วิธีการ ทำ 1’s Complement และ 2’s complement

ในบทความนี้จะมาสอนการทำ 1’s Complement และ 2’s complement แบบง่ายๆ ไม่ยากมาลองทำกันดีกว่า

การ ทำ1’s Complement และ 2’s complement เราจะทำกับเลขฐาน 2 หรือที่เรียกกันกว่า เลข Binary เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำ 1’s Complement และ 2’s complement เราจะต้องแปลงตัวเลขให้เป็นฐาน 2 ก่อนแล้วถึงทำ 1’s Complement และ 2’s complement

1’s Complement
ก็คือการ invert เลขฐาน 2 ทุกบิต (ตัวไหนเป็น 0 ก็เปลี่ยนเป็น 1 ส่วนตัวไหนเป็น 1 ก็เปลี่ยนเป็น 0)

ตัวอย่างการทำ 1’s Complement เช่น

Ex 1
1100 1000 ทำ1’s Complement จะได้ 0011 0111

Ex 2
1111 1111 ทำ1’s Complementจะได้ 0000 0000

2’s complement
ส่วนการทำ 2 complement นั้นก็คือการทำ 1’s Complement แล้ว บวกเพิ่มด้วย 1 นั้นเอง

ตัวอย่างการทำ 2’s complement เช่น

Ex 1
0101 0101 ทำ 1’s Complement = 1010 1010
แล้ว +1 เพื่อ 2’s complement = 1010 1010 + 1 = 1010 1011

Ex 2
1010 0000 ทำ 1’s Complement = 0101 1111
แล้ว +1 เพื่อ 2’s complement = 0101 1111 + 1 = 0110 0000