100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท รวมสินทรัพย์ (บาท)
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,725,632,000,000.00
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 2,444,824,063,000.00
3 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 893,311,928,458.00
4 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 433,233,822,487.00
5 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 386,669,680,112.00
6 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 383,902,059,367.00
7 ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด บริษัทจำกัด 351,025,882,676.00
8 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 335,471,185,923.00
9 ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 316,730,227,000.00
10 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 308,728,909,000.00
11 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 288,695,696,000.00
12 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 288,275,295,000.00
13 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 286,650,904,000.00
14 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 253,883,884,236.00
15 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด 252,590,798,934.00
16 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 248,832,305,000.00
17 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 244,580,157,000.00
18 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 230,396,270,000.00
19 บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 207,142,015,135.65
20 บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 205,069,436,747.01
21 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 187,546,575,000.00
22 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 183,347,021,783.00
23 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 178,024,976,962.00
24 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 177,713,242,863.00
25 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 158,444,374,788.00
26 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 157,165,841,855.00
27 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 155,320,976,000.00
28 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 132,449,294,076.00
29 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 131,983,941,035.00
30 อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 129,351,654,000.00
31 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 120,313,109,000.00
32 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 115,048,687,485.00
33 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 110,855,809,982.00
34 น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทจำกัด 102,552,216,978.00
35 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 101,159,690,164.00
36 ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด 100,841,648,683.00
37 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 98,724,620,999.00
38 สิริวนา จำกัด บริษัทจำกัด 96,710,386,158.00
39 ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัทจำกัด 96,510,232,061.00
40 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 95,356,650,155.00
41 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด 94,871,168,373.00
42 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 94,719,801,657.00
43 ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 93,364,295,000.00
44 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 91,836,147,634.00
45 ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 90,997,577,848.00
46 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 90,658,981,683.00
47 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 88,326,163,222.00
48 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 86,271,442,788.00
49 ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 85,960,108,261.00
50 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 81,977,436,809.00
51 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 81,379,996,000.00
52 ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 79,470,596,205.00
53 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 75,607,970,561.00
54 เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 73,895,585,006.00
55 ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 72,761,971,000.00
56 แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 71,794,191,329.00
57 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 70,570,970,000.00
58 ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 70,199,100,538.00
59 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 69,185,972,000.00
60 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 67,809,492,882.00
61 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 67,379,055,562.00
62 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 66,875,777,338.00
63 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 66,305,834,895.00
64 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 65,781,974,586.00
65 โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 64,876,227,942.00
66 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 62,875,136,423.00
67 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,046,082,618.00
68 กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 60,022,239,769.00
69 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 59,797,131,879.00
70 สัมพันธ์เสมอ จำกัด บริษัทจำกัด 59,510,336,293.03
71 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 58,466,814,244.00
72 อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 58,411,276,824.00
73 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 57,000,958,773.00
74 ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 56,406,195,727.00
75 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 54,520,980,845.00
76 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 54,519,803,472.00
77 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 54,263,943,835.00
78 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 53,965,860,881.10
79 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 53,778,456,200.00
80 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 53,162,162,579.00
81 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 52,897,698,398.00
82 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริษัทจำกัด 52,477,456,340.00
83 วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 52,237,116,587.00
84 อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด 51,639,428,596.00
85 เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 51,454,836,265.86
86 สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 51,307,896,843.00
87 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 51,280,156,459.00
88 ทุนลดาวัลย์ จำกัด บริษัทจำกัด 51,254,755,158.91
89 ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,929,462,028.00
90 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 50,805,669,313.00
91 อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 50,511,046,197.00
92 ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัทจำกัด 50,374,185,796.06
93 วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 49,998,700,164.16
94 เอ็กโก พลัส จำกัด บริษัทจำกัด 49,590,920,085.00
95 บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัทจำกัด 49,467,031,733.00
96 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 48,166,406,462.00
97 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 46,800,882,890.00
98 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 46,405,975,771.00
99 บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 46,250,848,177.00
100 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนจำกัด 45,932,782,982.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภท รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 1,621,836,444,383.00
