วิธีค้นหาจากทั้งโปรเจค โดยใช้ Sublime

สำหรับใครที่ใช้ Sublime Text สำหรับเขียนโปรแกรมนั้นสามารถค้นหา (Search) จากทั้งโปรเจคซึ่งอาจจะมีไฟล์อยู่หลายไฟล์รวมไปไปถึงมีหลายโฟรเดอร์ในโปรเจคของเราได้อย่างง่ายดาย โดยวิธีการใช้งานมีดังนี้
ก่อนอื่นให้เราเปิด Side bar ของเราขึ้นมาจาก เมนู View > Side Bar > Show Side Bar
search-in-all-files-in-project-1

หลังจากเปิด side bar ก็จะเห็นแถบสีเทาๆขึ้นมาด้านซ้าย
search-in-all-files-in-project-2

ให้เราลากโฟรเดอร์โปรเจคของเรามาใส่ที่ side bar ของ Sublime Text ก็จะขึ้นดังรุป
search-in-all-files-in-project-3

ทีนี้เราก็สามารถกดค้นหาข้อมูลได้โดยการกด short cut key Ctrl+shift+F
search-in-all-files-in-project-4

Sublime Text ก็จะทำการค้นหาและแสดงผลขึ้นมาในแถบหน้าต่างใหม่ดังรูป
search-in-all-files-in-project-5

ถ้าหากเราอยากจะลบโปรเจคออกจาก Sublime Text ก็สามารถทำได้โดยการกดคลิกขวาแล้วเลือก Remove Folder from Project
search-in-all-files-in-project-6