100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,725,632,000,000.00
2ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,444,824,063,000.00
3ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด893,311,928,458.00
4ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด433,233,822,487.00
5พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด386,669,680,112.00
6ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด383,902,059,367.00
7ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด351,025,882,676.00
8โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด335,471,185,923.00
9ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด316,730,227,000.00
10กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด308,728,909,000.00
11ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,695,696,000.00
12ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,275,295,000.00
13ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด286,650,904,000.00
14เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,883,884,236.00
15เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด252,590,798,934.00
16แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด248,832,305,000.00
17กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด244,580,157,000.00
18ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด230,396,270,000.00
19บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด207,142,015,135.65
20บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด205,069,436,747.01
21ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด187,546,575,000.00
22ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด183,347,021,783.00
23อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด178,024,976,962.00
24ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,713,242,863.00
25โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด158,444,374,788.00
26ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด157,165,841,855.00
27ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด155,320,976,000.00
28เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด132,449,294,076.00
29เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด131,983,941,035.00
30อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด129,351,654,000.00
31ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด120,313,109,000.00
32เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด115,048,687,485.00
33พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,855,809,982.00
34น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด102,552,216,978.00
35แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,159,690,164.00
36ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,841,648,683.00
37บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,724,620,999.00
38สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด96,710,386,158.00
39ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด96,510,232,061.00
40ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,356,650,155.00
41ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด94,871,168,373.00
42ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด94,719,801,657.00
43ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,364,295,000.00
44บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด91,836,147,634.00
45ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด90,997,577,848.00
46เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด90,658,981,683.00
47ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,326,163,222.00
48กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด86,271,442,788.00
49ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด85,960,108,261.00
50มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด81,977,436,809.00
51ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด81,379,996,000.00
52ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด79,470,596,205.00
53อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด75,607,970,561.00
54เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด73,895,585,006.00
55ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด72,761,971,000.00
56แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,794,191,329.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,570,970,000.00
58ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,199,100,538.00
59อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,185,972,000.00
60พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,809,492,882.00
61ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,379,055,562.00
62ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด66,875,777,338.00
63แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด66,305,834,895.00
64ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด65,781,974,586.00
65โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,876,227,942.00
66ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด62,875,136,423.00
67โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,046,082,618.00
68กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,022,239,769.00
69สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,797,131,879.00
70สัมพันธ์เสมอ จำกัดบริษัทจำกัด59,510,336,293.03
71ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด58,466,814,244.00
72อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด58,411,276,824.00
73ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,000,958,773.00
74ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด56,406,195,727.00
75ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด54,520,980,845.00
76อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด54,519,803,472.00
77คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด54,263,943,835.00
78ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,965,860,881.10
79เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด53,778,456,200.00
80ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,162,162,579.00
81แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,897,698,398.00
82เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด52,477,456,340.00
83วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด52,237,116,587.00
84อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด51,639,428,596.00
85เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด51,454,836,265.86
86สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,307,896,843.00
87โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,280,156,459.00
88ทุนลดาวัลย์ จำกัดบริษัทจำกัด51,254,755,158.91
89ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,929,462,028.00
90นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด50,805,669,313.00
91อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,511,046,197.00
92ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดบริษัทจำกัด50,374,185,796.06
93วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด49,998,700,164.16
94เอ็กโก พลัส จำกัดบริษัทจำกัด49,590,920,085.00
95บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดบริษัทจำกัด49,467,031,733.00
96โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,166,406,462.00
97มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด46,800,882,890.00
98โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด46,405,975,771.00
99บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,250,848,177.00
100ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,932,782,982.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน1,621,836,444,383.00
2ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัดบริษัทจำกัด410,611,125,984.46
3พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน388,187,755,719.00
4โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด377,257,241,525.00
5โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด360,669,969,468.00
6วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด345,504,187,523.71
7ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด218,271,769,586.78
8เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด218,163,576,115.00
9ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน214,842,141,556.00
10มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด197,452,301,811.00
11ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด196,359,347,529.00
12ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด189,014,882,702.00
13สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน172,091,249,688.00
14ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน168,972,624,000.00
15อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด168,335,967,096.00
16ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน164,680,043,000.00
17เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด162,939,360,394.00
18แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด154,104,927,970.00
19ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน139,997,608,000.00
20ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด139,254,279,431.00
21ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด134,399,740,306.00
22ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด125,921,768,130.00
23เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด123,336,045,571.00
24เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด122,375,712,949.00
25เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด121,770,644,997.12
26จีแคป จำกัดบริษัทจำกัด117,794,658,406.92
27บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน117,351,190,765.00
28นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด113,097,417,462.00
29ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด112,900,954,225.00
30บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด110,927,869,267.00
31ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบริษัทจำกัด104,505,469,928.92
32ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน97,696,308,225.00
33ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด93,255,900,781.00
34โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด86,982,083,334.00
35ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด84,376,625,978.00
36ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน83,765,762,966.00
37พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด78,956,197,728.00
38มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด78,570,707,002.00
39แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน77,860,042,546.00
40สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด76,358,056,094.00
41อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด76,354,614,568.00
42เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด73,937,899,376.00
43เรียล มูฟ จำกัดบริษัทจำกัด72,679,949,000.00
44กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน71,671,441,000.00
45เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบริษัทจำกัด71,203,630,418.00
46ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด70,669,879,719.00
47ออสสิริส จำกัดบริษัทจำกัด68,762,875,165.24
48เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด64,148,559,474.00
49ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด63,440,000,544.00
50เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด62,946,652,971.00
51เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด60,762,521,155.00
52ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน60,005,852,000.00
53หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด57,065,539,399.00
54กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน56,365,263,000.00
55โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน56,317,564,220.00
56คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด56,151,747,352.00
57ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน55,882,434,479.00
58ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดบริษัทจำกัด54,243,893,754.00
59แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด52,223,752,000.00
60โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน52,019,724,674.00
61ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด51,823,464,438.69
62ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด51,785,836,613.00
63เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด51,357,144,354.00
64อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดบริษัทจำกัด50,669,733,425.16
65ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด50,052,277,131.00
66เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัทจำกัด48,067,708,704.00
67มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด47,669,634,960.00
68สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด47,600,249,401.00
69เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด46,928,856,361.00
70ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,280,337,468.00
71โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน45,150,970,962.00
72ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด44,563,635,333.00
73ไทยพาราไซลีน จำกัดบริษัทจำกัด43,868,871,169.00
74ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัดบริษัทจำกัด43,279,375,113.00
75เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน43,233,729,269.00
76กฤตยบุญ จำกัดบริษัทจำกัด43,025,413,948.00
77ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด42,726,504,990.00
78โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด42,551,784,917.00
79สยามมิชลิน จำกัดบริษัทจำกัด42,260,551,600.00
80เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด41,886,452,663.00
81เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด41,832,376,425.00
82สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดบริษัทจำกัด40,784,371,721.00
83นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด40,216,442,234.00
84ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด40,085,505,389.00
85ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดบริษัทจำกัด39,999,560,839.00
86อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด39,987,240,562.00
87พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน39,864,872,908.00
88ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด39,713,371,632.00
89เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด39,699,766,122.00
90เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดบริษัทจำกัด39,581,898,563.00
91อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน38,416,133,000.00
92อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน38,021,787,998.00
93ไทยแอร์เอเชีย จำกัดบริษัทจำกัด37,280,142,064.00
94เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน36,633,399,458.00
95ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัดบริษัทจำกัด36,555,701,014.00
96ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด36,152,009,000.00
97มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัดบริษัทจำกัด35,926,782,969.00
98ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด35,761,751,108.00
99คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัดบริษัทจำกัด35,633,729,034.00
100จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบริษัทจำกัด35,535,602,087.67

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า