การวิเคราะห์ 5 Force Model (แรงกดดัน 5 ประการ )

ในการทำธุรกิจรูปแบบต่างๆ ต้องมีการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อให้ธุรกิจของเรามีข้อได้เปรียบและนำมาพัฒนาการทำงานในส่วนต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นเราสามารถนำหลักการหลายแบบมาประยุกต์ใช้ ซึ่งวันนี้ขอพูดถึงหลักการ 5 Force Model หรือเป็นแรงกดดัน 5 ประการที่มีผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยแรงกดดันทั้ง 5 ประการนั้นประกอบไปด้วย

  1. การเข้ามาใหม่ของคู่แข่ง หรือ คู่แข่งขันรายใหม่ Potential New Entrants
  2. อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ Bargaining Power of Suppliers
  3. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ Bargaining Power of Buyers
  4. อุปสรรค์จากสินค้าทดแทน Threat of Substitute
  5. ความรุนแรงของการแข่งขัน หรือ คู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม Rivalry among Competitors

ซึ่งหากนำหลัก Five Force Model มาใช้นั้นนอกจากเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรายละเอียดแล้ว เราจำเป็นจะต้องแจกแจงแบ่งประเภทของแต่ละแรงกดดันออกมาด้วยการให้ค่า โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ ที่มีผลดีต่อธุรกิจ คือ + , มีผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน คือ 0 และมีผลเสีย คือ –  เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพการวิเคราะห์การแข่งขันอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ธุรกิจที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี

Case Study : วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี

1. การเข้ามาใหม่ของคู่แข่ง(-): ปัจจุบันการแข่งขันการให้บริการด้านที่พักเพิ่มมากขึ้น และจะนำเสนอบริการที่เน้นความสะดวกสบาย เช่นการทำสปา อ่างจากุซซี่ การผจญภัยและการใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ตัวอย่างได้แก่ ผึ้งหวานรีสอร์ท ที่แข่งขันในตลาดที่พัก เพราะปัจจุบันสังคมเมืองมีแต่มลพิษทำให้คนแสวงหาธรรมชาติมากขึ้น

ซึ่งคู่แข่งเหล่านี้มีลูกค้าประจำอยู่แล้วและเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันรีสอร์ทของเรา ยังคงไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แถมยังพึ่งเข้ามาในตลาดที่พักที่เป็นแหล่งธรรมชาติในการเน้นจุดเด่นด้านการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ซึ่งค่อนข้างใหม่สำหรับผู้มาใช้บริการ

 

2. อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (+): รีสอร์ทของเราเป็นธุรกิจการให้บริการด้านที่พักที่เน้นการนวดแผนไทยมาประยุกต์เพื่อความผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน โดยรีสอร์ทมีอำนาจต่อรองในด้านตัวยาที่ใช้ในกระบวนการนวดให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงในด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) อยู่แล้ว

โดยจะได้ตัวยาที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยา นอกเหนือจากการมีอำนาจต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิตส่วนประกอบในกระบวนการนวดแผนไทยแล้วยังจะมีอำนาจต่อรองในเรื่องของการจ้างบริษัทจากภายนอก (Outsource ) อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดสถานที่ การให้บริการอาหารและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบัน Outsource มีเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดทางเลือกให้กับรีสอร์ท

ซึ่งจะทำให้ต้นทุนวัตถุดิบถูกลงจากการจ้างบริษัทภายนอกรายเดียวผูกขาดจึงเริ่มทำให้อำนาจต่อรองของ Outsource น้อยลง หรือในอีกกรณีคือ ทางรีสอร์ทจะมีการจัดตั้งบุคลากรภายในเพิ่ม โดยไม่ต้องจ้าง Outsource ก็สามารถทำได้แต่ก็ใช้ต้นทุนสูงเช่นกัน

 

3. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (+): จังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายของพื้นที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัดชายแดนตะวันตกแห่งนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในแหล่งธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้รีสอร์ท ของเราจึงมองถึงจุดเด่นท่ามกลางธรรมชาติและการเหนื่อยล้าจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปผจญภัย เที่ยวน้ำตก ร่องแพ ขับรถระยะทางไกลๆ ก็สามารถแวะพัก ณ จุดพักรถ มาใช้บริการการนวดแผนไทยที่เป็นไปตามหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง

พร้อมตัวยาที่มีประสิทธิภาพที่รักษาสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากนี้ยังสามารถเข้าพักที่รีสอร์ทต่อได้หากยังไม่พร้อมที่จะเดินทางต่อ โดยปัจจุบันยังไม่มีรีสอร์ทที่จะตอบสนองในการให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบและมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อยังต่ำนั่นเอง

 

4. อุปสรรค์จากสินค้าทดแทน (+): รีสอร์ทและที่พักเชิงธรรมชาติมีหลายแหล่ง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจึงทำให้มีรีสอร์ทและที่พักเชิงธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น บ้านริมแควแพริมน้ำรีสอร์ท, บูติค ราฟท์ รีสอร์ท ริเวอร์แคว, โยโกะริเวอร์แคว์รีสอร์ทเป็นต้น แต่รีสอร์ทของเราจะเป็นที่พักเชิงธรรมชาติที่มีการนำเสนอที่แตกต่างตรงที่ให้บริการนวดแผนไทยแบบเต็มรูปแบบ

สามารถบรรเทาอาการปวดเมือยกล้ามเนื้อหรือบำบัดรักษาอาการปวดอื่นๆ เพื่อฟื้นฟูให้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้หายเป็นปกติได้ และยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการนวดแผนไทยสืบทอดมาจนปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างจากรีสอร์ตหลายแหล่งอย่างเห็นได้ชัด จึงมีอุปสรรคน้อย

 

5. ความรุนแรงของการแข่งขัน (0): การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว โดยตลาดที่พักในประเทศไทยสามารถขยายตัวได้อีกมาก

เนื่องจากโรงแรม รีสอร์ท  ที่พักเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ  เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว  เพื่อเสนอการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  และต่างประเทศได้ จึงเกิดทางเลือกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักและชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามที่พักที่เน้นการนวดแผนไทยแบบเต็มรูปแบบให้การดูแลสุขภาพกับนักท่องเที่ยวแบบยกคอร์ส คอยดูแลผู้มาใช้บริการอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้เชียวชาญด้านการนวดแผนไทยโดยเฉพาะก็มีไม่มากนัก