2 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด บริษัทจำกัด 410,611,125,984.46
3 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 388,187,755,719.00
4 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำกัด 377,257,241,525.00
5 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 360,669,969,468.00
6 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 345,504,187,523.71
7 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 218,271,769,586.78
8 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทจำกัด 218,163,576,115.00
9 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 214,842,141,556.00
10 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 197,452,301,811.00
11 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 196,359,347,529.00
12 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 189,014,882,702.00
13 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 172,091,249,688.00
14 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 168,972,624,000.00
15 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 168,335,967,096.00
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 164,680,043,000.00
17 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด 162,939,360,394.00
18 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทจำกัด 154,104,927,970.00
19 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 139,997,608,000.00
20 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด 139,254,279,431.00
21 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 134,399,740,306.00
22 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 125,921,768,130.00
23 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 123,336,045,571.00
24 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริษัทจำกัด 122,375,712,949.00
25 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 121,770,644,997.12
26 จีแคป จำกัด บริษัทจำกัด 117,794,658,406.92
27 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 117,351,190,765.00
28 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 113,097,417,462.00
29 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 112,900,954,225.00
30 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 110,927,869,267.00
31 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริษัทจำกัด 104,505,469,928.92
32 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 97,696,308,225.00
33 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 93,255,900,781.00
34 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 86,982,083,334.00
35 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทจำกัด 84,376,625,978.00
36 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 83,765,762,966.00
37 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 78,956,197,728.00
38 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 78,570,707,002.00
39 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 77,860,042,546.00
40 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 76,358,056,094.00
41 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 76,354,614,568.00
42 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด 73,937,899,376.00
43 เรียล มูฟ จำกัด บริษัทจำกัด 72,679,949,000.00
44 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 71,671,441,000.00
45 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัทจำกัด 71,203,630,418.00
46 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 70,669,879,719.00
47 ออสสิริส จำกัด บริษัทจำกัด 68,762,875,165.24
48 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 64,148,559,474.00
49 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทจำกัด 63,440,000,544.00
50 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด 62,946,652,971.00
51 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 60,762,521,155.00
52 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 60,005,852,000.00
53 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 57,065,539,399.00
54 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 56,365,263,000.00
55 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 56,317,564,220.00
56 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด 56,151,747,352.00
57 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 55,882,434,479.00
58 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัทจำกัด 54,243,893,754.00
59 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 52,223,752,000.00
60 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 52,019,724,674.00
61 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด บริษัทจำกัด 51,823,464,438.69
62 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 51,785,836,613.00
63 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 51,357,144,354.00
64 อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด 50,669,733,425.16
65 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 50,052,277,131.00
66 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 48,067,708,704.00
67 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 47,669,634,960.00
68 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด 47,600,249,401.00
69 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 46,928,856,361.00
70 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 46,280,337,468.00
71 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 45,150,970,962.00
72 ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 44,563,635,333.00
73 ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัทจำกัด 43,868,871,169.00
74 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด บริษัทจำกัด 43,279,375,113.00
75 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 43,233,729,269.00
76 กฤตยบุญ จำกัด บริษัทจำกัด 43,025,413,948.00
77 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 42,726,504,990.00
78 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 42,551,784,917.00
79 สยามมิชลิน จำกัด บริษัทจำกัด 42,260,551,600.00
80 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 41,886,452,663.00
81 เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 41,832,376,425.00
82 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัทจำกัด 40,784,371,721.00
83 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 40,216,442,234.00
84 ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด 40,085,505,389.00
85 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัทจำกัด 39,999,560,839.00
86 อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด 39,987,240,562.00
87 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 39,864,872,908.00
88 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด 39,713,371,632.00
89 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด 39,699,766,122.00
90 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัทจำกัด 39,581,898,563.00
91 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 38,416,133,000.00
92 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 38,021,787,998.00
93 ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัทจำกัด 37,280,142,064.00
94 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชน 36,633,399,458.00
95 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัทจำกัด 36,555,701,014.00
96 ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด 36,152,009,000.00
97 มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด บริษัทจำกัด 35,926,782,969.00
98 ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด 35,761,751,108.00
99 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริษัทจำกัด 35,633,729,034.00
100 จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริษัทจำกัด 35,535,602,087.67

