การคิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU คืออะไร

TOU ย่อมาจาก Time of Use หรือ อัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน
ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU ตามการใช้งาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA_TOU

จะเห็นว่า Peak หรือ On Peak คือช่วงเวลาทำงาน ที่มีความต้องการใช้งานไฟฟ้าที่มาก ส่วน Off peak นั้นจะอยู่ในช่วงกลางคืนและวันหยุดที่มีการใช้งานไฟฟ้าที่น้อยกว่าช่วง On peak ซึ่งใน 1 วัน จะมี On Peak และ Off peak หรือเราเรียกกันว่า มีการคิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU 2 rate หรือ 2 อัตรานั้นเอง

ที่สำคัญก็คือถ้าเราใช้ไฟฟ้าในช่วง On peak เราก็จะเสียค่าไฟมากกว่าใช้ไฟฟ้าในช่วง off peak เนื่องจากการไฟฟ้าต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งานที่มีอยู่มาก เช่นจากที่ใช้ โรงไฟฟ้า 10 โรง ก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 20 โรงเป็นต้น

ดังนั้นหากธุรกิจไหนที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากก็มักจะหลีกเลี่ยงไปใช้งานในช่วง Off peak แทน เพื่อประหยัดค่าไฟ เช่น ในการผลิตน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งต่างๆจะเลี่ยงไปผลิตในช่วงเวลา Off peak

TOU กับ TOD ต่างกันยังไง

Elster_Type_R15_electricity_meter
การคิดค่าไฟ โดย TOU และ TOD นั้นแตกต่างกัน ที่การแบ่งเวลาในการคิดช่วงเวลา มาดูตัวอย่างการแบ่ง ช่วงเวลา ของ TOU และ TOD กันก่อน

ตัวอย่าง อัตราตามช่วงเวลาการใช้งาน Time of use หรือเรียกย่อๆว่า TOU
09:00 – 22:00 ของวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เป็น ช่วง On peak
22:00 – 09:00 ของวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เป็น ช่วง Off peak
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด ทั้งวัน เป็น Off peak

ตัวอย่าง อัตราตามช่วงเวลาของวัน Time of day หรือเรียกย่อๆว่า TOD
18:30 – 21:30 ของทุกวัน เป็น ช่วง On peak
08:00 – 18:30 น. ของทุกวัน เป็นช่วง Partial peak
21:30 – 08:00 น. ของทุกวัน เป็นช่วง Off peak

เราจะสังเกตเห็นว่า TOD นั้นแบ่งตามช่วงเวลาของวัน แบ่งเหมือนๆกันทุกวัน เราจึงเรียกว่า time of day
ส่วน TOU นั้นจะแบ่งตามการใช้งานของวันนั้นๆ ไม่เหมือนกันในแต่ละวัน(วันธรรมดา และ วันหยุด) เราจึงเรียกว่า time of use
และนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่าง Time of use (TOU) และ Time of day (TOD) นั้นเอง