วิธีการ Uninstall MinGW

วิธีลบ หรือ Uninstall MinGW สามารถทำได้ง่ายๆโดย

สามารถเข้าไปลบ Folder ที่ MinGW ติดตั้งอยู่ ทิ้งได้เลย ตัวอย่างของที่อยู่ที่ติดตั้ง MinGW ก็เช่น
C:\MinGW
C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW
C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW

ขั้นตอนต่อไปก็เข้าไปลบ ที่อยู่ PATH environment variable ของ MinGW
ซึ่งสามารถทำได้ตามนี้เลย
ไปที Properties My computer

แล้วเข้าไปที่ Advanced system settings

กดไปที่แถบ Advanced แล้วกดไปที่ Environment Variables

เข้าไป Edit ที่ตัวแปร PATH แล้วให้เราลบเฉพาะ path ที่มีการระบุถึง path ของ MinGW (ขั้นตอนนี้ให้ระวังนะ ห้ามไปลบ path ของโปรแกรมอื่นละ)

เท่านี้ก็เป็นการลบ MinGW ออกไปอย่างถูกต้องแล้วละ