การแปลงตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใน Excel

เราสามารถแปลงตัวหนังสือใน Cell ของ Excel ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดได้

สำหรับการแปลงตัวหนังสือทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กเราจะใช้สูตรใน Excel ว่า LOWER

ส่วนการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มั้งหมดเราจะใช้สูตรใน Excel ว่า UPPER

เป็นยังไงกันบ้างเพียงเท่านี้เราก็สามารถแปลงตัวอักษรเป็นแบบพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ใน Excel แล้วนะ