100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2565 (2022)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2565 (2022)

ลำดับที่ชื่อนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลสินทรัพย์รวม (บาท)
1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,753,832,224,000.00
2ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,462,922,197,000.00
3ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,437,503,960,000.00
4ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,300,013,966,000.00
5ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,331,178,586,000.00
6ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,754,688,967,000.00
7ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,004,905,911,488.00
8ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด725,455,373,000.00
9เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด607,523,759,000.00
10เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด606,870,570,000.00
11พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด585,611,493,898.00
12ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด533,659,270,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด476,041,893,000.00
14ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด459,205,894,000.00
15ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด419,183,811,679.00
16ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด418,905,367,000.00
17โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด417,262,421,503.00
18ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด394,879,207,593.00
19ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด362,592,415,000.00
20ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด359,824,537,000.00
21ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด353,968,288,945.00
22กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด347,135,373,000.00
23ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด345,584,783,000.00
24ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด334,661,987,374.00
25แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด329,775,391,871.00
26กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด328,281,196,000.00
27ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด326,157,534,960.00
28ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด324,027,344,119.00
29โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด285,748,997,113.00
30เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด272,120,034,000.00
31เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด257,242,934,334.00
32ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,731,703,000.00
33ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,676,461,695.00
34ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,478,662,000.00
35เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,348,175,387.00
36ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด228,615,154,000.00
37อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด219,698,703,377.92
38อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด209,558,035,827.00
39โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด208,847,540,589.00
40เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด208,700,307,000.00
41บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด206,009,003,000.00
42เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด197,640,878,807.00
43กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด196,738,724,882.00
44ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด194,010,825,737.00
45เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด192,567,729,000.00
46ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด188,933,715,833.00
47ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด185,784,991,667.00
48อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,273,375,000.00
49ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,165,411,000.00
50ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด168,050,889,000.00
51การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด162,659,434,206.00
52ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด161,604,850,507.00
53บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด159,003,727,935.00
54พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด157,216,961,368.00
55ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด156,167,049,370.00
56โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด151,105,283,618.00
57ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด148,793,115,820.00
58ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด143,764,512,554.00
59ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด142,923,517,000.00
60เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด139,853,836,646.69
61ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด139,668,542,399.00
62เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,598,978,423.00
63บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด132,917,289,365.47
64บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,358,052,321.00
65บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด125,904,001,158.94
66ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด123,036,278,124.03
67ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด122,719,747,629.00
68แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,760,118,645.00
69น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด121,492,393,646.00
70เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด120,178,686,104.18
71ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด115,580,173,000.00
72ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด110,997,077,000.00
73ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,578,243,000.00
74ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,210,353,671.00
75ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,137,064,000.00
76ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด107,452,603,248.00
77แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด105,384,426,290.00
78เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด102,134,722,531.00
79แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,370,199,051.00
80ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,893,033,852.00
81บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด100,011,061,336.00
82สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด99,990,378,497.00
83ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,652,547,000.00
84แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,923,243,304.00
85เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,529,427,504.00
86เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,377,375,000.00
87ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด97,245,225,003.00
88จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด90,231,226,888.00
89อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด90,219,881,000.00
90บิทคับ ออนไลน์ จำกัดบริษัทจำกัด89,887,388,243.00
91ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,466,285,000.00
92บิ๊กซี แอสเซทส์ จำกัดบริษัทจำกัด88,310,988,025.00
93บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด88,177,495,554.00
94กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,758,954,195.00
95ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด87,577,409,724.00
96ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,182,459,357.00
97เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด86,773,393,001.86
98ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด86,373,433,052.02
99ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด84,643,691,113.00
100ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด82,857,725,060.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ชื่อนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลสินทรัพย์รวม (บาท)
1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,753,832,224,000.00
2ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,462,922,197,000.00
3ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,437,503,960,000.00
4ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,300,013,966,000.00
5ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,331,178,586,000.00
6ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,754,688,967,000.00
7ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,004,905,911,488.00
8ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด725,455,373,000.00
9เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด607,523,759,000.00
10เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด606,870,570,000.00
11พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด585,611,493,898.00
12ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด533,659,270,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด476,041,893,000.00
14ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด459,205,894,000.00
15ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด419,183,811,679.00
16ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด418,905,367,000.00
17โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด417,262,421,503.00
18ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด394,879,207,593.00
19ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด362,592,415,000.00
20ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด359,824,537,000.00
21ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด353,968,288,945.00
22กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด347,135,373,000.00
23ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด345,584,783,000.00
24สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด334,661,987,374.00
25แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด329,775,391,871.00
26กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด328,281,196,000.00
27ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด326,157,534,960.00
28ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด324,027,344,119.00
29เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด272,120,034,000.00
30เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด257,242,934,334.00
31ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,731,703,000.00
32ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,676,461,695.00
33ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,478,662,000.00
34เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,348,175,387.00
35ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด228,615,154,000.00
36อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด219,698,703,377.92
37อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด209,558,035,827.00
38โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด208,847,540,589.00
39เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด208,700,307,000.00
40บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด206,009,003,000.00
41เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด197,640,878,807.00
42กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด196,738,724,882.00
43ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด194,010,825,737.00
44เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด192,567,729,000.00
45ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด188,933,715,833.00
46ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด185,784,991,667.00
47อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,273,375,000.00
48ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,165,411,000.00
49ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด168,050,889,000.00
50การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด162,659,434,206.00
51ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด161,604,850,507.00
52บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด159,003,727,935.00
53พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด157,216,961,368.00
54ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด156,167,049,370.00
55โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด151,105,283,618.00
56ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด148,793,115,820.00
57ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด143,764,512,554.00
58ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด142,923,517,000.00
59เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด139,853,836,646.69
60ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด139,668,542,399.00
61เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,598,978,423.00
62บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด132,917,289,365.47
63บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,358,052,321.00
64บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด125,904,001,158.94
65ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด123,036,278,124.03
66ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด122,719,747,629.00
67แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,760,118,645.00
68น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด121,492,393,646.00
69เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด120,178,686,104.18
70ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด115,580,173,000.00
71ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด110,997,077,000.00
72ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,578,243,000.00
73ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,210,353,671.00
74ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,137,064,000.00
75ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด107,452,603,248.00
76แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด105,384,426,290.00
77เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด102,134,722,531.00
78แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,370,199,051.00
79ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,893,033,852.00
80บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด100,011,061,336.00
81สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด99,990,378,497.00
82ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,652,547,000.00
83แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,923,243,304.00
84เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,529,427,504.00
85เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,377,375,000.00
86ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด97,245,225,003.00
87จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด90,231,226,888.00
88อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด90,219,881,000.00
89บิทคับ ออนไลน์ จำกัดบริษัทจำกัด89,887,388,243.00
90ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,466,285,000.00
91บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด88,310,988,025.00
92บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด88,177,495,554.00
93กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,758,954,195.00
94ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด87,577,409,724.00
95ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,182,459,357.00
96เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด86,773,393,001.86
97ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด86,373,433,052.02
98ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด84,643,691,113.00
99ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด82,857,725,060.00
100ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัดบริษัทจำกัด81,842,025,932.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทสินทรัพย์รวม (บาท)
1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,384,960,983,000.00
2ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,280,442,189,000.00
3ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,226,986,883,000.00
4ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,061,407,131,000.00
5ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,460,731,365,000.00
6ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,205,404,461,000.00
7ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด899,388,262,495.00
8ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด811,183,070,000.00
9ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด632,342,259,000.00
10เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด615,283,731,000.00
11เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด556,402,053,000.00
12ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด493,568,288,000.00
13ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด449,261,980,000.00
14ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด419,004,275,376.00
15พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด414,973,059,125.00
16ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด408,672,286,547.00
17โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด404,756,988,874.00
18ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด404,421,330,641.00
19ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด356,744,856,000.00
20ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด354,468,298,000.00
21กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด342,250,223,000.00
22ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด341,031,355,258.00
23กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด339,775,497,000.00
24แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด325,129,650,546.00
25ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด300,782,368,480.00
26ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด293,030,669,000.00
27ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด292,305,183,000.00
28เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด285,806,276,000.00
29ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด264,921,033,000.00
30ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด262,172,468,753.00
31เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด258,343,289,089.00
32ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,084,839,000.00
33เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด234,458,528,349.00
34ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด225,354,802,000.00
35อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,637,781,085.34
36การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด209,488,567,882.00
37ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด199,479,623,736.00
38โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด196,652,050,137.00
39ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด193,648,020,106.00
40ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด192,663,858,000.00
41อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด183,594,952,129.00
42เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด173,650,556,420.00
43ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด172,756,941,336.00
44ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด172,520,688,210.00
45บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,397,362,000.00
46เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,393,257,719.00
47ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,166,767,000.00
48อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด165,245,738,000.00
49ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด162,112,905,794.00
50ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด154,940,545,049.00
51พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด153,171,720,446.00
52เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด144,897,899,280.00
53เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด141,406,472,452.22
54โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด135,159,756,719.00
55บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด132,069,623,320.02
56ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด130,956,182,000.00
57บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,861,797,146.00
58เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด126,908,066,927.00
59ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด123,751,223,979.00
60แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด117,913,132,776.00
61ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด115,372,153,480.00
62บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด112,266,096,805.88
63ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด111,708,778,000.00
64น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด110,164,620,040.00
65ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,675,020,053.00
66ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,566,516,294.00
67ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด107,710,074,728.00
68แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,332,728,325.00
69กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด102,852,170,373.00
70ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด101,639,415,970.00
71ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,493,862,000.00
72ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,342,285,077.71
73สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด100,636,800,117.00
74ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,591,201,000.00
75ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด99,189,079,617.00
76เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด98,096,456,478.10
77กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด97,055,765,438.00
78ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด95,124,404,194.00
79ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,797,095,980.00
80ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด93,722,206,274.51
81เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,659,260,000.00
82บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,605,701,724.00
83แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,444,865,737.00
84บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด90,402,960,250.00
85แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,896,551,052.00
86อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,090,002,000.00
87บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด88,918,135,255.88
88บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด88,556,266,144.00
89ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,198,010,268.00
90ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด88,073,641,084.00
91อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,648,158,000.00
92เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด84,296,798,722.00
93ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดบริษัทจำกัด82,323,803,380.00
94คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด81,014,815,024.00
95ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,720,900,000.00
96ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,631,831,000.00
97ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด80,488,015,741.00
98ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด80,341,717,813.00
99ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,314,278,000.00
100ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด79,983,225,761.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด366,344,063,000,000.00
2พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด270,000,078,310,000.00
3เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด70,851,076,580,000.00
4ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,220,105,840,000.00
5จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด47,687,578,000,000.00
6ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัดบริษัทจำกัด40,587,371,520,000.00
7วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด35,754,937,160,000.00
8อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด10,866,437,930,000.00
9พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด7,899,023,570,000.00
10ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด6,276,575,100,000.00
11เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัดบริษัทจำกัด4,911,562,050,000.00
12ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด4,810,437,280,000.00
13จุลศักดิ์ 1990 จำกัดบริษัทจำกัด4,514,203,140,000.00
14ธนเวโรจน์ จำกัดบริษัทจำกัด4,094,875,250,000.00
15เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด3,766,175,400,000.00
16วรรณวิชาห้างหุ้นส่วนจำกัด3,191,628,950,000.00
17ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,008,242,058,000.00
18ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,860,127,042,000.00
19เวิลด์ เชนจ์ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,841,797,700,000.00
20ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,656,181,374,000.00
21ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,641,149,531,000.00
22ไทย เทอร์ไบน์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด2,117,617,160,000.00
23วัน ทู แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด2,067,109,803,510.81
24ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,049,901,557,000.00
25ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด1,989,570,584,000.00
26วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด1,636,919,930,000.00
27รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัทจำกัด1,272,186,580,000.00
28เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,066,960,270,000.00
29ไอซีบี สินทรัพย์หมุนเวียนดิจิตอล จำกัดบริษัทจำกัด1,000,000,125,800.50
30ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด984,123,539,000.00
31เอ็มเคจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด967,079,320,000.00
32ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด958,613,513,944.00
33ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด888,151,478,000.00
