วิธีแปลงรูปภาพหรือภาพถ่ายให้กลายเป็นตัวหนังสือแบบง่ายๆ

รู้ไหมว่าเราสามารถแปลงรูปภาพหรือภาพถ่ายให้กลายเป็นตัวหนังสือ(ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) หรือที่เรียกกันว่า OCR (Optical character recognition) ได้แบบง่ายๆโดยใช้โปรแกรมแอปพิเคชั่น Line นั้นเอง
วิธีทำก็ไม่ยากเดียวจะสาธิตให้ดูจากโปรแกรม Line ใน PC
สมมติเรามีรูปสแกนเอกสารรูปหนึ่ง ให้เราทำการอัพโหลดเข้าไปในโปรแกรม Line ของเรา

ให้เรากดดูรูป รูปนั้น แล้วลองสังเกตไปดูที่ด้านล่าง จะเห็นสัญลักษณ์รูปตัว T เมือเราชี้ไปก็จะเห็นเขียนว่า Convert to text ให้เรากดได้เลย

โปรแกรม Line ก็จะทำการแปลงรูปเป็นตัวหนังสือ ตามไฮไลท์สีเขียวๆ ซึ่งเราสามารถ copy ตัวหนังสือไปใช้งานต่อได้

หรืออย่างแปลภาษาต่อเลยก็ได้เพียงแค่กดปุ่ม Translate

ส่วนในมือถือก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกัน