100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,645,384,600,000.00
2การบินไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด380,867,828,574.00
3ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด335,532,689,730.00
4เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด201,416,991,000.00
5สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด189,186,186,349.00
6บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด176,850,807,258.00
7ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด168,089,394,000.00
8ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด167,414,718,000.00
9ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด163,858,020,000.00
10ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด138,383,046,000.00
11ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด135,966,560,000.00
12บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด126,407,504,442.00
13ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด104,286,385,000.00
14แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด81,169,892,536.00
15ปตท. จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด60,529,415,169.00
16ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด57,733,325,000.00
17ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด55,416,861,000.00
18โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด50,391,118,984.00
19เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,616,277,000.00
20อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด43,009,766,000.00
21ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด42,353,560,991.00
22เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด40,552,027,315.00
23พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด39,513,119,861.00
24ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด39,414,507,645.00
25ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด38,393,224,219.00
26สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด33,379,740,912.78
27ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด31,575,356,071.00
28แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด30,512,237,869.00
29จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด30,179,856,170.00
30ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด28,103,101,000.00
31กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด27,977,383,199.00
32ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด27,434,415,131.00
33คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด27,348,114,405.00
34โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด26,550,128,082.00
35ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด26,439,024,000.00
36สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด26,196,494,956.00
37ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด26,125,114,551.00
38โรบินสัน จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด25,234,633,221.00
39น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด24,966,215,747.00
40ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด24,614,790,499.00
41ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด24,454,300,510.00
42แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด23,991,235,851.00
43เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด22,690,529,017.00
44เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด21,737,730,233.00
45กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด21,395,090,774.00
46เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด21,205,927,339.00
47ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด20,959,162,000.00
48ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด20,870,976,000.00
49อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด20,656,545,708.00
50ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด18,870,970,670.39
51ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด18,283,163,000.00
52โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,792,157,797.00
53ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,768,373,000.00
54บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,713,279,265.00
55อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,662,135,000.00
56เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,596,762,791.00
57กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,528,276,000.00
58ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,419,902,591.00
59เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด17,254,654,000.00
60ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด16,667,177,000.00
61โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด16,251,992,831.00
62ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด16,168,158,400.19
63วีนิไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,830,260,912.00
64มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,756,932,953.39
65ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,717,838,874.00
66โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,416,691,188.00
67ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,401,275,023.00
68เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด15,327,032,962.00
69ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,926,504,405.00
70เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,779,453,952.00
71เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,707,939,174.00
72พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,605,880,133.00
73อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,550,999,263.00
74ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด14,293,500,826.00
75ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,943,412,137.00
76สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,884,164,228.00
77พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,651,417,800.00
78ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,501,832,386.00
79สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,333,395,690.00
80ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,252,371,157.00
81ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด13,061,313,332.00
82ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,943,062,593.00
83ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,875,747,374.00
84เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,838,101,753.00
85อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,823,950,290.00
86เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,648,539,150.00
87เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,603,455,000.00
88ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,598,589,358.00
89แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,396,732,312.00
90พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,259,622,589.00
91เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด12,029,423,299.00
92บ้านปู จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด11,460,032,000.00
93เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด11,367,336,435.95
94ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,454,183,578.00
95เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,405,310,852.00
96ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,396,426,011.00
97อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,294,240,296.00
98ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,192,791,190.00
99ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,159,077,002.20
100นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด10,084,010,412.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,220,105,840,000.00
2ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,008,242,058,000.00
3ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,860,127,042,000.00
4ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,656,181,374,000.00
5ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,641,149,531,000.00
6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,049,901,557,000.00
7ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด984,123,539,000.00
8ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด958,613,513,944.00
9ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด888,151,478,000.00
10ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด525,142,025,000.00
11ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด500,377,673,502.18
12เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด479,622,472,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด451,550,031,772.00
14ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด416,737,212,518.00
15พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด393,614,424,905.00
16ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด351,550,345,000.00
17ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด350,377,488,632.00
18ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด323,568,596,000.00
19ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด295,136,913,000.00
20ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด290,698,239,000.00
21ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด289,921,613,000.00
22ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด280,368,088,081.00
23กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,484,295,000.00
24การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,401,448,156.00
25เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด266,898,215,000.00
26เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด260,403,217,563.00
27ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,036,876,000.00
28ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด238,657,978,000.00
29ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,845,068,489.00
30ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด202,432,330,863.00
31ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด199,702,422,000.00
32อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด189,124,245,000.00
33ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด186,931,588,037.00
34ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด181,117,753,204.00
35อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด156,031,349,000.00
36ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด152,859,537,382.00
37ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด151,847,588,000.00
38เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด146,093,222,525.00
39บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด145,561,999,000.00
40ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,446,821,000.00
41พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,554,434,902.00
42ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,575,481,120.00
43บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,653,002,056.74
44เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,793,154,460.00
45บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,204,181,862.00
46บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,958,516,381.00
47แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,945,153,678.00
48ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,889,325,066.75
49ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,932,439,173.00
50ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,033,910,000.00
51กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,929,768,168.00
52บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด85,833,062,792.00
53ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด84,196,352,000.00
54แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด83,189,512,871.00
55บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,647,817,131.00
56อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,560,980,000.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด78,178,054,000.00
58ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด77,443,269,482.00
59พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด76,593,305,036.00
60แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด74,405,947,568.00
61วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,268,678,014.69
62ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,512,402,640.00
63โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,692,715,782.00
64เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,958,603,000.00
65กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,521,863,194.00
66สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,468,420,288.00
67การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,847,234,089.00
68ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,647,416,625.00
69ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,535,735,475.21
70ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,292,031,926.00
71สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,010,637,943.00
72แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,858,757,761.00
73อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,068,534,404.00
74แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,639,644,891.00
75โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,378,297,758.00
76ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,209,227,949.00
77อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,303,218,550.00
78ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,271,935,640.00
79โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,181,319,175.00
80เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,118,239,169.00
81เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,018,156,343.00
82อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,938,672,736.00
83ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,139,542,000.00
84ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,531,057,925.00
85เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,478,731,000.00
86บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,153,726,000.00
87เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,281,847,680.00
88ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด44,960,866,144.00
89เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด43,607,208,212.00
90กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,922,076,161.00
91ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,919,641,902.00
92ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,884,707,967.00
93พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,410,188,810.00
94เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,982,400,155.00
95ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,790,229,779.00
96ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,296,944,692.00
97แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,870,226,000.00
98พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,762,486,659.00
99บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,574,143,005.00
100กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,552,795,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า