ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมภาษา C

การที่เราจะสร้าง โปรแกรมขึ้นมาที่เขียนจากภาษา C นี้มีขั้นตอนอะไรบ้างนะ?

 

คำตอบก็คือ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน นั้นก็คือ

  • Editing
  • Compiling
  • Linking
  • Executing

1.Editing

การจะเขียนโปรแกรมภาษา C ขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่ง เราก็ต้องมือเครื่องมือในการเขียนโค้ด แก้ไขโค้ด สร้างไฟล์ .c .h ขึ้นมา ซึ่งเครื่องมือนี้เราเรียกว่า IDE หรือ Integrated development environment ตัวอย่างโปรแกรม IDE เช่น Notepad++, Sublime หรือบาง IDE จะรวมตัว Compiler มาให้ด้วย เช่น CodeBlock, NetBeans, Eclipse หรือ Visual Studio ต่างๆ ซึ่งโปรแกรม IDE เหล่านี้เราจะขาดมันไม่ได้เลย ส่วนใครชอบใช้เจ้าไหนก็ตามสะดวกตามถนัดได้เลย

 

2. Compiling

หลังจากเราสร้างโค้ดเขียนโปรแกรมบน IDE แล้วต่อมาเราก็จะต้อง Compiling ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ Compiler จะทำการแปลงโค้ด (.c,.h) ที่เราเขียนไปเป็นภาษาเครื่อง (Machine code) พร้อมกับเช็คความถูกต้องของโค้ด ถ้าเราเขียนผิด Syntax (ไวยากรณ์) หรือ ข้อผิดพลาดอื่นๆ Compiler ก็จะฟ้องว่าไม่ผ่าน Error ที่บรรทัดไหน

แต่ถ้า โค้ดของเราถูกต้องไม่มีการเขียนผิดพลาด Compiler ก็จะสร้าง Object Code ออกมาเป็นไฟล์ Object file ซึ่งใน windows จะเป็นไฟล์ ตามด้วย นามสกุล .o หรือ .obj   แต่ถ้าเป็น Linux จะไม่มีนามสกุล

 

3. Linking

หลังจากเรา Compiling เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอน Linking เป็นการรวมโมดูล Library ต่างๆ กับไฟล์ Object ที่เกิดจากขั้นตอน Compiling เข้าด้วยกัน รวมกันเป็นไฟล์ Executable หรือ .exe

 

4. Executing

-ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งขั้นตอนนี้ โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาก็จะทำงาน executing program ที่เป็น ไฟล์ Executable โปรแกรมของเราก็จะ Run ขึ้นมา

 

โดย ขั้นตอนตั้งแต่ Compiling ไปจนถึง Linking  จนเราได้ไฟล์ Executable ออกมา เราจะเรียกว่า Build Process  ซึ่งหลายคนๆ มักพูดว่า Compile ในโดยเหมารวมขั้นตอน Compiling กับ Linking

 

ทีนี้เราก็ได้ทราบถึงขั้นตอนของการสร้างโปรแกรมภาษา C ขึ้นมา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เราทำโดยผ่านโปรแกรม IDE ได้ หรือบางคนอยากจะทำขั้นตอนเหล่านี้เองก็สามารถทำได้เช่นกัน