34นิปปอน เซมิคอน จำกัดบริษัทจำกัด848,150,000,000.00
35ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัดบริษัทจำกัด819,096,103,000.00
36เฟสโต้ จำกัดบริษัทจำกัด669,075,241,000.00
37เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด565,259,410,000.00
38ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด525,142,025,000.00
39ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด500,377,673,502.18
40เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด479,622,472,000.00
41ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด451,550,031,772.00
42ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด416,737,212,518.00
43พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด393,614,424,905.00
44ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด351,550,345,000.00
45ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด350,377,488,632.00
46ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด342,154,221,000.00
47โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด338,487,370,508.00
48ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด323,568,596,000.00
49บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด312,248,973,820.36
50ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด295,136,913,000.00
51ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด290,698,239,000.00
52ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด289,921,613,000.00
53ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด280,368,088,081.00
54กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,484,295,000.00
55การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,401,448,156.00
56ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด275,035,836,674.00
57เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด266,898,215,000.00
58เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด260,403,217,563.00
59แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด254,797,561,191.00
60เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,998,536,692.00
61ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,036,876,000.00
62ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด238,657,978,000.00
63ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,845,068,489.00
64ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด202,432,330,863.00
65ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด199,702,422,000.00
66อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด189,124,245,000.00
67ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด186,931,588,037.00
68ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด181,117,753,204.00
69กันตาคีรี พัฒนา จำกัดบริษัทจำกัด180,142,000,000.00
70ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด162,835,059,230.00
71อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด156,031,349,000.00
72ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด152,859,537,382.00
73โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด152,738,516,003.00
74ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด151,847,588,000.00
75เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด146,093,222,525.00
76บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด145,561,999,000.00
77เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด137,885,604,517.00
78เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด137,551,563,479.00
79ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,446,821,000.00
80ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด127,766,811,938.00
81เฟสโต้ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด127,070,944,000.00
82พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,554,434,902.00
83ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด116,506,151,670.00
84สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด109,656,922,861.00
85ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,575,481,120.00
86ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด108,307,176,487.00
87อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด108,125,153,442.00
88บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,653,002,056.74
89เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,793,154,460.00
90บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,204,181,862.00
91บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,958,516,381.00
92น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด103,236,004,136.00
93แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,945,153,678.00
94ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด100,146,992,780.00
95ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,889,325,066.75
96หง หลี่ บิสซิเนส จำกัดบริษัทจำกัด99,857,380,000.00
97ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,932,439,173.00
98ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด96,211,826,615.00
99ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,033,910,000.00
100กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,929,768,168.00

 
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล854,248,956.50
2ช.อุปกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล324,664,746.94
3เวชพงศ์โอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล318,076,665.60
4โรงรับจำนำ ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล255,206,904.42
5เอ็งจิ้นแซเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล231,272,518.99
6โรงรับจำนำปทุมธานีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล172,859,991.78
7เอี๊ยะล้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล162,620,139.08
8สุราษฎร์ภัททิรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล161,397,758.79
9ประยงค์นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล156,748,065.96
10โรงรับจำนำอุดมทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล145,947,891.65
11โรงรับจำนำสะพานใหม่พัฒนาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล139,703,061.74
12โรงรับจำนำประชานุบาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล128,346,824.84
13จินดาโอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล108,227,418.28
14อีซูซุสิงห์บุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล91,006,448.56
15ชุมเสริมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล85,853,151.37
16กว้างง่วนเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล85,094,830.09
17181 เอกชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล82,379,443.41
18กฤษดา ตียากุลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล82,109,921.02
19ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล70,108,786.60
20ส.สินทวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล68,916,506.09
21อรพรรณนครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล67,957,459.89
22เพ็ชรรัตน์เภสัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล66,716,469.95
23ตงจั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล64,978,675.72
24พรเจริญคันธี บราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล64,070,114.68
25โรงเลื่อยจักร์สามแสงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,975,079.88
26ธนไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล61,308,299.44
27อิสาณบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล61,064,545.18
28โรงสีไฟสิงหวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล59,428,490.49
29แสงอุทัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล47,280,164.49
30โรงรับจำนำยู่ฮั่วฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล46,162,554.86
31ศิริมงคลทับคล้อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล46,089,393.04
32กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,646,487.78
33ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,885,698.43
34แฮปปี้มายโฮมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,291,685.44
35นิวเบอร์ม่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล41,641,491.91
36ศรีวิทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,270,186.73
37ไดนามิคซัพพลายเอ็นยิเนียริ่งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล39,002,930.54
38เชียงเฮงการช่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,505,594.68
39ธวัชบริการแพร่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,335,608.46
40เวียงพิงค์แอทแวนเทจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล37,520,165.84
41ห้างนายจันทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล35,760,284.90
42นครปฐมเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,820,239.78
43เอ็งจีนฮั่วเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,474,777.82
44ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,078,965.12
45แคนดี้กรุ๊ปโมเดลลิ่งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,692,361.01
46ลี้ชุนฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,517,534.80
47เกษมศานติ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล32,455,517.88
48ไพบูลย์พานิชลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล31,887,845.89
49ซิ้นเชียงหลีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,860,158.46
50แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,283,363.23
51วิชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,131,241.98
52ดีวานจันด์ กุนดันลาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล29,184,700.08
53อโยเดียห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล26,852,839.15
54ทองรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,892,163.98
55นครปฐมเคเบิ้ลทีวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,416,331.68
56ลำปางผลิตภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,950,589.27
57ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,707,356.89
58โฟร์ ที. โฮลดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,624,219.42
59ส.นิยมทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,412,061.00
60เชษฐชัยปิโตรเลียมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,371,198.73
61มานะยนตร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล22,303,289.80
62เจียงเต็กเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล21,823,951.35
63แสงนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,791,047.88
64สงขลา เซาท์เทิร์น ซีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,666,446.75
65โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,646,258.39
66ฟุกเฮงหลงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,634,489.93
67หลิมศิริวงษ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,616,762.79
68ฮั่วกี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,579,475.74
69โรงรับจำนำสามแยกพิชัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,877,511.70
70เอ.อาร์ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,708,138.93
71คลังวิทยุตรังห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,212,841.78
72ห้างค้าปืนอินโดไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,085,689.55
73โรงสีไฟเต็กฮะฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,639,472.36
74ทุ่งสงพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,584,561.00
75รัตน์ชาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,538,343.35
76เสริมธวัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,336,317.15
77จิ้นเม้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,777,528.78
78สุวรรณนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,687,263.37
79ชั่งเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,125,429.42
80เอกไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,064,568.24
81เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,001,035.56
82ลำพูนโชติช่วงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,995,011.22
83ซางหลีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,637,730.45
84เฮียบหงวนโอโต้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,597,887.99
85โลหะกิจ อุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,464,763.71
86อินทร์บุรีบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,304,806.88
87ห้องภาพสุวรรณห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,301,374.93
88วัฒนานุกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,204,687.94
89พัธนาคอร์ดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,125,373.96
90ห้างขายยาบอมใบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,022,954.61
91ง่วนฮงแอนด์โกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,705,708.52
92พี.โอ.ไทเทเนียม โค๊ตติ้งเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,635,112.07
93กรรณชพร นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,617,465.38
94เล่าเอี้ยวเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,321,932.59
95ศิริชัยสมบัติห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,869,909.67
96จตุรงค์นราโยธาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,518,093.12
97นำเจริญการแพทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,502,763.14
98โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,381,015.66
99สินเจริญบราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,208,148.42
100หาดใหญ่สหเจริญการช่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,946,832.65

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด35,754,937,160,000.00
2พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด7,899,023,570,000.00
3ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด4,810,437,280,000.00
4วรรณวิชาห้างหุ้นส่วนจำกัด3,191,628,950,000.00
5เวิลด์ เชนจ์ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,841,797,700,000.00
6วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด1,636,919,930,000.00
7เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,066,960,270,000.00
8บรมโลกนาถห้างหุ้นส่วนจำกัด26,999,185,868.18
9เอส.เอส.เอ.อี เอ็นจิเนียริ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด20,000,004,999.00
10ห้างทองหลีเอียะพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัด16,853,446,230.00
11ไชยวงค์ (ประเทศไทย)ห้างหุ้นส่วนจำกัด10,000,529,117.01
12ปัญจทรัพย์พานิช หรือ โชคชัยปัญจทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด5,154,201,905.72
13บางริ้นการเคหะห้างหุ้นส่วนจำกัด5,000,024,750.00
14โกลด์ เมกเกอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,998,585,385.16
15ศรีราชาเทพโยธินห้างหุ้นส่วนจำกัด2,619,162,591.33
16สามประสิทธิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,208,759,470.34
17ทีจีเต็มใจบริการห้างหุ้นส่วนจำกัด1,662,496,350.00
18เปี่ยมสินสมบูรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,644,510,259.25
19สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,516,712,167.33
20ซีวิวป่าตองโฮเต็ลห้างหุ้นส่วนจำกัด1,471,685,797.94
21เด่นชัยปากน้ำห้างหุ้นส่วนจำกัด1,368,812,356.83
22รัจนาการ (2530)ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,353,980,543.82
23อึ้งแซเฮงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,199,495,999.75
24กิจรุ่งเรืองก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,172,975,247.35
25รวมทรัพย์ถาวรห้างหุ้นส่วนจำกัด1,169,620,582.53
26เรียว โซลูชันส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,149,513,150.00
27ลิ้มเจริญธัญญกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด1,139,555,850.63
28โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,064,405,554.97
29เฮียบหงวนมิลเลอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,049,130,661.19
30สมชายพัฒนาก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,043,519,306.37
31ที.เอส.ซี.คาร์ เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนจำกัด1,030,633,250.00
32เจซี ชาญ-เสน่ห์ 8ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,002,557,000.00
33เจริญศรีเซลส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,001,144,247.68
34สยามประกอบฟิลเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด996,166,412.31
35เหรียญทองการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด978,925,814.21
36เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003ห้างหุ้นส่วนจำกัด964,903,405.00
37โชคพงค์เจริญทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด899,968,485.83
38แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ห้างหุ้นส่วนจำกัด895,324,590.56
39หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด893,521,547.63
40คิงส์ยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด891,348,946.66
41เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)ห้างหุ้นส่วนจำกัด879,072,003.27
42ไทยเจริญศรีสะเกษห้างหุ้นส่วนจำกัด851,484,258.89
43โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด844,927,644.62
44เกียรติคุณไรซ์มิลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด838,500,745.24
45คงมั่นการช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด832,834,000.70
46สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)ห้างหุ้นส่วนจำกัด824,620,425.30
47บี.ลั๊ค.กี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด822,859,060.98
48โรงงานกระดาษปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด818,562,555.32
49นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนลห้างหุ้นส่วนจำกัด816,398,199.30
50แพร่วิศวกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัด809,586,894.74
51อุบลรุ่งเรืองกลการห้างหุ้นส่วนจำกัด799,088,719.91
52โพธิบูรพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด795,687,866.91
