ทำให้คอม หลับ (Sleep) โดย Task Scheduler

วิธีทำให้คอมพิวเตอร์ของเรา(“Windows) สามารถ sleep อัตโนมัติ สามารถทำได้โดยใช้ Task Scheduler นั้นเอง
วิธีทำก็ง่ายๆเลยให้เราเปิด Task Scheduler ขึ้นมา แล้ว Create Task จากตัวอย่างจะตั้งชื่อว่า Sleep แล้วก็กด OK ไป
Task Schedulersleep1

คลิกขวาเพื่อ edit Properties
Task Schedulersleep2

ไปที่ แถบ Action แล้วเลือก New..
Task Schedulersleep3

ใน New Action เราจะใส่ในช่อง Program/script
Rundll32.exe
และในช่อง Add arguments
Powrprof.dll,SetSuspendState Sleep
Task Schedulersleep4

เสร็จก็ OK
Task Schedulersleep5

ส่วนการตั้งว่าจะให้คอมพิวเตอร์ของเรา sleep เมื่อไร สามารถตั้งได้ที่ แถบ Triggers โดยจากตัวอย่างจะตั้งไว้วันจันทร์ถึงศุกร์ ตอน 20:30 อย่าลืมเลือก Enable
Task Schedulersleep6

Task Schedulersleep7

เพียงแค่นี้คอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำการ Sleep ตัวเอง โดยอัตโนมัติ แล้ว
Task Schedulersleep10