ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมภาษา C

การที่เราจะสร้าง โปรแกรมขึ้นมาที่เขียนจากภาษา C นี้มีขั้นตอนอะไรบ้างนะ?

 

คำตอบก็คือ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน นั้นก็คือ

  • Editing
  • Compiling
  • Linking
  • Executing

(more…)