จำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำในประเทศไทย

จำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ(จำนวนนักโทษที่ติดคุก)ในประเทศไทย

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ต้องขัง ปี 2553 – 2564 โดยในปี 2564 โดยมีจำนวนผู้ต้องขังจำนวน 311,540 คน


ข้อมูลแบ่งจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดแบ่งตามประเภทต่างๆเช่น เพศ โทษต่างๆ โดยในปี 2564 แบ่งเป็นเพศชาย 274,508 คน, เพศหญิง 37,030 คน

(หมายเหตุเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่นี้ http://www.correct.go.th/stathomepage/)


สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศหรือจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำในประเทศไทยโดยแบ่งตามแต่ละเขต

(หมายเหตุเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่นี้ http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_index.php)