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2559

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2559

อันดับ ชื่อนิติบุคคล รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,483,159,501,171.00
2 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด 579,001,547,718.94
3 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 440,764,500,560.90
4 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 435,189,090,545.13
5 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 419,094,009,037.00
6 โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 384,125,065,127.00
7 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 312,770,086,506.00
8 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 301,066,753,554.00
9 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 278,245,771,115.00
10 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 208,119,302,060.00
11 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 198,635,664,461.00
12 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 193,123,801,040.00
13 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 189,472,311,441.00
14 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด 177,189,995,248.72
15 การบินไทย จำกัด (มหาชน) 175,839,208,297.00
16 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 171,620,854,008.00
17 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 170,501,294,674.00
18 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 169,666,136,370.00
19 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 167,424,500,000.00
20 จีแคป จำกัด 163,435,705,816.00
21 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 162,207,999,000.00
22 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 155,693,642,705.00
23 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 151,762,952,000.00
24 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 150,202,812,000.00
25 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 147,250,636,218.00
26 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 143,003,537,922.23
27 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 141,682,478,000.00
28 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 138,718,263,730.00
29 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 138,042,148,000.00
30 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 137,585,411,274.00
31 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 127,919,913,105.00
32 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 127,694,317,912.70
33 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 125,315,127,662.00
34 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 125,068,853,600.00
35 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 123,279,643,512.00
36 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 119,979,644,837.00
37 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 118,446,026,375.00
38 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 116,686,356,305.00
39 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 113,629,154,491.00
40 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 108,651,283,000.00
41 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 104,794,370,778.00
42 ออสสิริส จำกัด 104,515,901,061.95
43 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 97,045,351,174.00
44 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 92,539,651,807.00
45 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 90,265,918,207.00
46 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 87,023,035,548.00
47 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 85,722,483,000.00
48 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 84,028,553,036.00
49 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 81,018,036,588.00
50 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 80,308,413,640.00
51 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 76,827,754,929.00
52 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 74,705,943,608.00
53 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 73,920,027,135.00
54 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 71,690,040,932.00
55 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 68,480,696,763.00
56 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 68,207,714,934.00
57 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 67,068,044,322.00
58 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 65,214,484,492.13
59 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 65,078,278,570.00
60 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 63,270,216,730.00
61 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,570,439,000.00
62 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,363,364,000.00
63 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 56,528,411,980.00
64 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 56,004,004,968.00
65 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,482,436,000.00
66 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 54,465,583,267.00
67 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 53,446,096,000.00
68 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 53,279,766,560.00
69 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 52,877,203,085.00
70 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 51,921,699,908.00
71 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 51,864,556,936.00
72 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 51,019,509,542.00
73 เรียล มูฟ จำกัด 51,007,212,734.00
74 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,884,743,624.00
75 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 49,917,492,085.00
76 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 47,434,830,000.00
77 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 47,110,120,293.00
78 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 47,096,077,000.00
79 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 46,533,873,823.00
80 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 45,992,508,710.00
81 จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 45,690,932,498.58
82 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 45,395,374,720.00
83 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 44,655,900,448.00
84 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด 43,759,095,900.00
85 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 43,557,585,460.00
86 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 42,719,990,506.00
87 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 42,717,773,423.00
88 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 42,625,017,680.00
89 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 42,445,490,948.00
90 เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 41,684,757,121.00
91 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 41,598,553,498.00
92 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 41,345,839,251.00
93 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 41,121,494,101.00
94 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 41,105,531,744.00
95 อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด 40,825,574,096.23
96 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,273,034,089.00
97 ทีโอที จำกัด (มหาชน) 39,791,716,502.00
98 สยามมิชลิน จำกัด 39,313,078,627.00
99 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 39,073,145,158.00
100 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 38,950,266,016.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2558

