วิธีแก้ error SMBus Host Controller not enable! ใน Vmware

สำหรับใครที่ลง Ubuntu ลงใน Vmware อาจจะเจอ error “SMBus Host Controller not enable!” สามารถทำตามวิธีแก้ไขได้ในบทความนี้ได้เลย

ให้เราไปแก้ไขไฟล์ blacklists.conf โดยใช้คำสั่ง $ sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

ให้เราทำการเพิ่ม ข้อมความนี้ “blacklist i2c-piix4” ลงไปด้านล่างสุดของไฟล์ blacklist.conf เสร็จแล้วอย่าลืม Save ด้วย Ctrl+x

แล้วทำการ restart เครื่องโดยใช้คำสั่ง $reboot

หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ error “SMBus Host Controller not enable!” ก็จะถูกแก้ไขและไม่แสดงขึ้นมาอีก