วิธีแปลงข้อมูล ให้อยู่ใน Columns ของ Excel

สมมติว่ามีข้อความว่า A,B,C แล้วเราต้องการที่นำข้อมูลไปใส่ใน excel โดยอยากให้แบ่งข้อมูลลงใน cell ของ excel โดยแบ่งตาม comma

Before
text2column-comma-ex-before

After
text2column-comma-ex-after

และแบบที่ 2 ในรูปแบบ ข้อความที่เป็นช่องว่าง ก็สามารถแปลงให้อยู่ใน excel ได้โดยแบ่งตามช่องว่างลงไปแต่ละ cell
ตัวอย่างข้อความ 19310934 4696ddde 1

Before
text2column-ex-before

After
text2column-ex-after

วิธีทำก็ไม่ยากเลย เกียวจะสาธิตให้ดู สำหรับแบบที่ 2 นะ ก็คือข้อมูล text ของเราเป็นช่องว่างนั้นเอง
ก่อนอื่นก็ก๊อปปี้ข้อมูลมาลงที่ excel เลย จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน column A1 เท่านั้น แล้วเราก็ลากคลุมข้อมูลทั้งหมด แล้วไปที่ tab Data > เลือก Text to Columns
text2column-1

หลังจากนั้นจะขึ้น ขั้นตอนต่างๆมาให้เราเลือก สำหรับตัวเลือกหลักๆ ก็คือ file type จะมี 2 แบบ หากข้อมูลเราเป็นแบบที่ 1 ก็เลือก Delimited แต่ตัวอย่างนี้จะเลือก Fixed width เพราะ ข้อมูลเป็นแบบมีช่องว่างคั้นแต่ละข้อมูล เลือกแล้วกด Next
text2column-2

จะขึ้นตัวอย่างให้เราดูว่าจะแบ่งอย่างไง ถ้าพอใจแล้วกด Finishได้เลย
text2column-3

ผลลัทธ์หลังจากกดแล้ว เราก็จะได้ข้อมูลที่แบ่งออกมาลงแต่ cell แต่ละ column แล้ว ง่ายๆเลยจริงไหม
text2column-4