วิธีแทนค่าหรือคำต่างๆใน Cell ให้เป็นค่าอื่นใน Excel

สำหรับใครที่กำลังหาวิธีแทนค่าหรือตัวอักษรคำต่างๆใน Cell ของ Excel ให้เป็นค่าอื่น หรือ การ Replace ค่าบางค่าใน Cell นั้นๆให้เป็นอีกค่าหนึ่ง ลองมาดูวิธีทำในบทความนี้กัน

ตัวอย่างถ้าเรามี คำว่า I have to go แล้วเราอยากจะเปลี่ยนช่องว่างให้เป็น _ ทั้งหมด เราสามารถใช้สูตร Excel ว่า
=SUBSTITUTE(A1, ” “, “_”) เราก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

หรือถ้าเราอยากเป็นจาก _ เป็น * ทั้งหมดก็สามารถทำได้โดยใช้ สูตร Excel ว่า =SUBSTITUTE(A1, “_”, “*”) ดังรูป

จะเห็นได้ว่าเราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้งานในการแทนค่าหรือคำต่างๆใน Excel ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานกันเลยละ