 950.89
57 คาซัคสถาน 881.75
58 บริติช อินเดียน โอเชียน 732.85
59 โปแลนด์ 674.8
60 อิหร่าน 651.42
61 กินี 537.93
62 ลิกเตนสไตน์ 492.46
63 ไซปรัส 477.43
64 คิวบา 460.77
65 ปานามา 460.03
66 โคลัมเบีย 418.14
67 ไลบีเรีย 412.3
68 เม็กซิกัน 411.46
69 อัฟกัน 392.14
70 มอลตา 383.32
71 ฮังกาเรียน 366.65
72 เนปาล 353.95
73 เตอร์กิซ/เติร์ก 304.58
74 แองกิลลา 289.12
75 โปรตุเกส 278.22
76 อาร์เจนตินา 277.22
77 ยูเครน 277.14
78 แอฟริกาใต้ 274.64
79 อุรุกวัย 269.15
80 จอร์แดน 259.67
81 เลบานอน 255.08
82 บัลแกเรียน 242.49
83 เช็ก 219.65
84 ไนจีเรีย 217.7
85 เบลีซ 204.45
86 อียิปต์ 185.29
87 ตองกา 180.16
88 อเมริกัน ซามัวร์ 176.6
89 มาเก๊า 158.57
90 มอลโดวา 156.75
91 มาลี 148.55
92 อิรัก 145.8
93 กรีก 143.85
94 กัวเตมาลา 143.22
95 ซีเรีย 120.65
96 อุซเบกิสถาน 114.77
97 หมู่เกาะโบเวท 113.86
98 เกาหลีเหนือ 108.75
99 สาธารณรัฐสโลวัก 105.04
100 ลัตเวีย 102.72
รวม 17,678,241.26

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ประจำปี 2560 (2017)

100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2560 (ปี 2017) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 196 สัญชาติ

