ขนาดของตัวแปรในภาษา C และค่าสูงสุดต่ำสุดของตัวแปรนั้นๆ

ขนาดของตัวแปรในภาษา C และค่าสูงสุดต่ำสุดของตัวแปรนั้นๆ

จากตารางนี้จะเห็นว่ามีการใส่คำว่า ขั้นต่ำ (At least) ซึ่งหมายความว่าขนาดของตัวแปรอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ CPU, Compiler และ OS

สำหรับ int และ Unsigned int เช่น ถ้าเป็น CPU 32บิต int และ Unsigned int จะมีขนาด 4 bytes (32 บิต)
ตัวอย่างขนาดของตัวแปรในภาษา C ด้านล่างนี้ compile จาก Windows 7 ด้วย gcc 4.9.2 -std=c99 32bit

แต่ใน Microcontroller ที่เป็น 16บิต int และ Unsigned int จะมีขนาด 2 bytes (16 บิต)

ส่วนถ้าเป็น CPU 64บิต, int และ Unsigned int แต่ละ OS จะมีขนาดทั้ง 4 bytes และ 8 bytes ขึ้นอยู่กับ Data models ตามตารางด้านล่างนี้เลย (หน่วยเป็นบิตนะในตาราง)