สุดยอด WordPress Plugin ย่อรูปอัตโนมัตื

มีใครบางไหมที่ขี้เกียจย่อรูปภาพก่อน อัพขึ้นไปที่ Blog ของเราเอง บ้าง จะไม่ย่อรูปภาพเลยก็ไม่ได้ ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ทำให้อัพได้ช้า+โฮสพื้นที่ก็จะเต็ม
ก็เลยเป็นที่มาของการหา Plugin ที่ทำการย่อรูปภาพแบบอัตโนมัติ ก่อนที่จะอัพโหลดรูปขึ้นโฮส
ซึ่ง Plugin ส่วนใหญ่จะ จะเป็น Plugin ที่ย่อรูปและบีบอัดไฟล์หลังจากอีพโหลดรูปไปแล้ว (มันไม่ใช่อะ)

ซึ่ง Plugin ที่เราอยากได้นั้นก็คือ imsanity นั้นเอง

โดย Plugin ตัวนี้จะทำการ resize รูป ตอนที่ เรากำลัง upload รูปลง Blog เรานั้นเอง

imsanity-plugin
https://wordpress.org/plugins/imsanity/

ก่อนทีตัว imsanity Plugin จะทำการย่อรูปให้เรา เราก็ต้องมา ตั้งค่าก่อนใช้งานกันก่อน ในส่วนของการ Settingสามารถเข้ามา Setting ได้จากที่ Setting -> imsanity
ก็จะเป็นดังภาพ

insanity-setting-normal-ok

ความหมายของการตั้งค่าแต่ละอัน

Images uploaded within a Page/Post จะย่อรูปที่เรา upload ในหน้า Page กับ Post (หน้าที่เราเขียน Blog, Posts->Add new หรือ Pages -> add new นั้นเอง)

Images uploaded directly to the Media Library ก็คือจะย่อในหน้าที่ media -> add new

Images uploaded elsewhere (Theme headers, backgrounds, logos, etc) ย่อในส่วนของธีม (ตัวนี้ไม่เคยใช้งานเหมือนกัน)

JPG image quality การบีบอัดคุณภาพของไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น
ค่า100 คือไม่ลดความละเอียด แบบเดิมๆนั้นเอง
0 ลดคุณภาพสูงสุด (ทำให้คุณภาพรูปแย่ลงมากๆ)
แนะนำให้ใช้ค่าแค่ 90 ก็เพียงพอแล้ว

Convert BMP To JPG แปลง ไฟล์ bmp เป็น JPG เพื่อที่จะใช้ feature การบีบอัดคุณภาพเพื่อที่จะใช้กับไฟล์ BMP ได้

Convert PNG To JPG แปลง ไฟล์ bmp เป็น JPG เพื่อที่จะใช้ feature การบีบอัดคุณภาพเพื่อที่จะใช้กับไฟล์ PNG ได้

หลังจากตั้งค่าแล้วกด Save change แล้วก็ทดลองใช้งานกันได้ ก็จะเห็นว่าเวลาเราอัพไฟล์รูปที่มีความละเอียดสูงๆ มีขนาดใหญ่เกินค่าที่เราตั้งไว้ ไฟล์รูปนั้นก็จะถูกย่อขนาดลงมาโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ imsanity ยังสามารถย่อรูปที่เราได้อัพโหลดไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ทำการย่อความละเอียดของรูปทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว

insanity-setting-bulk-resize-ok