100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ชื่อนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลสินทรัพย์รวม (บาท)
1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,753,832,224,000.00
2ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,462,922,197,000.00
3ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,437,503,960,000.00
4ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,300,013,966,000.00
5ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,331,178,586,000.00
6ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,754,688,967,000.00
7ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,004,905,911,488.00
8ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด725,455,373,000.00
9เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด607,523,759,000.00
10เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด606,870,570,000.00
11พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด585,611,493,898.00
12ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด533,659,270,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด476,041,893,000.00
14ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด459,205,894,000.00
15ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด419,183,811,679.00
16ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด418,905,367,000.00
17โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด417,262,421,503.00
18ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด394,879,207,593.00
19ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด362,592,415,000.00
20ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด359,824,537,000.00
21ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด353,968,288,945.00
22กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด347,135,373,000.00
23ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด345,584,783,000.00
24สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด334,661,987,374.00
25แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด329,775,391,871.00
26กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด328,281,196,000.00
27ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด326,157,534,960.00
28ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด324,027,344,119.00
29เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด272,120,034,000.00
30เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด257,242,934,334.00
31ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,731,703,000.00
32ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,676,461,695.00
33ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด251,478,662,000.00
34เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,348,175,387.00
35ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด228,615,154,000.00
36อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด219,698,703,377.92
37อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด209,558,035,827.00
38โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด208,847,540,589.00
39เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด208,700,307,000.00
40บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด206,009,003,000.00
41เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด197,640,878,807.00
42กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด196,738,724,882.00
43ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด194,010,825,737.00
44เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด192,567,729,000.00
45ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด188,933,715,833.00
46ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด185,784,991,667.00
47อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,273,375,000.00
48ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,165,411,000.00
49ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด168,050,889,000.00
50การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด162,659,434,206.00
51ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด161,604,850,507.00
52บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด159,003,727,935.00
53พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด157,216,961,368.00
54ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด156,167,049,370.00
55โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด151,105,283,618.00
56ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด148,793,115,820.00
57ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด143,764,512,554.00
58ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด142,923,517,000.00
59เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด139,853,836,646.69
60ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด139,668,542,399.00
61เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,598,978,423.00
62บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด132,917,289,365.47
63บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,358,052,321.00
64บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด125,904,001,158.94
65ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด123,036,278,124.03
66ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด122,719,747,629.00
67แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,760,118,645.00
68น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด121,492,393,646.00
69เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด120,178,686,104.18
70ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด115,580,173,000.00
71ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด110,997,077,000.00
72ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,578,243,000.00
73ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,210,353,671.00
74ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,137,064,000.00
75ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด107,452,603,248.00
76แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด105,384,426,290.00
77เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด102,134,722,531.00
78แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,370,199,051.00
79ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,893,033,852.00
80บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด100,011,061,336.00
81สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด99,990,378,497.00
82ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,652,547,000.00
83แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,923,243,304.00
84เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,529,427,504.00
85เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,377,375,000.00
86ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด97,245,225,003.00
87จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด90,231,226,888.00
88อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด90,219,881,000.00
89บิทคับ ออนไลน์ จำกัดบริษัทจำกัด89,887,388,243.00
90ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,466,285,000.00
91บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด88,310,988,025.00
92บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด88,177,495,554.00
93กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,758,954,195.00
94ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด87,577,409,724.00
95ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,182,459,357.00
96เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด86,773,393,001.86
97ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด86,373,433,052.02
98ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด84,643,691,113.00
99ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด82,857,725,060.00
100ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัดบริษัทจำกัด81,842,025,932.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ชื่อนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลรายได้รวม (บาท)
1ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,226,868,879,547.00
2ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัดบริษัทจำกัด737,393,254,674.85
3ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด491,195,981,984.00
4วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด455,035,108,416.02
5เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด439,664,624,741.46
6พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด415,016,292,792.00
7ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด370,301,549,977.00
8โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด332,771,425,340.00
9โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด327,248,365,224.00
10ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด320,435,361,486.00
11ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด277,179,865,193.45
12อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดบริษัทจำกัด260,491,265,769.19
13ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,783,930,437.00
14สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด214,718,698,630.00
15มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด174,390,007,194.00
16เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด173,173,748,000.00
17สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด172,830,762,596.00
18แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด167,805,708,184.00
19ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด166,743,057,484.00
20อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด164,116,382,349.00
21ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด159,757,955,000.00
22บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด158,200,699,895.00
23ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด153,219,580,000.00
24ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด152,369,958,097.00
25เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด145,018,849,000.00
26ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด137,720,478,249.77
27เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด134,623,085,915.52
28ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด131,894,420,000.00
29ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด124,952,542,765.00
30จีแคป จำกัดบริษัทจำกัด124,264,534,581.99
31ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด123,297,960,000.00
32ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,383,779,000.00
33ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด120,556,647,163.00
34ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด117,450,947,000.00
35ออสสิริส จำกัดบริษัทจำกัด116,715,660,660.05
36ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด113,240,995,172.00
37ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,662,638,000.00
38บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด108,042,305,699.00
39ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,014,318,000.00
40เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด103,301,528,491.45
41ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด102,563,205,000.00
42บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,766,268,848.00
43ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด100,852,743,854.00
44นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด96,105,955,546.00
45แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด94,254,724,000.00
46เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,337,914,000.00
47จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัดบริษัทจำกัด92,718,093,806.00
48มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด92,398,338,366.00
49เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด91,908,974,000.00
50การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด91,838,550,895.00
51ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด90,646,543,888.00
52ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด87,379,758,000.00
53ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด85,681,927,507.21
54ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด83,136,519,966.00
55ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด82,879,557,434.00
56โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด82,427,684,803.00
57วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด80,400,192,436.31
58แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,633,853,441.00
59โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด79,070,960,731.00
60เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด79,026,655,624.00
61เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด78,501,958,920.60
62ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด76,998,292,422.00
63ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด74,921,168,491.00
64เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด73,407,752,896.00
65ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด70,579,720,570.00
66ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดบริษัทจำกัด69,106,367,162.00
67ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัดบริษัทจำกัด67,471,536,199.21
68สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด65,252,454,977.00
69ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด64,375,140,097.00
70เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด64,323,239,250.00
71เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบริษัทจำกัด63,628,457,633.00
72ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด63,549,315,000.00
73สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด60,761,501,866.00
74ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,283,657,012.00
75เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัดบริษัทจำกัด59,476,760,104.00
76กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,449,699,000.00
77ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด58,498,512,797.00
78อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด58,091,019,134.00
79โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด57,202,457,984.00
80เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด56,310,325,877.00
81โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,232,459,931.00
82ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบริษัทจำกัด55,886,580,432.70
83เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด54,480,338,434.00
84เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัทจำกัด52,155,314,341.00
85เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด52,014,421,391.00
86เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด51,791,878,257.00
87คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,181,020,199.00
88สยามมิชลิน จำกัดบริษัทจำกัด49,448,340,899.00
89ทิพย์ชโลธร จำกัดบริษัทจำกัด49,235,517,528.00
90กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,151,738,000.00
91ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด47,976,953,072.00
92ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,429,750,791.00
93เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัดบริษัทจำกัด47,003,575,662.44
94บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,521,275,089.00
95ไทยพาราไซลีน จำกัดบริษัทจำกัด46,113,039,547.00
96มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด44,634,779,964.00
97ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด43,824,626,703.00
98ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด43,710,477,656.00
99ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด43,042,712,327.00
100เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด42,590,976,354.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)

ลำดับที่ชื่อนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลกำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
1ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,887,081,000.00
2โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด82,400,942,721.00
3ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด77,366,578,394.00
4ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,325,389,703.00
5การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด58,274,601,522.00
6ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,966,339,000.00
7พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด37,128,696,879.00
8ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด34,479,161,000.00
9ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด32,893,388,000.00
10แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด26,922,145,655.00
11ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด24,652,434,332.00
12ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด24,433,514,000.00
13ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด24,261,293,271.00
14ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด22,650,464,000.00
15ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด19,437,147,000.00
16เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด18,520,933,318.87
17เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด18,127,866,712.46
18ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด17,477,871,000.00
19ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด15,766,533,660.00
20เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด14,682,108,000.00
21แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด13,933,271,042.00
22ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด13,762,434,387.00
23เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด12,951,617,370.00
24อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด12,512,232,431.00
25ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด11,869,437,501.00
26โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด11,300,209,485.00
27อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด11,118,775,000.00
28อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด10,742,833,828.00
29ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด10,647,593,824.00
30อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด9,281,314,421.00
31ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด9,168,859,353.00
32ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด9,031,680,001.00
33ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด9,014,646,000.00
34ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด8,810,136,000.00
35พีทีที ฟีนอล จำกัดบริษัทจำกัด8,706,368,254.00
36ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด8,674,967,000.00
37อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด8,200,735,000.00
38เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด8,101,774,000.00
39ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,768,773,000.00
40สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,380,455,390.00
41พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดบริษัทจำกัด6,962,175,640.00
42แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,936,129,167.00
43ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด6,846,667,562.00
44เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,755,398,880.00
45ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด6,669,920,636.00
46ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,612,647,042.00
47ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด6,322,250,273.00
48บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,314,294,423.00
49ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด6,279,785,626.00
50สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด6,258,599,218.00
51บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,250,885,885.00
52แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด6,231,646,012.00
53ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด6,048,351,644.00
54เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด6,015,971,888.84
55กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,877,699,521.00
56โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,852,959,900.00
57ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,796,504,762.00
58โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด5,729,796,500.00
59ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,670,534,000.00
60สยามมิชลิน จำกัดบริษัทจำกัด5,531,065,306.00
61ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,527,611,682.43
62กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,510,552,224.00
63โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,389,982,411.00
64ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,287,180,000.00
65อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด5,262,245,886.00
66สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด5,253,630,898.00
67สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดบริษัทจำกัด5,250,941,850.00
68วีนิไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,236,912,413.00
69บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดบริษัทจำกัด5,127,672,319.00
70ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด5,099,363,292.00
71แฟกซ์ ไลท์ จำกัดบริษัทจำกัด5,058,844,290.00
72บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,047,022,755.00
73โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,038,666,689.00
74ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,999,586,000.00
75โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,991,228,491.00
76โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,985,000,231.00
77ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด4,944,418,986.00
78ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,903,586,000.00
79โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,902,539,531.00
80เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด4,852,949,618.49
81ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,760,924,000.00
82สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,746,462,969.00
83เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,743,802,002.00
84ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,702,035,945.00
85ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,649,388,000.00
86กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด4,571,152,860.00
87เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,478,850,000.00
88ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด4,475,472,000.00
89เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด4,373,561,421.00
90อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,351,104,616.00
91กัลฟ์ เจพี จำกัดบริษัทจำกัด4,319,319,146.00
92อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,287,752,509.00
93แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัดบริษัทจำกัด4,219,708,835.00
94กัลฟ์ ไอพีพี จำกัดบริษัทจำกัด4,199,691,689.00
95กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,199,096,821.00
96ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,191,330,000.00
97กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัทจำกัด4,166,974,310.00
98เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด4,154,768,000.00
99ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด4,069,968,212.00
100ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด4,039,615,188.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทสินทรัพย์รวม (บาท)
1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,384,960,983,000.00
2ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,280,442,189,000.00
3ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,226,986,883,000.00
4ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,061,407,131,000.00
5ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,460,731,365,000.00
6ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด1,205,404,461,000.00
7ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด899,388,262,495.00
8ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด811,183,070,000.00
9ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด632,342,259,000.00
10เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด615,283,731,000.00
11เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด556,402,053,000.00
12ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด493,568,288,000.00
13ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด449,261,980,000.00
14ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด419,004,275,376.00
15พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด414,973,059,125.00
16ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด408,672,286,547.00
17โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด404,756,988,874.00
18ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด404,421,330,641.00
19ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด356,744,856,000.00
20ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด354,468,298,000.00
21กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด342,250,223,000.00
22ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัทจำกัด341,031,355,258.00
23กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด339,775,497,000.00
24แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด325,129,650,546.00
25ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด300,782,368,480.00
26ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด293,030,669,000.00
27ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด292,305,183,000.00
28เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด285,806,276,000.00
29ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด264,921,033,000.00
30ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด262,172,468,753.00
31เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด258,343,289,089.00
32ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,084,839,000.00
33เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด234,458,528,349.00
34ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด225,354,802,000.00
35อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,637,781,085.34
36การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด209,488,567,882.00
37ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด199,479,623,736.00
38โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด196,652,050,137.00
39ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด193,648,020,106.00
40ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด192,663,858,000.00
41อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด183,594,952,129.00
42เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด173,650,556,420.00
43ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด172,756,941,336.00
44ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด172,520,688,210.00
45บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,397,362,000.00
46เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,393,257,719.00
47ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด167,166,767,000.00
48อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด165,245,738,000.00
49ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด162,112,905,794.00
50ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด154,940,545,049.00
51พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด153,171,720,446.00
52เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด144,897,899,280.00
53เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด141,406,472,452.22
54โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด135,159,756,719.00
55บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด132,069,623,320.02
56ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด130,956,182,000.00
57บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,861,797,146.00
58เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด126,908,066,927.00
59ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด123,751,223,979.00
60แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด117,913,132,776.00
61ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด115,372,153,480.00
62บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดบริษัทจำกัด112,266,096,805.88
63ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด111,708,778,000.00
64น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด110,164,620,040.00
65ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,675,020,053.00
66ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด108,566,516,294.00
67ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด107,710,074,728.00
68แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,332,728,325.00
69กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด102,852,170,373.00
70ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด101,639,415,970.00
71ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,493,862,000.00
72ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,342,285,077.71
73สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด100,636,800,117.00
74ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,591,201,000.00
75ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด99,189,079,617.00
76เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด98,096,456,478.10
77กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด97,055,765,438.00
78ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด95,124,404,194.00
79ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,797,095,980.00
80ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด93,722,206,274.51
81เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,659,260,000.00
82บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,605,701,724.00
83แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,444,865,737.00
84บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด90,402,960,250.00
85แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,896,551,052.00
86อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด89,090,002,000.00
87บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด88,918,135,255.88
88บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด88,556,266,144.00
89ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,198,010,268.00
90ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด88,073,641,084.00
91อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด87,648,158,000.00
92เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด84,296,798,722.00
93ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดบริษัทจำกัด82,323,803,380.00
94คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด81,014,815,024.00
95ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,720,900,000.00
96ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,631,831,000.00
97ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด80,488,015,741.00
98ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด80,341,717,813.00
99ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด80,314,278,000.00
100ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด79,983,225,761.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทกำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
1ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,517,594,832.00
2เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด52,199,070,958.00
3ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด27,775,355,000.00
4แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด27,434,360,343.00
5ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด27,302,647,000.00
6เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด27,106,135,359.38
7ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด24,964,924,000.00
8ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด22,999,874,749.00
9ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด18,347,959,000.00
10ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด15,638,039,000.00
11แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด14,923,943,335.00
12ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด14,297,963,140.00
13ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด14,118,649,961.00
14เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด14,009,961,987.00
15ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด13,683,657,219.00
16เบญจกิจพัฒนา จำกัดบริษัทจำกัด13,313,206,822.62
17ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด13,292,011,000.00
18ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด12,854,573,000.00
19โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด12,486,189,359.00
20เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด12,107,332,471.00
21ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด11,648,484,947.95
22กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด11,084,735,962.00
23อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด11,043,602,277.00
24ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด10,947,462,000.00
25อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด10,375,839,174.00
26เกียรติสหมิตร จำกัดบริษัทจำกัด9,921,765,974.99
27เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด9,810,889,224.00
28เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด8,723,812,000.00
29ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด8,160,218,000.00
30เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,883,215,000.00
31ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,528,013,000.00
32เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด7,464,596,472.00
33ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด7,463,836,755.00
34ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,412,926,169.00
35สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,345,170,484.00
36โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,265,918,295.00
37อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,246,565,000.00
38แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,144,917,419.00
39กัลฟ์ เจพี จำกัดบริษัทจำกัด7,116,026,327.00
40โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,085,089,509.00
41แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด7,058,764,584.00
42เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด7,014,040,310.00
43พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดบริษัทจำกัด6,716,886,200.00
44เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด6,385,180,323.00
45ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด6,257,691,000.00
46ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,136,532,000.00
47โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด6,129,216,984.00
48เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบริษัทจำกัด6,126,450,258.00
49โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด6,000,988,204.00
50ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด5,976,723,677.00
51ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,964,785,318.00
52ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด5,930,366,774.00
53โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด5,805,524,186.00
54โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,716,401,534.00
55ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,657,675,585.00
56อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด5,568,514,910.00
57สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด5,529,068,487.00
58สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด5,364,044,550.00
59บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,334,980,593.00
60ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,270,527,000.00
61อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด5,244,040,913.00
62เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,224,347,586.00
63บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,179,320,979.00
64อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,105,168,862.00
65แฟกซ์ ไลท์ จำกัดบริษัทจำกัด5,087,766,458.00
66กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,079,051,671.00
67ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,059,295,000.00
68ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด5,036,134,000.00
69มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด5,004,256,992.00
70สินสุขใจ จำกัดบริษัทจำกัด4,927,686,768.16
71เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด4,851,696,249.12
72โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด4,831,166,266.00
73กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,829,463,782.00
74อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,797,789,277.00
75โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,788,279,795.00
76สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด4,772,852,157.00
77ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,593,011,000.00
78ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด4,591,043,445.00
79จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด4,558,308,928.00
80กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัทจำกัด4,525,087,067.00
81นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด4,514,593,512.00
82กัลฟ์ ไอพีพี จำกัดบริษัทจำกัด4,514,231,760.00
83ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,505,824,000.00
84บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดบริษัทจำกัด4,471,619,941.00
85สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด4,396,194,840.00
86ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,340,197,539.00
87ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด4,253,305,299.00
88ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,207,366,424.00
89ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด4,016,736,149.00
90พีทีที ฟีนอล จำกัดบริษัทจำกัด3,890,987,705.00
91อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,844,749,000.00
92ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,786,311,000.00
93เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,774,299,407.00
94ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด3,765,500,977.00
95เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,761,006,560.00
96บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด3,688,110,690.00
97บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด3,556,793,769.93
98เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด3,453,313,944.75
99ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,409,966,114.00
100อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด3,383,386,074.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรายได้รวม (บาท)
1ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด895,620,933,628.00
2ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัดบริษัทจำกัด699,714,860,773.67
3เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด480,272,121,735.28
4ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด411,876,733,588.00
5วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด368,261,108,676.63
6โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด368,256,288,932.00
7โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด360,889,048,259.00
8ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด322,621,920,728.06
9ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด321,761,637,317.00
10พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด277,099,838,958.00
11ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด261,872,743,823.00
12สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด208,184,456,118.00
13อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดบริษัทจำกัด207,107,284,702.73
14ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด206,706,739,126.93
15เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด187,958,622,617.00
16ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด175,341,042,026.00
17อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด169,450,397,157.00
18เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด166,382,221,413.16
19ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด164,789,012,000.00
20เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด160,234,521,941.00
21แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด159,614,814,586.00
22ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด155,703,570,000.00
23ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด154,499,475,430.00
24ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด142,152,083,710.00
25มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด135,328,423,301.00
26ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด133,444,411,000.00
27สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด130,697,841,183.00
28จีแคป จำกัดบริษัทจำกัด130,049,205,246.56
29ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด128,369,539,000.00
30เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด127,283,928,000.00
31ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด126,447,207,000.00
32บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด115,419,758,195.00
33บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด112,050,746,545.00
34ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด108,881,499,832.00
35ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด108,870,048,303.00
36นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด108,426,051,463.00
37ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด108,360,032,940.00
38ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,477,951,000.00
39บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด107,369,813,669.00
40ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด100,305,163,352.00
41ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,541,650,344.00
42ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด94,403,646,000.00
43เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,588,433,000.00
44ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัดบริษัทจำกัด91,732,769,061.72
45เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,178,228,056.87
46เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด85,460,284,334.00
47ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด85,153,128,000.00
48โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด84,284,496,353.00
49ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด81,527,792,173.00
50เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบริษัทจำกัด73,549,295,513.00
51ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด72,700,302,686.00
52แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,634,309,852.00
53ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด71,581,237,496.00
54แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด70,265,001,000.00
55สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด67,930,380,844.00
56ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด66,802,821,408.00
57มูน โกลบอล เทรด (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด66,315,549,018.00
58จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัดบริษัทจำกัด65,279,068,182.00
59เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด65,031,871,521.00
60กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,920,413,000.00
61ออสสิริส จำกัดบริษัทจำกัด61,331,962,036.14
62อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด61,031,459,296.00
63ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดบริษัทจำกัด60,613,565,035.00
64แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัดบริษัทจำกัด60,451,818,663.12
65ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบริษัทจำกัด58,878,062,874.31
66เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัดบริษัทจำกัด57,745,131,064.11
67โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,832,754,140.00
68ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,752,222,000.00
69โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด54,816,965,780.00
70เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด54,358,342,763.00
71ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด54,267,176,989.00
72โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด54,173,706,566.00
73ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด53,752,422,806.00
74ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัดบริษัทจำกัด53,645,651,722.20
75ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด51,306,232,162.00
76ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด51,304,771,000.00
77เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัทจำกัด51,010,344,506.00
78เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด50,767,461,743.12
79สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด49,524,218,092.00
80ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด48,047,313,614.00
81เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด47,519,292,334.00
82กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,336,098,000.00
83มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,549,624,135.00
84ทิพย์ชโลธร จำกัดบริษัทจำกัด45,480,202,700.00
85มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด45,096,119,195.00
86ห้างทองลายกนก จำกัดบริษัทจำกัด43,506,912,361.75
87ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด43,082,293,063.00
88มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด42,716,333,194.00
89ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด42,031,032,482.00
90เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด41,729,711,280.00
91ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัดบริษัทจำกัด41,720,939,474.00
92เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด41,144,938,145.00
93หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด40,793,699,335.00
94เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดบริษัทจำกัด40,315,309,623.00
95ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,069,146,000.00
96เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,056,006,000.00
97อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด39,881,479,000.00
98อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด38,595,661,259.00
99สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด38,488,000,383.00
100ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด38,223,219,146.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด103,015,427,000,000.00
2ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัดบรัษัทจำกัด69,964,737,430,000.00
3วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด64,171,876,150,000.00
4ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,645,384,600,000.00
5จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด24,905,379,000,000.00
6อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด17,063,524,970,000.00
7พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบรัษัทจำกัด16,112,500,000,000.00
8เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด15,599,360,840,000.00
9เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัดบรัษัทจำกัด13,585,997,840,000.00
10เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบรัษัทจำกัด9,726,001,040,000.00
11พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด8,888,497,270,000.00
12ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด2,666,457,138,000.00
13ธนเวโรจน์ จำกัดบรัษัทจำกัด2,489,208,030,000.00
14วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด2,009,410,000,000.00
15เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,937,008,340,000.00
16ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,427,705,500,000.00
17จุลศักดิ์ 1990 จำกัดบรัษัทจำกัด1,285,000,000,000.00
18ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัดบรัษัทจำกัด1,254,679,806,000.00
19รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบรัษัทจำกัด853,933,610,000.00
20เฟสโต้ จำกัดบรัษัทจำกัด715,434,283,000.00
21ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัดบรัษัทจำกัด436,706,644,033.83
22การบินไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด380,867,828,574.00
23โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบรัษัทจำกัด376,170,366,253.00
24โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบรัษัทจำกัด369,909,821,276.00
25วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด365,428,274,729.75
26เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด353,898,973,504.59
27ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด335,532,689,730.00
28หง หลี่ บิสซิเนส จำกัดบรัษัทจำกัด240,000,000,000.00
29ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด233,327,506,292.00
30มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด216,843,995,688.00
31เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด201,416,991,000.00
32เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบรัษัทจำกัด198,315,522,093.00
33ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด191,296,598,909.02
34สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด189,186,186,349.00
35อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด186,774,282,918.00
36ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด177,745,146,959.00
37บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด176,850,807,258.00
38เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบรัษัทจำกัด172,100,066,602.00
39ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด168,089,394,000.00
40ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด167,414,718,000.00
41ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด163,858,020,000.00
42เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด149,153,804,003.00
43ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด148,966,779,026.00
44ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบรัษัทจำกัด147,352,859,765.00
45เรียล มูฟ จำกัดบรัษัทจำกัด142,630,729,000.00
46ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด138,383,046,000.00
47ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด135,966,560,000.00
48ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบรัษัทจำกัด134,848,814,544.27
49บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด126,407,504,442.00
50จีแคป จำกัดบรัษัทจำกัด121,366,616,760.36
51นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด116,586,593,367.00
52ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด115,921,141,677.00
53เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบรัษัทจำกัด114,041,989,788.00
54ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบรัษัทจำกัด113,928,718,676.00
55ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดบรัษัทจำกัด113,527,622,180.00
56อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดบรัษัทจำกัด109,957,758,343.16
57เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด106,925,233,915.59
58บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด106,208,545,725.00
59ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบรัษัทจำกัด105,181,834,573.00
60ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด104,286,385,000.00
61ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด91,617,788,444.00
62ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบรัษัทจำกัด86,601,473,630.00
63มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบรัษัทจำกัด84,993,992,974.00
64ออสสิริส จำกัดบรัษัทจำกัด83,786,165,735.15
65แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด81,169,892,536.00
66อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด79,732,370,178.00
67โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด79,225,731,415.00
68สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบรัษัทจำกัด78,901,419,500.00
69เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบรัษัทจำกัด78,766,215,814.00
70โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด78,593,502,861.00
71เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดบรัษัทจำกัด78,049,105,196.00
72จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบรัษัทจำกัด70,831,109,823.24
73ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบรัษัทจำกัด70,646,478,786.00
74ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบรัษัทจำกัด68,335,545,019.00
75เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด68,172,570,386.00
76เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดบรัษัทจำกัด64,635,451,280.00
77ปตท. จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด60,529,415,169.00
78คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด60,480,036,322.00
79ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด58,871,732,073.00
80ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด58,487,610,000.00
81ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด57,879,584,369.00
82ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด57,733,325,000.00
83ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด55,416,861,000.00
84วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด54,805,676,681.98
85เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด54,361,622,661.00
86เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบรัษัทจำกัด54,000,000,000.00
87ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด52,453,865,394.85
88ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด51,762,504,000.00
89สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด50,456,848,895.00
90โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด50,391,118,984.00
91ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด50,385,642,901.00
92เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัดบรัษัทจำกัด49,939,160,681.00
93เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,871,592,199.00
94ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัดบรัษัทจำกัด48,599,480,300.00
95หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,171,024,386.00
96ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,112,277,344.00
97เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,616,277,000.00
98ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด45,096,218,316.00
99มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด44,043,953,938.00
100อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด43,009,766,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1อิสาณบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล718,861,286.49
2เพ็ชรรัตน์เภสัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล496,869,624.76
3ช.อุปกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล424,274,612.89
4วัฒนานุกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล396,200,560.58
5โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล373,352,451.69
6ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล338,854,745.61
7ไพบูลย์พานิชลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล319,396,128.71
8เอ็งจิ้นแซเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล302,283,531.78
9หลิมศิริวงษ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล259,551,686.60
10อรพรรณนครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล247,095,497.53
11ชุมเสริมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล212,946,079.24
12ธวัชบริการแพร่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล196,472,209.14
13ลำพูนโชติช่วงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล183,282,739.49
14เอี๊ยะล้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล176,619,966.38
15เวชพงศ์โอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล164,809,980.40
16181 เอกชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล157,670,073.02
17เสริมธวัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล154,519,383.49
18ส.สินทวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล145,234,650.49
19สถานีบริการน้ำมันท่าวุ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล141,192,062.78
20ตงจั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล134,811,716.87
21ประยงค์นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล131,959,177.80
22โรงสีไฟสิงหวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล127,535,095.30
23สหยนต์สุพรรณบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล123,014,513.25
24ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล116,248,747.81
25ทุ่งสงพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,677,201.00
26โรงรับจำนำปทุมธานีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,623,861.00
27อินทร์บุรีบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล106,357,787.06
28ไสว-สนั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล95,562,519.54
29กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล92,637,642.94
30สุราษฎร์ภัททิรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล90,240,334.07
31ธนไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล88,903,732.79
32โรงรับจำนำ ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล83,198,270.15
33เวียงพิงค์แอทแวนเทจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล77,944,260.62
34ศิริมงคลทับคล้อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,216,886.88
35โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,111,509.62
36เอ็งจีนฮั่วเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล72,223,778.39
37คลังวิทยุตรังห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,930,096.01
38ลี้ชุนฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,090,085.66
39แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล53,160,969.04
40เอกไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล50,950,625.96
41เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล47,635,170.72
42โรงรับจำนำสะพานใหม่พัฒนาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,212,524.00
43จินดาโอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,059,877.42
44นำเจริญการแพทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,839,194.50
45พรเจริญคันธี บราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,595,702.11
46กฤษดา ตียากุลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,868,372.75
47เสียงไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,356,023.41
48เต็งซุ่นฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล41,066,561.27
49จิตเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,922,039.98
50โรงรับจำนำประชานุบาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,906,378.03
51ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,652,741.36
52นิวเบอร์ม่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล37,423,128.91
53กว้างง่วนเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล36,611,932.91
54ทีเอ็ม ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,194,816.00
55ศรีวิทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,890,667.67
56โรงสีไฟเต็กฮะฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล31,761,989.65
57โรงรับจำนำอุดมทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,741,013.00
58มานะยนตร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,699,785.30
59ไถ่ฮงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,598,112.94
60นครราชสีมาสามมิตรห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล29,838,652.47
61ง่วนฮงแอนด์โกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล28,791,981.41
62วิชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล27,781,190.30
63โรงเลื่อยจักร์สามแสงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล26,661,182.24
64สมชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,726,727.11
65รุ่งแสงวรจักร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,315,912.51
66สุวรรณนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,640,062.21
67วิบูลย์กิจการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,461,254.40
68ศิริชัยสมบัติห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,394,040.96
69ห้างค้าปืนอินโดไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,784,800.00
70จตุรพรศรีศักดิ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,496,610.93
71สถาพรบริการอินทร์บุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,194,216.12
72แสงนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,144,931.36
73ธโนปจัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล22,332,157.68
74โรงงานวิเศษนิยมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล21,553,571.85
75เล่าเอี้ยวเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,793,301.93
76ชุมพรจี้เซ่งฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,618,896.54
77ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,152,760.06
78แม่ใจวิศวการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,943,306.00
79พี.โอ.ไทเทเนียม โค๊ตติ้งเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,108,512.29
80โชคไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,843,550.03
81เจียงเต็กเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,301,298.19
82เจี้ยฮั้วห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,149,866.04
