100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1อิสาณบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล718,861,286.49
2เพ็ชรรัตน์เภสัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล496,869,624.76
3ช.อุปกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล424,274,612.89
4วัฒนานุกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล396,200,560.58
5โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล373,352,451.69
6ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล338,854,745.61
7ไพบูลย์พานิชลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล319,396,128.71
8เอ็งจิ้นแซเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล302,283,531.78
9หลิมศิริวงษ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล259,551,686.60
10อรพรรณนครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล247,095,497.53
11ชุมเสริมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล212,946,079.24
12ธวัชบริการแพร่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล196,472,209.14
13ลำพูนโชติช่วงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล183,282,739.49
14เอี๊ยะล้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล176,619,966.38
15เวชพงศ์โอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล164,809,980.40
16181 เอกชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล157,670,073.02
17เสริมธวัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล154,519,383.49
18ส.สินทวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล145,234,650.49
19สถานีบริการน้ำมันท่าวุ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล141,192,062.78
20ตงจั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล134,811,716.87
21ประยงค์นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล131,959,177.80
22โรงสีไฟสิงหวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล127,535,095.30
23สหยนต์สุพรรณบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล123,014,513.25
24ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล116,248,747.81
25ทุ่งสงพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,677,201.00
26โรงรับจำนำปทุมธานีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,623,861.00
27อินทร์บุรีบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล106,357,787.06
28ไสว-สนั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล95,562,519.54
29กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล92,637,642.94
30สุราษฎร์ภัททิรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล90,240,334.07
31ธนไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล88,903,732.79
32โรงรับจำนำ ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล83,198,270.15
33เวียงพิงค์แอทแวนเทจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล77,944,260.62
34ศิริมงคลทับคล้อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,216,886.88
35โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,111,509.62
36เอ็งจีนฮั่วเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล72,223,778.39
37คลังวิทยุตรังห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,930,096.01
38ลี้ชุนฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,090,085.66
39แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล53,160,969.04
40เอกไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล50,950,625.96
41เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล47,635,170.72
42โรงรับจำนำสะพานใหม่พัฒนาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,212,524.00
43จินดาโอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,059,877.42
44นำเจริญการแพทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,839,194.50
45พรเจริญคันธี บราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,595,702.11
46กฤษดา ตียากุลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,868,372.75
47เสียงไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,356,023.41
48เต็งซุ่นฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล41,066,561.27
49จิตเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,922,039.98
50โรงรับจำนำประชานุบาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,906,378.03
51ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,652,741.36
52นิวเบอร์ม่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล37,423,128.91
53กว้างง่วนเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล36,611,932.91
54ทีเอ็ม ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,194,816.00
55ศรีวิทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,890,667.67
56โรงสีไฟเต็กฮะฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล31,761,989.65
57โรงรับจำนำอุดมทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,741,013.00
58มานะยนตร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,699,785.30
59ไถ่ฮงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,598,112.94
60นครราชสีมาสามมิตรห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล29,838,652.47
61ง่วนฮงแอนด์โกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล28,791,981.41
62วิชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล27,781,190.30
63โรงเลื่อยจักร์สามแสงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล26,661,182.24
64สมชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,726,727.11
65รุ่งแสงวรจักร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,315,912.51
66สุวรรณนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,640,062.21
67วิบูลย์กิจการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,461,254.40
68ศิริชัยสมบัติห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,394,040.96
69ห้างค้าปืนอินโดไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,784,800.00
70จตุรพรศรีศักดิ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,496,610.93
71สถาพรบริการอินทร์บุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,194,216.12
72แสงนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,144,931.36
73ธโนปจัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล22,332,157.68
74โรงงานวิเศษนิยมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล21,553,571.85
75เล่าเอี้ยวเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,793,301.93
76ชุมพรจี้เซ่งฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,618,896.54
77ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,152,760.06
78แม่ใจวิศวการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,943,306.00
79พี.โอ.ไทเทเนียม โค๊ตติ้งเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,108,512.29
80โชคไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,843,550.03
81เจียงเต็กเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,301,298.19
82เจี้ยฮั้วห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,149,866.04
83โรงรับจำนำยู่ฮั่วฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,087,362.79
84เอ.อาร์ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,897,884.24
85โรงน้ำแข็งสุวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,705,750.16
86จิ้นเม้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,341,571.75
87สินเจริญบราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,730,678.00
88มิตรเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,270,054.12
89ไทยสกล พร๊อบเพอร์ตี้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,343,394.14
90โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,177,556.11
91โรงน้ำแข็งแสนอุดมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,128,464.13
92นครปฐมเคเบิ้ลทีวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,032,488.87
93นารูลา เต็กส์ไตลส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,009,102.63
94เพื่อนรักลำพูนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,556,866.33
95ไชยกิจนราห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,511,572.00
96ที พี ซัพพลาย 1881ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,500,193.09
97ห้างขายยาบอมใบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,120,780.00
98911 สกุ๊ตเตอร์ การาจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,908,847.67
99มหานทีแมกกาซีนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,822,714.68
100กิ้มฮะเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,788,188.77

