API คืออะไรกันนะ

8692704103_ae4cd86d81_b
API ย่อมาจาก application programming interfaces มีความหมายตรงตัวเลยนั้นก็คือ การเชื่อมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง โปรแกรม กับ โปรแกรมนั้นเอง

สำหรับใครที่มองไม่เห็นภาพ อาจจะลองเปรียบเทียบนึกถึงเวลา เราไปทานอาหารตามร้านอาหาร เปรียบเทียบว่าเราเป็นโปรแกรม และ พ่อครัว ร้านอาหารก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ส่วนข้อมูลนั้นก็คือ อาหาร ที่เราต้องการจาก ร้านอาหาร
API ก็คือ เด็กเสริฟที่ทำหน้าที่ รับคำสั่งจากเรา ไปส่งให้ กับพ่อครัว แล้วพ่อครัวก็ส่งอาหารมาให้เราดังนั้นการที่จะสั่งหรือเรียก API ก็ต้องสั่งให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องนั้นเอง

Waiter_in_a_restaurant,_Paris_2011

จากการเปรียบเทียบว่า API นั้นก็คือ เด็กเสริฟ เราเห็นได้ว่าการที่มี API นั้น ทำให้คนอื่นๆนอกจากเราสามารถเข้าถึงอาหาร(ข้อมูล)ได้ง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐานให้นักพัฒนาเข้าใจ

ทีนี้เราก็เข้าใจกับความหมายของ API ซึ่งทำให้การพัฒนาโปรแกรมระหว่างโปรแกรมนั้นเชื่อมต่อ พัฒนาได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น นั้นเอง