Key ลัด Sublime 3 วิธีทำให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก

สำหรับใครที่กำลังหาว่า Key ลัดที่ทำให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Upper case หรือ ตัวพิมพ์เล็ก Lower case ต้องกดยังไงนะ หาเมนูยังไงก็ไม่เจอ

วิธีทำเป็นตัวพิพม์ใหญ่ ให้เราคลิกคลุมตัวหนังสือที่เราจะทำ แล้ว กด ctrl + k + u
UPPER

วิธีทำเป็นตัวพิพม์ใหญ่ ให้เราคลิกคลุมตัวหนังสือที่เราจะทำ แล้ว กด ctrl + k + l (l คือ ตัวแอล)
LOWWER

เป็นยังไงทำกันได้ไหม ลองทำดูนะไม่ยากเลย กับการทำ วิธีทำให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก กับ Key ลัด Sublime 3