Mind Map คืออะไร? มาทำความรู้จักกันเถอะ

tennis-mindmap

เพื่อนๆรู้จัก Mind Map หรือ แผนภาพทางความคิดกันหรือเปล่า

Mind Map หรือ แผนภาพทางความคิด คือ การเขียนแผนภาพที่เกิดจากการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆลงเป็นรูปภาพ เส้น สี สัญลักษณ์ หรือ คำพูดสั้นๆ ในลักษณะเป็นเส้นเชื่อมโยงแผ่รัศมีแตกแขนงออกจากศูนย์กลางออกไปเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้

Mind Map มีข้อดีมากกว่าการจดบันทึกด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว จะสังเกตได้ว่าคนเรามักจะจดจำรูปภาพ ได้ดีดีกว่าตัวหนังสือ หากรูปภาพนั้นมีสีสันก็จะทำให้เราจดจำได้ดียิ่งขึ้น Mind Map จึงประกอบไปด้วยรูปภาพ เส้น สี และ สัญลักษณ์ต่างๆโดยมีการเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั้นๆเท่านั้น

Mind Map ถูกคิดค้นโดย Tony Busan นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ในปี 1970 เขาพบว่าตัวเขาเองเรียนได้แย่ลงทั้งๆที่เขาจดเลกเชอร์ทุกครั้งในห้องเรียน Tony Busan พบว่า คนเก่งๆ นักวิทยาศาสตร์ใช้การวาดภาพ สี และ สัญลักษณ์ในการจดบันทึก เขาจึงพัฒนา แนวคิด Mind Map ขึ้นมาซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน

ทีนี้เพื่อนๆก็ได้รู้จักความหมายและประวัติของ Mind Map ซึ่งหากเราสามารถนำไปใช้ได้แทนการจดบันทึกแบบเดิมก็จะเป็นการช่วยให้เราจดจำได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน