100 อันดับบริษัทจำกัดในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทจำกัด ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท รวมรายได้ (บาท)
1 แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด บรัษัทจำกัด 103,015,427,000,000.00
2 ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด บรัษัทจำกัด 69,964,737,430,000.00
3 จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัด บรัษัทจำกัด 24,905,379,000,000.00
4 อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด บรัษัทจำกัด 17,063,524,970,000.00
5 พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บรัษัทจำกัด 16,112,500,000,000.00
6 เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บรัษัทจำกัด 15,599,360,840,000.00
7 เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัด บรัษัทจำกัด 13,585,997,840,000.00
8 เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บรัษัทจำกัด 9,726,001,040,000.00
9 ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บรัษัทจำกัด 2,666,457,138,000.00
10 ธนเวโรจน์ จำกัด บรัษัทจำกัด 2,489,208,030,000.00
11 จุลศักดิ์ 1990 จำกัด บรัษัทจำกัด 1,285,000,000,000.00
12 ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด บรัษัทจำกัด 1,254,679,806,000.00
13 รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 853,933,610,000.00
14 เฟสโต้ จำกัด บรัษัทจำกัด 715,434,283,000.00
15 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด บรัษัทจำกัด 436,706,644,033.83
16 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บรัษัทจำกัด 376,170,366,253.00
17 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บรัษัทจำกัด 369,909,821,276.00
18 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรัษัทจำกัด 365,428,274,729.75
19 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด บรัษัทจำกัด 353,898,973,504.59
20 หง หลี่ บิสซิเนส จำกัด บรัษัทจำกัด 240,000,000,000.00
21 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 233,327,506,292.00
22 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 216,843,995,688.00
23 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บรัษัทจำกัด 198,315,522,093.00
24 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด บรัษัทจำกัด 191,296,598,909.02
25 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 186,774,282,918.00
26 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 177,745,146,959.00
27 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บรัษัทจำกัด 172,100,066,602.00
28 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 149,153,804,003.00
29 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 148,966,779,026.00
30 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 147,352,859,765.00
31 เรียล มูฟ จำกัด บรัษัทจำกัด 142,630,729,000.00
32 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บรัษัทจำกัด 134,848,814,544.27
33 จีแคป จำกัด บรัษัทจำกัด 121,366,616,760.36
34 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 116,586,593,367.00
35 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 115,921,141,677.00
36 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บรัษัทจำกัด 114,041,989,788.00
37 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 113,928,718,676.00
38 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บรัษัทจำกัด 113,527,622,180.00
39 อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด บรัษัทจำกัด 109,957,758,343.16
40 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 106,925,233,915.59
41 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด บรัษัทจำกัด 106,208,545,725.00
42 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บรัษัทจำกัด 105,181,834,573.00
43 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด บรัษัทจำกัด 91,617,788,444.00
44 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บรัษัทจำกัด 86,601,473,630.00
45 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 84,993,992,974.00
46 ออสสิริส จำกัด บรัษัทจำกัด 83,786,165,735.15
47 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 79,732,370,178.00
48 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 79,225,731,415.00
49 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด บรัษัทจำกัด 78,901,419,500.00
50 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บรัษัทจำกัด 78,766,215,814.00
51 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด บรัษัทจำกัด 78,593,502,861.00
52 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บรัษัทจำกัด 78,049,105,196.00
53 จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บรัษัทจำกัด 70,831,109,823.24
54 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บรัษัทจำกัด 70,646,478,786.00
55 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 68,335,545,019.00
56 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 68,172,570,386.00
57 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 64,635,451,280.00
58 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรัษัทจำกัด 60,480,036,322.00
59 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด บรัษัทจำกัด 58,871,732,073.00
60 ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรัษัทจำกัด 58,487,610,000.00
61 ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 57,879,584,369.00
62 วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด บรัษัทจำกัด 54,805,676,681.98
63 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 54,361,622,661.00
64 เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 54,000,000,000.00
65 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด บรัษัทจำกัด 52,453,865,394.85
66 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรัษัทจำกัด 51,762,504,000.00
67 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บรัษัทจำกัด 50,456,848,895.00
68 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 50,385,642,901.00
69 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 49,939,160,681.00
70 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 48,871,592,199.00
71 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด บรัษัทจำกัด 48,599,480,300.00
72 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 48,171,024,386.00
73 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 48,112,277,344.00
74 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 45,096,218,316.00
75 มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 44,043,953,938.00
76 อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 42,905,074,433.00
77 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 42,582,669,545.00
78 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บรัษัทจำกัด 42,529,093,202.00
79 สยามมิชลิน จำกัด บรัษัทจำกัด 42,097,070,367.00
80 เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด บรัษัทจำกัด 41,473,360,172.36
81 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บรัษัทจำกัด 41,305,759,423.00
82 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บรัษัทจำกัด 41,252,759,634.00
83 บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 41,047,517,040.00
84 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บรัษัทจำกัด 40,656,848,416.00
85 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 40,562,887,633.00
86 กฤตยบุญ จำกัด บรัษัทจำกัด 40,446,415,514.00
87 ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บรัษัทจำกัด 40,199,428,343.00
88 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บรัษัทจำกัด 39,917,291,309.00
89 สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บรัษัทจำกัด 39,731,280,086.00
90 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทจำกัด 39,498,426,191.00
91 เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรัษัทจำกัด 38,243,428,025.00
92 เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด บรัษัทจำกัด 37,916,797,746.00
93 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บรัษัทจำกัด 37,884,157,893.00
94 มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด บรัษัทจำกัด 37,118,746,331.00
95 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรัษัทจำกัด 36,973,344,881.00
96 สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บรัษัทจำกัด 36,882,800,575.00
97 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บรัษัทจำกัด 36,422,297,277.00
98 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บรัษัทจำกัด 36,406,886,094.00
99 วิสเมค จำกัด บรัษัทจำกัด 35,744,006,000.00
100 บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บรัษัทจำกัด 35,679,137,054.22

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า