Size กับ Size on disk อันไหนคือขนาดของไฟล์ที่แท้จริงกันแน่นะ

มีใครเคยสังเกตและสงสัยกันบ้างว่า ระหว่าง Size กับ Size on disk อันไหนคือขนาดของไฟล์ที่แท้จริงกันแน่นะ
ในบทความนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนหายสงสัยกันระหว่าง Size และ Size on disk

Size คือขนาดที่แท้จริงของไฟล์นั้นๆ

ส่วน Size on disk จะเป็นขนาดของพื้นที่จริงๆที่ใช้เก็บไฟล์นั้นๆใน Hard disk หรือ Flash drive ของเรา
หากเราสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าขนาดของ Size มักจะมีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ Size on disk เสมอ

นั้นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ที่ใช้เก็บไฟล์ของเรา(อาจจะเป็น Hard disk, SSD, flash drive หรือแม้แต่ SD card) นั้นสามารถแบ่งพื้นที่ได้เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดที่เราเรียกพื้นที่นั้นว่า Allocate unit ซึ่งมีขนาดเท่ากับ Allocate unit size

การบันทึกเก็บไฟล์ของเราจึงเป็นการบันทึกลงพื้นที่ Allocate unit หลายๆหน่วย ลงไป ดังนั้น Size on disk จึงเป็นการบอกว่าเราใช้พื้นที่เก็บลงไป Allocate unit เป็นจำนวนเท่าไร คูณด้วย ขนาดของ Allocate unit 1 หน่วย
ดังนั้น Size on disk จะนับขนาดไฟล์ตามจำนวน Allocate unitที่ใช้พื้นที่ใน Hard disk จริงๆ

ซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดของ Allocate unit size ได้โดยการ Format ขนาดของ Allocate unit size ที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆว่ารองรับขนาดเท่าไรบ้าง

ซึ่งหากเลือก Allocate unit size ขนาดเล็กก็จะทำให้เราสามารถเก็บไฟล์เล็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราใช้พื้นที่ของ Hard disk ได้อย่างคุ้มค่า

แต่หากเรามีไฟล์ขนาดใหญ่ เราก็ควรใช้ Allocate unit size ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราค้นหาไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจำนวน allocate unit น้อยลง ทำให้ค้นหาไฟล์ได้เร็วขึ้น แต่ข้อเสียก็คือใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นั้นเอง