53ไทพิพัฒน์ห้างหุ้นส่วนจำกัด792,796,551.33
54สินค้าซิเมนต์ไทยห้างหุ้นส่วนจำกัด782,337,476.57
55สยามซีวิลซัพพลายห้างหุ้นส่วนจำกัด765,972,549.16
56ณัฐมอเตอร์เซลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด746,896,293.56
57เทียรประเสริฐห้างหุ้นส่วนจำกัด737,454,530.37
58ดินสุวรรณเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด721,068,993.59
59ชูศักดิ์ภาคใต้พาราวู้ดห้างหุ้นส่วนจำกัด720,400,224.59
60หาดใหญ่เรืองชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด720,060,052.68
61โรงรับจำนำ งามวงศ์วานห้างหุ้นส่วนจำกัด719,798,584.58
62อลงกตวัสดุภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด713,827,498.08
63น้องเล็กสถาปัตย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด690,396,574.78
64เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด683,132,702.85
65โชคชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด678,308,646.86
66รุ่งกิจวัสดุการสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด665,676,524.13
67โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด654,052,576.99
68สุพัฒน์มอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด645,399,120.82
69รุ่งกานต์ยานยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด642,144,954.89
70เกียรติเจริญชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด641,072,786.55
71พินิจอุดรก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด633,311,166.36
72กวงเจริญ พืชผลห้างหุ้นส่วนจำกัด627,053,380.90
73พี.อาร์.เคมีคอลห้างหุ้นส่วนจำกัด618,502,416.13
74สี่แสงโยธาการห้างหุ้นส่วนจำกัด618,431,035.63
75ชนะยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด618,384,187.70
76ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด614,595,628.81
77เสาเอกซีเมนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด612,328,178.01
78โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้าห้างหุ้นส่วนจำกัด603,405,619.39
79ฟาร์มเกษตรชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด583,563,754.02
80โรงรับจำนำ รามอินทรา (กม.8)ห้างหุ้นส่วนจำกัด583,507,260.23
81เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด578,952,471.85
82สรรรวมผล 999ห้างหุ้นส่วนจำกัด578,773,028.74
83ที แอล เอ็มห้างหุ้นส่วนจำกัด571,384,621.41
84เล็กเจริญก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด549,529,676.32
85รุสลันโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด544,775,619.21
86คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด542,557,906.18
87พันทวี ออโต้ มาสเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด540,033,401.72
88ส.บุรินทร์การช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด534,036,258.40
89เชียงแสงลำปางห้างหุ้นส่วนจำกัด533,908,139.81
90อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัด532,830,009.08
91โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด528,823,095.66
92สระบุรีวณิชชากรห้างหุ้นส่วนจำกัด522,540,583.00
93ทรอปปิคอลกรุ๊ปห้างหุ้นส่วนจำกัด522,512,766.03
94นาใน ฟิวเจอร์พาร์คห้างหุ้นส่วนจำกัด520,950,781.98
95วงศ์ตระกูลโลหะกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด519,111,611.31
96โรงสี อรุณพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด518,972,398.21
97ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด514,878,532.85
98สรรรวมผล 999(พิจิตร)ห้างหุ้นส่วนจำกัด514,021,065.00
99แสงไทยกำปะนีห้างหุ้นส่วนจำกัด513,687,308.25
100มาตรศรีจักรกลห้างหุ้นส่วนจำกัด512,349,624.91

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,220,105,840,000.00
2ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,008,242,058,000.00
3ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,860,127,042,000.00
4ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,656,181,374,000.00
5ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,641,149,531,000.00
6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,049,901,557,000.00
7ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด984,123,539,000.00
8ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด958,613,513,944.00
9ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด888,151,478,000.00
10ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด525,142,025,000.00
11ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด500,377,673,502.18
12เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด479,622,472,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด451,550,031,772.00
14ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด416,737,212,518.00
15พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด393,614,424,905.00
16ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด351,550,345,000.00
17ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด350,377,488,632.00
18ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด323,568,596,000.00
19ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด295,136,913,000.00
20ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด290,698,239,000.00
21ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด289,921,613,000.00
22ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด280,368,088,081.00
23กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,484,295,000.00
24การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,401,448,156.00
25เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด266,898,215,000.00
26เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด260,403,217,563.00
27ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,036,876,000.00
28ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด238,657,978,000.00
29ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,845,068,489.00
30ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด202,432,330,863.00
31ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด199,702,422,000.00
32อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด189,124,245,000.00
33ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด186,931,588,037.00
34ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด181,117,753,204.00
35อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด156,031,349,000.00
36ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด152,859,537,382.00
37ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด151,847,588,000.00
38เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด146,093,222,525.00
39บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด145,561,999,000.00
40ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,446,821,000.00
41พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,554,434,902.00
42ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,575,481,120.00
43บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,653,002,056.74
44เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,793,154,460.00
45บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,204,181,862.00
46บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,958,516,381.00
47แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,945,153,678.00
48ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,889,325,066.75
49ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,932,439,173.00
50ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,033,910,000.00
51กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,929,768,168.00
52บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด85,833,062,792.00
53ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด84,196,352,000.00
54แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด83,189,512,871.00
55บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,647,817,131.00
56อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,560,980,000.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด78,178,054,000.00
58ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด77,443,269,482.00
59พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด76,593,305,036.00
60แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด74,405,947,568.00
61วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,268,678,014.69
62ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,512,402,640.00
63โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,692,715,782.00
64เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,958,603,000.00
65กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,521,863,194.00
66สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,468,420,288.00
67การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,847,234,089.00
68ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,647,416,625.00
69ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,535,735,475.21
70ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,292,031,926.00
71สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,010,637,943.00
72แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,858,757,761.00
73อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,068,534,404.00
74แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,639,644,891.00
75โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,378,297,758.00
76ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,209,227,949.00
77อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,303,218,550.00
78ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,271,935,640.00
79โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,181,319,175.00
80เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,118,239,169.00
81เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,018,156,343.00
82อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,938,672,736.00
83ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,139,542,000.00
84ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,531,057,925.00
85เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,478,731,000.00
86บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,153,726,000.00
87เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,281,847,680.00
88ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด44,960,866,144.00
89เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด43,607,208,212.00
90กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,922,076,161.00
91ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,919,641,902.00
92ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,884,707,967.00
93พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,410,188,810.00
94เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,982,400,155.00
95ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,790,229,779.00
96ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,296,944,692.00
97แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,870,226,000.00
98พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,762,486,659.00
99บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,574,143,005.00
100กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,552,795,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด366,344,063,000,000.00
2พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด270,000,078,310,000.00
3เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด70,851,076,580,000.00
4จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด47,687,578,000,000.00
5ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัดบริษัทจำกัด40,587,371,520,000.00
6อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด10,866,437,930,000.00
7ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด6,276,575,100,000.00
8เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัดบริษัทจำกัด4,911,562,050,000.00
9จุลศักดิ์ 1990 จำกัดบริษัทจำกัด4,514,203,140,000.00
10ธนเวโรจน์ จำกัดบริษัทจำกัด4,094,875,250,000.00
11เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด3,766,175,400,000.00
12ไทย เทอร์ไบน์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด2,117,617,160,000.00
13วัน ทู แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด2,067,109,803,510.81
14ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด1,989,570,584,000.00
15รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัทจำกัด1,272,186,580,000.00
16ไอซีบี สินทรัพย์หมุนเวียนดิจิตอล จำกัดบริษัทจำกัด1,000,000,125,800.50
17เอ็มเคจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด967,079,320,000.00
18นิปปอน เซมิคอน จำกัดบริษัทจำกัด848,150,000,000.00
19ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัดบริษัทจำกัด819,096,103,000.00
20เฟสโต้ จำกัดบริษัทจำกัด669,075,241,000.00
21เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด565,259,410,000.00
22ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด342,154,221,000.00
23โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด338,487,370,508.00
24บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด312,248,973,820.36
25ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด275,035,836,674.00
26แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด254,797,561,191.00
27เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,998,536,692.00
28กันตาคีรี พัฒนา จำกัดบริษัทจำกัด180,142,000,000.00
29ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด162,835,059,230.00
30โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด152,738,516,003.00
31เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด137,885,604,517.00
32เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด137,551,563,479.00
33ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด127,766,811,938.00
34เฟสโต้ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด127,070,944,000.00
35ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด116,506,151,670.00
36สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด109,656,922,861.00
37ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด108,307,176,487.00
38อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด108,125,153,442.00
39น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด103,236,004,136.00
40ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด100,146,992,780.00
41หง หลี่ บิสซิเนส จำกัดบริษัทจำกัด99,857,380,000.00
42ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด96,211,826,615.00
43มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด92,498,029,036.00
44ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด92,279,128,290.00
45เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด88,128,910,255.00
46เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด86,284,771,570.00
47อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด83,109,081,813.00
48คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด81,499,444,420.00
49ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด77,482,772,871.00
50ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด76,958,990,405.00
51ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด76,721,516,340.00
52ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด74,969,917,000.00
53ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด73,558,603,913.00
54บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด72,610,170,277.94
55ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด71,790,358,410.00
56เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด71,319,230,025.00
57เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด69,082,128,584.00
58ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด65,114,772,146.00
59ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด61,192,317,284.00
60วิสเมค จำกัดบริษัทจำกัด59,026,140,000.00
61อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด57,640,403,346.00
62ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด57,059,403,645.00
63สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด54,873,303,956.00
64เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด54,764,751,841.14
65เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด54,245,685,361.00
66โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด53,343,575,518.00
67ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด52,500,499,524.00
68บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด52,339,347,841.00
69บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดบริษัทจำกัด51,718,473,683.00
70นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด50,015,580,889.00
71วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด49,998,709,664.16
72พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดบริษัทจำกัด49,695,213,921.00
73เอ็กโก พลัส จำกัดบริษัทจำกัด49,607,372,368.00
74เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด48,336,098,403.00
75สยามมิชลิน จำกัดบริษัทจำกัด48,248,863,675.00
76ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,400,104,908.00
77มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด46,194,400,039.00
78ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด45,963,262,362.00
79สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด45,857,781,590.00
80บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด45,846,262,853.80
81อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด45,433,727,194.00
82เรียล มูฟ จำกัดบริษัทจำกัด45,370,033,000.00
83ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด45,261,759,817.00
84สัมพันธ์กิจ จำกัดบริษัทจำกัด45,046,180,030.15
85มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด44,142,474,995.00
86นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด43,958,799,009.00
87เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด43,591,514,720.94
88บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดบริษัทจำกัด43,055,532,546.12
89บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดบริษัทจำกัด42,952,466,889.00
90สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดบริษัทจำกัด42,585,658,197.00
91กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัดบริษัทจำกัด42,421,184,139.00
92ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด41,770,600,006.00
93อินโดรามา รีซอสเซส จำกัดบริษัทจำกัด41,351,917,885.00
94วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด41,202,757,558.00
95นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด40,918,750,432.00
96ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด40,545,173,011.00
97ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด40,249,178,534.00
98เงินติดล้อ จำกัดบริษัทจำกัด40,080,967,909.00
99เก็คโค่-วัน จำกัดบริษัทจำกัด38,907,809,575.00
100ไทยแอร์เอเชีย จำกัดบริษัทจำกัด37,917,893,210.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,725,632,000,000.00
2ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,444,824,063,000.00
3ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด893,311,928,458.00
4ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด433,233,822,487.00
5พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด386,669,680,112.00
6ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด383,902,059,367.00
7ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด351,025,882,676.00
8โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด335,471,185,923.00
9ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด316,730,227,000.00
10กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด308,728,909,000.00
11ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,695,696,000.00
12ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,275,295,000.00
13ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด286,650,904,000.00
14เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,883,884,236.00
15เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด252,590,798,934.00
16แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด248,832,305,000.00
17กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด244,580,157,000.00
18ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด230,396,270,000.00
19บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด207,142,015,135.65
20บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด205,069,436,747.01
21ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด187,546,575,000.00
22ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด183,347,021,783.00
23อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด178,024,976,962.00
24ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,713,242,863.00
25โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด158,444,374,788.00
26ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด157,165,841,855.00
27ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด155,320,976,000.00
28เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด132,449,294,076.00
29เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด131,983,941,035.00
30อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด129,351,654,000.00
31ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด120,313,109,000.00
32เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด115,048,687,485.00
33พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,855,809,982.00
34น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด102,552,216,978.00
35แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,159,690,164.00
36ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,841,648,683.00
37บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,724,620,999.00
38สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด96,710,386,158.00
39ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด96,510,232,061.00
40ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,356,650,155.00
41ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด94,871,168,373.00
42ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด94,719,801,657.00
43ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,364,295,000.00
44บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด91,836,147,634.00
45ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด90,997,577,848.00
46เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด90,658,981,683.00
47ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,326,163,222.00
48กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด86,271,442,788.00
49ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด85,960,108,261.00
50มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด81,977,436,809.00
51ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด81,379,996,000.00
52ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด79,470,596,205.00
53อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด75,607,970,561.00
54เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด73,895,585,006.00
55ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด72,761,971,000.00
56แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,794,191,329.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,570,970,000.00
58ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,199,100,538.00
59อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,185,972,000.00
60พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,809,492,882.00
61ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,379,055,562.00
62ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด66,875,777,338.00
63แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด66,305,834,895.00
64ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด65,781,974,586.00
65โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,876,227,942.00
66ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด62,875,136,423.00
67โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,046,082,618.00
68กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,022,239,769.00
69สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,797,131,879.00
70สัมพันธ์เสมอ จำกัดบริษัทจำกัด59,510,336,293.03
71ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด58,466,814,244.00
72อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด58,411,276,824.00
73ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,000,958,773.00
74ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด56,406,195,727.00
75ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด54,520,980,845.00
76อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด54,519,803,472.00
77คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด54,263,943,835.00
78ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,965,860,881.10
79เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด53,778,456,200.00
80ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,162,162,579.00
81แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,897,698,398.00
82เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด52,477,456,340.00
83วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด52,237,116,587.00
84อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด51,639,428,596.00
85เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด51,454,836,265.86
86สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,307,896,843.00
87โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,280,156,459.00
88ทุนลดาวัลย์ จำกัดบริษัทจำกัด51,254,755,158.91
89ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,929,462,028.00
90นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด50,805,669,313.00
91อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,511,046,197.00
92ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดบริษัทจำกัด50,374,185,796.06
93วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด49,998,700,164.16
94เอ็กโก พลัส จำกัดบริษัทจำกัด49,590,920,085.00
95บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดบริษัทจำกัด49,467,031,733.00
96โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,166,406,462.00
97มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด46,800,882,890.00
98โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด46,405,975,771.00
99บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,250,848,177.00
100ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,932,782,982.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า