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล854,248,956.50
2ช.อุปกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล324,664,746.94
3เวชพงศ์โอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล318,076,665.60
4โรงรับจำนำ ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล255,206,904.42
5เอ็งจิ้นแซเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล231,272,518.99
6โรงรับจำนำปทุมธานีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล172,859,991.78
7เอี๊ยะล้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล162,620,139.08
8สุราษฎร์ภัททิรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล161,397,758.79
9ประยงค์นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล156,748,065.96
10โรงรับจำนำอุดมทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล145,947,891.65
11โรงรับจำนำสะพานใหม่พัฒนาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล139,703,061.74
12โรงรับจำนำประชานุบาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล128,346,824.84
13จินดาโอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล108,227,418.28
14อีซูซุสิงห์บุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล91,006,448.56
15ชุมเสริมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล85,853,151.37
16กว้างง่วนเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล85,094,830.09
17181 เอกชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล82,379,443.41
18กฤษดา ตียากุลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล82,109,921.02
19ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล70,108,786.60
20ส.สินทวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล68,916,506.09
21อรพรรณนครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล67,957,459.89
22เพ็ชรรัตน์เภสัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล66,716,469.95
23ตงจั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล64,978,675.72
24พรเจริญคันธี บราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล64,070,114.68
25โรงเลื่อยจักร์สามแสงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,975,079.88
26ธนไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล61,308,299.44
27อิสาณบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล61,064,545.18
28โรงสีไฟสิงหวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล59,428,490.49
29แสงอุทัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล47,280,164.49
30โรงรับจำนำยู่ฮั่วฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล46,162,554.86
31ศิริมงคลทับคล้อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล46,089,393.04
32กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,646,487.78
33ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,885,698.43
34แฮปปี้มายโฮมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,291,685.44
35นิวเบอร์ม่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล41,641,491.91
36ศรีวิทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,270,186.73
37ไดนามิคซัพพลายเอ็นยิเนียริ่งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล39,002,930.54
38เชียงเฮงการช่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,505,594.68
39ธวัชบริการแพร่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,335,608.46
40เวียงพิงค์แอทแวนเทจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล37,520,165.84
41ห้างนายจันทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล35,760,284.90
42นครปฐมเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,820,239.78
43เอ็งจีนฮั่วเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,474,777.82
44ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,078,965.12
45แคนดี้กรุ๊ปโมเดลลิ่งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,692,361.01
46ลี้ชุนฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,517,534.80
47เกษมศานติ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล32,455,517.88
48ไพบูลย์พานิชลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล31,887,845.89
49ซิ้นเชียงหลีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,860,158.46
50แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,283,363.23
51วิชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,131,241.98
52ดีวานจันด์ กุนดันลาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล29,184,700.08
53อโยเดียห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล26,852,839.15
54ทองรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,892,163.98
55นครปฐมเคเบิ้ลทีวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,416,331.68
56ลำปางผลิตภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,950,589.27
57ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,707,356.89
58โฟร์ ที. โฮลดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,624,219.42
59ส.นิยมทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,412,061.00
60เชษฐชัยปิโตรเลียมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,371,198.73
61มานะยนตร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล22,303,289.80
62เจียงเต็กเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล21,823,951.35
63แสงนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,791,047.88
64สงขลา เซาท์เทิร์น ซีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,666,446.75
65โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,646,258.39
66ฟุกเฮงหลงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,634,489.93
67หลิมศิริวงษ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,616,762.79
68ฮั่วกี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,579,475.74
69โรงรับจำนำสามแยกพิชัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,877,511.70
70เอ.อาร์ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,708,138.93
71คลังวิทยุตรังห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,212,841.78
72ห้างค้าปืนอินโดไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,085,689.55
73โรงสีไฟเต็กฮะฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,639,472.36
74ทุ่งสงพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,584,561.00
75รัตน์ชาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,538,343.35
76เสริมธวัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล18,336,317.15
77จิ้นเม้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,777,528.78
78สุวรรณนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,687,263.37
79ชั่งเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,125,429.42
80เอกไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,064,568.24
81เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล17,001,035.56
82ลำพูนโชติช่วงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,995,011.22
83ซางหลีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,637,730.45
84เฮียบหงวนโอโต้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,597,887.99
85โลหะกิจ อุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,464,763.71
86อินทร์บุรีบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,304,806.88
87ห้องภาพสุวรรณห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,301,374.93
88วัฒนานุกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,204,687.94
89พัธนาคอร์ดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,125,373.96
90ห้างขายยาบอมใบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,022,954.61
91ง่วนฮงแอนด์โกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,705,708.52
92พี.โอ.ไทเทเนียม โค๊ตติ้งเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,635,112.07
93กรรณชพร นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,617,465.38
94เล่าเอี้ยวเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,321,932.59
95ศิริชัยสมบัติห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,869,909.67
96จตุรงค์นราโยธาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,518,093.12
97นำเจริญการแพทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,502,763.14
98โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,381,015.66
99สินเจริญบราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,208,148.42
100หาดใหญ่สหเจริญการช่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,946,832.65

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า