ลำดับที่ สัญชาติ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1 ไทย 13,645,843.70
2 ญี่ปุ่น 817,837.61
3 ประเทศอื่น 357,591.81
4 อเมริกัน 137,010.84
5 สิงคโปร์ 131,201.89
6 จีน 117,917.14
7 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 60,782.19
8 ดัช 57,224.60
9 มาเลเซีย 54,565.90
10 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 51,507.59
11 อินเดีย 50,113.00
12 ฮ่องกง 45,051.20
13 เยอรมัน 32,258.89
14 เกาหลีใต้ 30,604.59
15 อังกฤษ 30,075.80
16 ฝรั่งเศส 18,773.18
17 สวิซ 17,779.11
18 ออสเตรเลียน 17,087.74
19 หมู่เกาะเคย์แมน 15,855.23
20 แคนาเดียน 12,715.37
21 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 11,145.52
22 ลักเซมเบิร์ก 8,885.06
23 เบลเยียน 8,800.83
24 อิตาเลียน 8,212.90
25 อินโดนีเซีย 7,894.00
26 ฟินนิช 7,838.68
27 เลบานอน 6,758.82
28 มอริเชียส 6,645.02
29 สเปน 5,929.87
30 เบอร์มิวดา 5,903.27
31 สวีเดน 5,128.76
32 เดนมาร์ก 4,833.75
33 ฟิลิปปินส์ 4,825.31
34 รัสเซีย 4,476.35
35 เวียดนาม 4,201.08
36 บาร์เบเดียน 3,708.63
37 บาร์เรนี่ 3,664.54
38 นิวซีแลนด์ 2,473.27
39 เตอร์กิซ/เติร์ก 2,450.46
40 ออสเตรียน 2,122.62
41 บรูเนียน 2,035.91
42 ลาว 1,896.36
43 เอมิเรียน 1,867.63
44 นอร์เวย์ 1,803.04
45 กัมพูชา 1,773.34
46 อิสราเอล 1,513.13
47 บาฮาเมียน 1,453.69
48 พม่า 1,300.12
49 ไอริช 1,247.95
50 ปากีสถาน 1,210.45
51 ซามัวตะวันตก 1,189.55
52 เซเชลส์ 1,119.58
53 ไอซ์แลนด์ 1,090.26
54 บังกลาเทศ 1,034.03
55 คาซัคสถาน 858.68
56 อิหร่าน 657.17
57 ตรินิเดียน 650.5
58 วานูอาตู 538.8
59 ไลบีเรีย 502.24
60 คิวบา 458.64
61 โคลัมเบีย 412.41
62 บราซิเลียน 358.29
63 ไซปรัส 335.7
64 อัฟกัน 330.14
65 กินี 322.33
66 ฮังกาเรียน 319.14
67 เม็กซิกัน 312.71
68 เนปาล 309
69 บัลแกเรียน 299.13
70 ปานามา 266.25
71 ศรีลังกา 264.28
72 เบลีซ 260.7
73 ยูเครน 250.51
74 มอลตา 241.95
75 เช็ก 237.47
76 จอร์แดน 222.43
77 ไนจีเรีย 214.11
78 โปรตุเกส 213.93
79 แอฟริกาใต้ 192.05
80 โปแลนด์ 182.16
81 อเมริกัน ซามัวร์ 172.09
82 อียิปต์ 161.81
83 เกาหลีเหนือ 146.37
84 กัวเตมาลา 142.8
85 มอลโดวา 134.87
86 มาลี 133
87 สวาซิแลนด์ 117.69
88 ลิกเตนสไตน์ 111.64
89 ซีเรีย 102.84
90 สาธารณรัฐสโลวัก 102.25
91 หมู่เกาะมาร์แชล 92.9
92 ลัตเวีย 87.94
93 อังโกลา 85.68
94 โมนาโก 75.07
95 กรีก 74.07
96 มาเก๊า 61.26
97 อุซเบกิสถาน 59.96
98 แองกิลลา 55.09
99 สโลวีเนียน 53.16
100 อิรัก 52.63
รวม 15,849,465.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท สินทรัพย์รวม (บาท)
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,384,960,983,000.00
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,280,442,189,000.00
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,226,986,883,000.00
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 3,061,407,131,000.00
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,460,731,365,000.00
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 1,205,404,461,000.00
7 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 899,388,262,495.00
8 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 811,183,070,000.00
9 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 632,342,259,000.00
10 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 615,283,731,000.00
11 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 556,402,053,000.00
12 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 493,568,288,000.00
13 ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 449,261,980,000.00
14 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 419,004,275,376.00
15 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 414,973,059,125.00
16 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 408,672,286,547.00
17 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 404,756,988,874.00
18 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 404,421,330,641.00
19 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 356,744,856,000.00
20 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 354,468,298,000.00
21 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 342,250,223,000.00
22 ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด 341,031,355,258.00
23 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 339,775,497,000.00
24 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 325,129,650,546.00
25 ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 300,782,368,480.00
26 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 293,030,669,000.00
27 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 292,305,183,000.00
28 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 285,806,276,000.00
29 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 264,921,033,000.00
30 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 262,172,468,753.00
31 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 258,343,289,089.00
32 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 240,084,839,000.00
33 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด 234,458,528,349.00
34 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 225,354,802,000.00
35 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 223,637,781,085.34
36 การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 209,488,567,882.00
37 ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 199,479,623,736.00
38 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 196,652,050,137.00
39 ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 193,648,020,106.00
40 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 192,663,858,000.00
41 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 183,594,952,129.00
42 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 173,650,556,420.00
43 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 172,756,941,336.00
44 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 172,520,688,210.00
45 บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 167,397,362,000.00
46 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 167,393,257,719.00
47 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 167,166,767,000.00
48 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 165,245,738,000.00
49 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทจำกัด 162,112,905,794.00
50 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 154,940,545,049.00
51 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 153,171,720,446.00
52 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 144,897,899,280.00
53 เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 141,406,472,452.22
54 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 135,159,756,719.00
55 บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 132,069,623,320.02
56 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 130,956,182,000.00
57 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 130,861,797,146.00
58 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 126,908,066,927.00
59 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 123,751,223,979.00
60 แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 117,913,132,776.00
61 ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทจำกัด 115,372,153,480.00
62 บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด 112,266,096,805.88
63 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 111,708,778,000.00
64 น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทจำกัด 110,164,620,040.00
65 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 108,675,020,053.00
66 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 108,566,516,294.00
67 ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 107,710,074,728.00
68 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 104,332,728,325.00
69 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 102,852,170,373.00
70 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 101,639,415,970.00
71 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,493,862,000.00
72 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,342,285,077.71
73 สิริวนา จำกัด บริษัทจำกัด 100,636,800,117.00
74 ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 99,591,201,000.00
75 ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 99,189,079,617.00
76 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 98,096,456,478.10
77 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 97,055,765,438.00
78 ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด 95,124,404,194.00
79 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 93,797,095,980.00
80 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 93,722,206,274.51
81 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 93,659,260,000.00
82 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 92,605,701,724.00
83 แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 92,444,865,737.00
84 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 90,402,960,250.00
85 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 89,896,551,052.00
86 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 89,090,002,000.00
87 บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 88,918,135,255.88
88 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 88,556,266,144.00
89 ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 88,198,010,268.00
90 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด 88,073,641,084.00
91 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 87,648,158,000.00
92 เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 84,296,798,722.00
93 ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัทจำกัด 82,323,803,380.00
94 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 81,014,815,024.00
95 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 80,720,900,000.00
96 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 80,631,831,000.00
97 ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 80,488,015,741.00
98 ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 80,341,717,813.00
99 ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 80,314,278,000.00
100 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 79,983,225,761.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า