การเก็บ Code เก่าไว้ ในภาษา C

หากมีการแก้ไข Code บางส่วน แล้วเราต้องการที่จะเก็บ Code เก่าบางส่วนเอาไว้เพื่อเอาไว้อ้างอิง ในอนาคตในภาษา C ซึ่งมีอยู่หลายวิธี

หลายๆคนอาจจะใช้วิธีการ Block comment แต่การ Block comment นั้นมีข้อเสียตรงที่ หากใน Code ของเรามี Block comment อยู่ก็จะให้เกิด syntax error ได้ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

#include <stdio.h>

int main(void)
{

 
 /*  /* Month */
  printf("This month is May\n");

  printf("This month is Jul\n"); */
 

  /* Day of week */
  printf("This day is Monday\n");

  return 0;
}

อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ #ifdef NOT_DEFINE แล้วปิดด้วย #endif ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ต้องระวังหากมีใครไปเปิดปิด ค่า Define ของเรา ก็จะทำให้ code ที่เราปิดไว้ทำงานขึ้นมาได้

จึงมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ #if 0 แล้วปิดด้วย #endif ซึ่ง compiler จะ compile #if 0 ออกมาเป็น เท็จเสมอทำให้ code ที่เราปิดไว้ไม่ถูก compile นั้นเอง
ตัวอย่างการใช้ #if 0

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  #if 0
  /* Month */
  printf("This month is May\n");

  printf("This month is Jul\n");
  #endif

  /* Day of week */
  printf("This day is Monday\n");

  return 0;
}

แต่ข้อเสียของ #if 0 ก็มี นั้นคือ ไม่สามารถใช้กับ code ที่เขียนไม่ถูกต้องได้ เช่น การเขียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา C หรือ การใส่เครื่องหมาย double quote(“) หรือ single quote (‘) ที่ไม่ครบ หรือการใช้ block comment ที่ไม่ครบ block ก็จะทำให้เวลาใช้ #if 0 แล้วทำให้ compile แล้ว error
ตัวอย่าง

Double quote(“) ไม่ครบ

#include <stdio.h>

int main(void)
{

  #if 0
  /* Month */
  printf(This month is May\n");

  printf("This month is Jul\n");
  #endif

  /* Day of week */
  printf("This day is Monday\n");

  return 0;
}

Block comment ไม่ได้ปิดท้าย

#include <stdio.h>

int main(void)
{

  #if 0
  /* Month
  printf("This month is May\n");

  printf("This month is Jul\n");
  #endif

  /* Day of week */
  printf("This day is Monday\n");

  return 0;
}

อีกวิธีก็คือการใช้ Line comment ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ต้องใช้ความสามารถของ IDE หรือ Text editor ช่วยในการ comment ในกรณีที่ code มีหลายๆบรรทัด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฟังชั่นเหล่านี้อยู่แล้ว
Line comment short cut ใน Sublime Text ก็คือ (Ctrl + /)
Line comment short cut ใน Notepad++ ก็คือ (Ctrl + k)
ตัวอย่าง Line comment

#include <stdio.h>

int main(void)
{


  // /* Month*/
  // printf("This month is May\n");

  // printf("This month is Jul\n");


  /* Day of week */
  printf("This day is Monday\n");

  return 0;
}

ดังนั้นหากจะต้องการที่จะเก็บ Code เก่าบางส่วนเอาไว้เพื่อเอาไว้อ้างอิง ก็ขอแนะนำให้ใช้ Line comment หรือหันมาใช้พวก Version control ดีกว่า