83โรงรับจำนำยู่ฮั่วฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,087,362.79
84เอ.อาร์ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,897,884.24
85โรงน้ำแข็งสุวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,705,750.16
86จิ้นเม้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,341,571.75
87สินเจริญบราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,730,678.00
88มิตรเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,270,054.12
89ไทยสกล พร๊อบเพอร์ตี้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,343,394.14
90โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,177,556.11
91โรงน้ำแข็งแสนอุดมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,128,464.13
92นครปฐมเคเบิ้ลทีวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,032,488.87
93นารูลา เต็กส์ไตลส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,009,102.63
94เพื่อนรักลำพูนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,556,866.33
95ไชยกิจนราห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,511,572.00
96ที พี ซัพพลาย 1881ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,500,193.09
97ห้างขายยาบอมใบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,120,780.00
98911 สกุ๊ตเตอร์ การาจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,908,847.67
99มหานทีแมกกาซีนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,822,714.68
100กิ้มฮะเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,788,188.77

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด64,171,876,150,000.00
2พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด8,888,497,270,000.00
3วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด2,009,410,000,000.00
4เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,937,008,340,000.00
5ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,427,705,500,000.00
6สยามเอ๊กซเชนห้างหุ้นส่วนจำกัด23,518,148,808.64
7เวิลด์ เชนจ์ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด22,000,000,000.00
8ห้างทองหลีเอียะพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัด20,045,735,810.00
9คิงส์ยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด4,206,188,008.88
10ลิ้มเจริญธัญญกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด4,087,278,587.09
11สารัช อิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด3,819,127,336.98
12ห้างทองเคว่งหลีห้างหุ้นส่วนจำกัด2,882,925,820.50
13ดินสุวรรณเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด2,344,717,831.91
14สินชัยการสุราห้างหุ้นส่วนจำกัด2,107,754,797.73
15อุดร อาชา กรุ๊ปห้างหุ้นส่วนจำกัด1,964,840,776.79
16รวมการเกษตร เคมีภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,963,628,831.80
17สินค้าซิเมนต์ไทยห้างหุ้นส่วนจำกัด1,887,137,685.50
18เจตนาเจริญพืชผลห้างหุ้นส่วนจำกัด1,882,877,248.78
19สหภัณฑ์พาณิชย์การค้า ระยองห้างหุ้นส่วนจำกัด1,866,003,457.25
20รุ่งกิจวัสดุการสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,835,036,212.86
21ส.วิชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด1,832,108,587.97
22เจ.เค.ปิโตรเลียมห้างหุ้นส่วนจำกัด1,829,343,347.77
23วรรณสุขรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด1,823,147,558.65
24สามประสิทธิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,764,480,792.09
25รุ่งกานต์ยานยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,749,497,115.12
26เฮียบหงวนมิลเลอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,696,868,071.93
27ภูมิรพี 2007ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,691,687,659.33
28ส.กมลวัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด1,673,865,243.11
29บรรลือการค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด1,668,618,164.85
30มนเทียรรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด1,607,783,909.08
31อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,603,080,597.08
32โรงงานกระดาษปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด1,588,588,673.78
33ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,581,906,637.19
34โรงสี อรุณพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด1,574,521,869.89
35เปี่ยมสินสมบูรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,558,599,281.44
36ธนูทองบริการห้างหุ้นส่วนจำกัด1,521,949,731.21
37เนรมิตการเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด1,478,098,688.32
38ปุณณ์รักษาห้างหุ้นส่วนจำกัด1,457,596,935.02
39เกียรติคุณไรซ์มิลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,433,347,007.74
40หาดใหญ่ เอ็น ซี ออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,423,195,902.50
41เอี๊ยะฮั้วอุบลห้างหุ้นส่วนจำกัด1,417,187,597.85
42ก้าวไกลบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,404,669,136.78
43ทีจีเต็มใจบริการห้างหุ้นส่วนจำกัด1,374,728,150.00
44โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโตโยต้าห้างหุ้นส่วนจำกัด1,356,076,754.46
45แฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด1,348,441,736.56
46มานะ-เสริมพล ปิโตรเลียมห้างหุ้นส่วนจำกัด1,325,167,452.57
47แพร่วิศวกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัด1,319,447,411.00
48ลีวิวัฒน์ถาวรห้างหุ้นส่วนจำกัด1,297,735,900.61
49สุดาทิพย์ อพาร์ทเมนท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,291,082,000.00
50สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,251,760,256.75
51รุ่งนภาออยล์ แอนด์ ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด1,251,346,315.33
52พันทวี ออโต้ มาสเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,243,068,774.96
53โมบาย ช็อปห้างหุ้นส่วนจำกัด1,230,419,165.26
54วงศ์ตระกูลโลหะกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด1,218,091,834.53
55บี.พี. ซัพพลายส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,213,265,793.75
56กวงเจริญ พืชผลห้างหุ้นส่วนจำกัด1,190,318,475.99
57สมเด็จง่วนเชียงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,160,934,051.99
58ต.ทวีรุ่งเรือง(1992)ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,159,941,795.42
59จิรันตน์ออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,151,469,205.99
60ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,104,363,224.74
61ภูสิทธิ์ออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,084,079,221.67
62กิจรุ่งเรืองก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,059,025,155.87
63นิวกันเองห้างหุ้นส่วนจำกัด1,049,907,472.15
64ศิรดาออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,045,756,089.46
65ไทยเจริญศรีสะเกษห้างหุ้นส่วนจำกัด1,018,538,345.65
66จินชองห้างหุ้นส่วนจำกัด1,018,121,274.66
67เมรัยชัยภูมิห้างหุ้นส่วนจำกัด1,015,773,576.11
68โชคสุวัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด1,013,545,648.84
69ป.รุ่งเรืองคอนกรีตห้างหุ้นส่วนจำกัด1,011,877,071.70
70พิพัฒน์ พูลลาภห้างหุ้นส่วนจำกัด1,007,891,257.62
71โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,005,944,685.89
72อึ้งแซเฮงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,001,697,456.88
73ยะลาย่งฮวดห้างหุ้นส่วนจำกัด998,433,944.15
74เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด987,839,841.64
75เที่ยงพานิชร้อยเอ็ดห้างหุ้นส่วนจำกัด958,941,459.54
76ขอนแก่นไทยยืนยง (2001)ห้างหุ้นส่วนจำกัด953,100,649.28
77พี. พัชชาร์ล ออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด944,917,507.21
78ชูศักดิ์ภาคใต้พาราวู้ดห้างหุ้นส่วนจำกัด944,804,632.39
79สตูลปิโตรเลี่ยมห้างหุ้นส่วนจำกัด944,355,402.11
80โชคสุวัฒนา กรุงเทพ 2ห้างหุ้นส่วนจำกัด942,630,549.72
81นิมิตรเจริญชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด938,543,458.06
82เขาเทียมดาปิโตรเลียมห้างหุ้นส่วนจำกัด932,392,390.39
83สุทนุ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด931,655,340.58
84สระบุรีวณิชชากรห้างหุ้นส่วนจำกัด930,084,539.00
85ศรีตะวันห้างหุ้นส่วนจำกัด927,152,982.42
86อนันต์ออยล์เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนจำกัด924,590,288.44
87โรงสีกิจทวียโสธรห้างหุ้นส่วนจำกัด920,951,003.71
88เกียรติเจริญชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด915,296,155.45
89บางบอนค้าส่งห้างหุ้นส่วนจำกัด911,250,818.76
90กระบี่ยางทอง 1992ห้างหุ้นส่วนจำกัด905,759,086.07
91ทรัพย์ออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด905,256,720.67
92อภิชาติ ฟาร์ม 2014ห้างหุ้นส่วนจำกัด903,439,475.00
93อุดมวรพันธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด896,781,172.54
94ป.นวธนภิญโญห้างหุ้นส่วนจำกัด894,830,503.98
95ธัญวรัตน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด893,535,305.36
96ที แอล เอ็มห้างหุ้นส่วนจำกัด889,875,413.28
97ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด884,830,178.37
98หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด884,794,350.81
99เฮียบหงวนมอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด884,315,112.84
100บีเคเค เทรดดิ้ง 2018ห้างหุ้นส่วนจำกัด884,148,166.19

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า