เปรียบเทียบมิเตอร์วัดไฟฟ้าชนิดต่างๆแบบเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพ

เรามาเปรียบเทียบ Meter วัดไฟฟ้าชนิดต่างๆแบบเข้าใจง่ายๆทำให้หลายคนน่าจะมองเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก


Mechanical meter (มิเตอร์จานหมุน) = Dial telephone โทรศัพท์มือหมุนแบบคลาสสิค
เมื่อเราพูดถึง Mechanical meter เราจะคิดถึงโทรศัพท์มือหมุนแบบคลาสสิค รุ่นเก่า ที่จะต้องมีกลไกการเคลื่อนไหวของ Mechanical ชิ้นส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับมิเตอร์จานหมุน


Electronic meter (มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) = Feature phone
ถัดมาเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมา ไม่มีชิ้นส่วนใดที่เคลื่อนไหว มีการใช้เซ็นเซอร์ มีหน่วยประมวลผล MCU มีหน้าจอแสดงผล LCD ทำหน้าที่วัดพลังงานและบันทึกค่าพลังงานต่างๆลงไปใน memory ที่อยู่ในตัวมิเตอร์ ทำให้เรานึกถึง มือถือ Feature phone


Smart meter (มิเตอร์อัจฉริยะ) = Smart Phone
มิเตอร์อัจฉริยะ เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ได้เพิ่มเติมขึ้นนอกจากวัดพลังงาน ยังสามารถตรวจวัดค่าต่างๆได้มากมายเช่น Harmonic, Power Quality หรือ การตรวจจับการโกง การเติมเงินแบบ Prepayment ต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้าน Network ที่เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น RF, RF MESH, 3G, 4G, NB-IOT หรือ PLC ในมิเตอร์บางตัวอาจจะมีความสามารถในการ Upgrade Firmware ได้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปได้อีกด้วย ทำให้ตัวมิเตอร์อัจฉริยะ มีความสามารถหลากหลายเปรียบเสมือน Smart Phone