ใช้งาน Task schedule ในขณะที่เราไม่ได้ logged on windows ไว้

ในการใช้งาน Task schedule เราสามารถสั่งให้ทำงานได้ แม้กระทั้งเราไม่ได้ logged on windows ไว้อยู่ ให้ทำงานตาม schedule ที่เราตั้งไว้ได้ ซึ่งสามารถเลือกติ๊กโดยเลือกที่ Run whether user is logged on or not ได้ ดังรูป

nopass

แต่ว่าหากเครื่อง windows ใครตั้ง password เพื่อ login เข้า windows ไว้ เราจะต้อง เลือกเอา ติ๊กออก Do not store password. The task will only have access to local computer resources.ดังรูป

need login pass

และนี้ก็เป็นการใช้งาน Task schedule สำหรับเครื่องที่ต้อง ใส่ password เพื่อ login เข้าเครื่อง ใช้งานได้ปกติ และถูกต้อง