แนะนำ Redmine สุดยอด Software Project Management

Redmine เป็น Project Management Web application หรือ โปรแกรมบริหารการจัดการแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ สามารถนำมาใช้งาน Bug Tracking, Feature Tracking หรือ Support Tracking ได้เป็นอย่างดี

(more…)