วิธี import bookmark file เข้า Microsoft Edge หรือ Google Chrome

เราสามารถ import file bookmark .uri เข้าไปใน bookmarks ของ Microsoft Edge หรือ Google Chrome ได้โดยทำตามวิธีนี้

ให้เรา copy file .uri ทั้งหมดไปไว้ที่ C:\Users\xxx\Favorites โดย xxx จะหมายถึง User name ของเครื่องเรา ตัวอย่างเช่น C:\Users\BeerE\Favorites

เสร็จแล้วให้เราเปิด Microsoft Edge แล้วคลิกไปที่ Setting มุมขวามือ เลือก Favorites หรือจะกด Ctrl+Shift+O ก็ได้

เลือก Import Favorites

ให้เราเลือกไปที่ Import data from IE11 แล้วกด Import

กดเลือกเฉพาะ Favorites or Bookmarks ดังรูป

เพียงแค่นี้ก็จะได้ Bookmarks ทั้งหมดมาอยู่ใน Microsoft Edge แล้ว

หลังจากนี้เราสามารถ Export ไปเป็น Bookmark .html เพื่อนำไป import เข้า Google Chrome หรือ Firefox ก็ได้แล้วละ