TOU กับ TOD ต่างกันยังไง

Elster_Type_R15_electricity_meter
การคิดค่าไฟ โดย TOU และ TOD นั้นแตกต่างกัน ที่การแบ่งเวลาในการคิดช่วงเวลา มาดูตัวอย่างการแบ่ง ช่วงเวลา ของ TOU และ TOD กันก่อน

ตัวอย่าง อัตราตามช่วงเวลาการใช้งาน Time of use หรือเรียกย่อๆว่า TOU
09:00 – 22:00 ของวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เป็น ช่วง On peak
22:00 – 09:00 ของวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เป็น ช่วง Off peak
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด ทั้งวัน เป็น Off peak

ตัวอย่าง อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of day หรือเรียกย่อๆว่า TOD
18:30 – 21:30 ของทุกวัน เป็น ช่วง On peak
08:00 – 18:30 น. ของทุกวัน เป็นช่วง Partial peak
21:30 – 08:00 น. ของทุกวัน เป็นช่วง Off peak

เราจะสังเกตเห็นว่า TOD นั้นแบ่งตามช่วงเวลาของวัน แบ่งเหมือนๆกันทุกวัน เราจึงเรียกว่า time of day
ส่วน TOU นั้นจะแบ่งตามการใช้งานของวันนั้นๆ ไม่เหมือนกันในแต่ละวัน(วันธรรมดา และ วันหยุด) เราจึงเรียกว่า time of use
และนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่าง Time of use (TOU) และ Time of day (TOD) นั้นเอง