Foxit Pdf และ การปรับแต่งก่อนการใช้งาน

สำหรับใครที่ใช้งานโปรแกรมเพื่อเปิดเอกสาร pdf บ่อยๆ ลองมาลองใช้งาน Foxit Pdf reader ดูซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรีและใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะ แต่ก่อนการใช้งานเราจะต้องมา setup Foxit ให้ใช้งานได้ลื่นไหลไม่ค้าง และใช้งานเปิดไฟล์ pdf ได้หลายๆไฟล์หลายหน้าต่างได้พร้อมกันก่อนโดย

ไปที่ file เลือก Preferences ขวามือ

เลือก General ที่เมนูหลัก แล้วเลือก ติ๊กถูกที่ Disable all features which require internet connection และเลือกติ๊ก Show Advertisement ออก

เลือก Documents ที่เมนูหลัก เลือกติ๊ก Allow multiple instances

จากนั้นก็เลือก OK เป็นอันจบพิธี

เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานเปิด Pdf ได้หลายๆหน้าต่างพร้อมกันได้แล้วละ

ใครสนใจสามารถไปโหลดได้ที่ https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/