Excel ไม่อัพเดตค่าหรือสูตรใน Cell อัตโนมัติ

มีใครเจอปัญหานี้บ้างไหม นั้นก็คือ Excel เป็นอะไรไม่รู้ไม่ยอมอัพเดตค่าหรือสูตรใน Cell ทำให้ต้องมานั่งกด Enter ทีละ Cell เพื่อให้อัพเดต

การที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา นั้นก็เป็นเพราะว่า Calculation option ใน Excel นั้นกลายเป็น Manual นั้นเอง ซึ่งเราต้องไปแก้ให้กลับมาเป็น Automatic

ตัวอย่างเช่น สมมติเรามี Cell ใน Column A และเราใน ค่าใน Column B เท่ากับ A จะเห็นว่าค่าไม่อัพเดตมาที่ Column B เลย(มีแต่ค่าเดิม A1 ทั้งนั้น)

วิธีแก้ไขก็คือให้เราไปที่ แถบ Formulas แล้วเลือก Calculation Options แล้วก็เลือก เปลี่ยนเป็น Automatic

หลังจากนั้น Excel ก็จะอัพเดตค่าให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้ว

ถ้าเป็น Excel เวอร์ชั่น 2003 ก็จะอยู่ในเมนู Tools ถ้าเป็น 2010 หรือ 2013 ก็จะอยู่ใน File > Options > Formulas