มารู้จักผลิตภัณท์ Arduino กันเถอะ

ผลิตภัณท์ของ Arduino นั้นมีหลายแบบ สามารถแบ่งได้หลักๆเป็น

  • BOARDS คือ ตัวบอร์ด Arduino ซึ่งมีหลายรุ่นหลากหลายแล้วแต่การนำไปใช้ ตัวอย่าง เช่น Arduino UNO หรือ Arduino PRO สามารถดูตามตางรางสรุปบอร์ดแต่ละประเภท ของ Arduino
Arduino product
Arduino product

นอกจากกนี้ยังมีบอร์ดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้าน wearable โดยเฉพาะอีกด้วย

Arduino wearable product
Arduino wearable product
  • MODULES คือ บอร์ด Arduino ที่มีขนาดเล็ก นำไปใช้เป็นโมดูลใช้งานจริงร่วมกับอุปกรณ์อื่น ตัวอย่าง เช่น Arduino Pro Mini, Arduino Micro หรือ Arduino Nano
  • SHIELDS คือ บอร์ด Application ที่สามารถนำไปประกอบบนบอร์ดใช้งานร่วมกับ Arduino Boards ได้
  • KITS เป็นชุด Kit ที่รวมอุปกรณ์ต่างๆมาให้พร้อมโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม มีตั้งแต่ Breadboard ไปจนถึงสายไฟขนาดเล็ก พร้อมสำหรับนำไปศึกษาได้ทันที
  • ACCESSORIES อุปกรณ์ เสริมต่างๆ