ลง wordpress ใหม่แล้วเจอ Error The file ‘wp-config.php’ already exists ทำไงดี

wordpress-error-the-file-wp-config-php-already-exists

พอลงและติดตั้ง WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอ Error ว่า
“The file ‘wp-config.php’ already exists. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try installing now.”

ถ้าใครเจอข้อความนี้ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขไฟล์หรือลบไฟล์’wp-config.php’

วิธีแก้ไขก็คือ ให้เราลองลบ Cache ไฟล์ของ Browser ของเรา
ถ้าใครใช้ chrome ก็ให้ไปที่ More Tool > Clear browsing data เลือกเลือก Clear Cached images and files แค่นี้พอเข้ามาที่ WordPress ใหม่อีกทีก็จะใช้งานได้ปกติแล้วละ