ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงแบบ FIFO และ LIFO

สับสนกันไหมกับ FIFO และ LIFO เมื่อเราพูดถึงการเรียงลำดับของบางอย่าง เรามักจะพูดถึงการเรียงแบบ FIFO และ LIFO ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้เป็นการเรียงลำดับของที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลายๆคนมักจะสับสน หรือจำไม่ได้ว่าการเรียงแบบ FIFO และ LIFO เป็นยังไง

การเรียงแบบ First In First Out (FIFO) หรือในภาษาไทยเราจะเรียกว่า เข้าก่อนออกก่อน สำหรับใครที่นึกไม่ออก ก็ให้นึกถึง เข้าแถวต่อคิว นั้นและคือเข้าก่อนออกก่อน เพราะคนแรกที่ต่อแถวจะได้ของแล้วก็จะออกไปเป็นลำดับแรกเช่นกัน

ส่วนการเรียงอีกวิธีหนึ่งก็คือ Last In First Out (LIFO) หรือในภาษาไทยเราจะเรียกว่า เข้าทีหลังออกก่อน ลองนึกถึงภาพของการเรียงจาน ซึ่งเป็นวิธีการเรียงแบบ เข้าทีหลังออกก่อน เพราะเราจะหยิบจานที่ใส่ไปทีหลังล่าสุดออกมาใช้งานก่อนจริงไหม เพราะใบแรกมันอยู่ด้านล่างสุดเลยใช้งานเป็นจานสุดท้าย

สำหรับใครที่สับสนอาจจะลองนึกถึงภาพจำการเรียงโดย

First In First Out (FIFO) เข้าก่อนออกก่อน ก็ให้นึกถึงภาพ การเข้าแถวเข้าคิว

Last In First Out (LIFO) เข้าทีหลังออกก่อน ก็ให้นึกถึงภาพ ของการเรียงจาน หรือ หยิบจานมาใช้

หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือจะสังเกตได้ว่า การอธิบายของของสิ่งนั้นแล้วตามด้วยผลลัพธ์ของของชิ้นนั้นๆเช่น

เข้าก่อนออกก่อน (หมายถึง ของชิ้นแรกที่เข้าก่อน(ชิ้นแรก) ผลลัพธ์คือ จะออกก่อน)

เข้าทีหลังออกก่อน(หมายถึง ของชิ้นที่เข้าทีหลัง(สุดท้าย) ผลลัพธ์คือ จะออกก่อน)

จะเห็นว่าการเรียงแบบ FIFO และ LIFO ซึ่งเป็นการเรียงลำดับที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้หรืออธิบายก็ควรจะนำไปใช้อย่างเข้าใจและถูกต้อง