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2558

ลำดับ  ชื่อนิติบุคคล  รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,766,931,654,129.00
2 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด 500,759,667,855.34
3 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 417,826,082,263.00
4 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
369,656,292,201.00
5 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 352,835,132,040.21
6 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 277,792,604,186.40
7 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 229,583,119,263.00
8 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 207,602,753,720.00
9 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 179,605,263,006.00
10 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 177,538,983,501.00
11 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 176,318,167,468.00
12 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 163,666,833,191.00
13 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 162,726,636,931.00
14 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 162,093,509,320.48
15 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 153,190,059,965.03
16 จีแคป จำกัด 138,196,811,369.00
17 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 133,001,382,152.00
18 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 131,148,567,000.00
19 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 130,333,791,861.00
20 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 128,966,014,114.00
21 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 120,874,438,823.00
22 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 120,698,712,840.00
23 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 120,106,988,314.00
24 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 116,548,253,340.00
25 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 115,548,070,745.00
26 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 112,212,726,553.00
27 ออสสิริส จำกัด 110,344,917,491.27
28 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 103,672,548,912.00
29 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 95,464,600,533.00
30 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 87,594,640,517.00
31 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 87,012,294,169.00
32 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 83,895,003,603.00
33 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 81,726,300,717.00
34 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 80,414,727,788.00
35 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 78,552,243,720.00
36 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 75,984,093,108.00
37 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 69,293,071,545.00
38 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 66,334,717,548.00
39 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 66,187,831,356.00
40 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 64,799,746,162.00
41 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 62,559,902,027.00
42 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 61,249,714,495.00
43 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 61,230,888,326.00
44 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 61,087,499,000.00
45 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 60,603,115,000.00
46 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 55,655,213,167.00
47 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,647,167,052.00
48 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 54,790,438,126.00
49 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 53,790,550,917.58
50 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 53,450,068,397.00
51 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 51,607,591,677.00
52 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,118,437,862.00
53 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 48,149,471,837.00
54 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 47,112,554,423.00
55 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 45,529,354,052.00
56 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 45,204,225,840.00
57 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 44,934,713,860.00
58 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 44,285,324,071.00
59 ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด 43,972,863,305.62
60 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 43,816,438,545.00
61 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 43,441,409,589.00
62 เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 42,607,621,395.00
63 คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 42,443,200,283.00
64 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 42,338,169,209.00
65 ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด 41,258,540,156.63
66 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 41,196,896,300.00
67 ไทยพาราไซลีน จำกัด 41,031,569,655.00
68 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 40,990,179,890.00
69 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 40,872,843,276.00
70 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
จำกัด
40,284,324,497.00
71 สยามมิชลิน จำกัด 39,946,040,163.00
72 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 39,884,678,337.00
73 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 39,017,287,553.00
74 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 38,882,828,958.00
75 เรียล มูฟ จำกัด 38,035,358,251.00
76 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 36,932,213,099.00
77 เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด 36,662,033,843.00
78 กฤตยบุญ จำกัด 36,476,703,931.00
79 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 36,165,826,542.00
80 ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 35,985,666,687.00
81 ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 34,837,492,089.00
82 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 34,541,682,618.00
83 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,321,160,697.00
84 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 34,261,000,852.00
85 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 34,167,082,968.00
86 ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 34,063,493,184.00
87 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 33,674,272,046.00
88 จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 33,598,250,482.57
89 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 33,417,847,207.00
90 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 33,395,174,441.00
91 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 33,322,943,288.00
92 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด 33,034,258,521.00
93 ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 32,820,115,724.00
94 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 32,407,348,228.00
95 ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 32,185,961,219.00
96 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 32,024,804,990.00
97 สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 31,701,960,197.00
98 ไทยบริดจสโตน จำกัด 31,657,942,885.00
99 อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 31,651,459,122.00
100 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 31,603,274,742.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2557

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2557

ลำดับ  ชื่อนิติบุคคล  รวมรายได้ (บาท)
1 ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,473,664,767,378.00
2 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 513,766,505,223.00
3 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 510,944,219,146.00
4 ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด 439,690,081,948.06
5 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 402,055,731,879.00
6 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
400,394,669,503.00
7 วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 339,202,719,380.56
8 ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 299,227,924,471.00
9 เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 263,727,273,657.38
10 สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 230,488,651,773.00
11 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 228,995,947,120.00
12 เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 219,261,272,000.00
13 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 204,191,738,453.00
14 การบินไทย จำกัด (มหาชน) 203,811,538,308.00
15 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 192,385,488,452.00
16 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 188,723,857,172.00
17 บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 181,876,027,132.00
18 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 166,969,098,000.00
19 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 166,580,061,761.00
20 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 159,550,929,000.00
21 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 158,351,686,016.00
22 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 157,688,431,646.00
23 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 142,444,279,000.00
24 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 140,992,672,839.00
25 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 138,899,599,000.00
26 ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 138,742,443,301.00
27 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 135,291,056,779.00
28 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 135,035,257,000.00
29 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 120,666,469,193.00
30 จีแคป จำกัด 118,979,317,721.00
31 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 117,913,303,804.00
32 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 116,391,942,783.00
33 บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 113,896,526,206.00
34 ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 113,739,368,796.00
35 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 111,712,600,037.00
36 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 111,073,478,307.00
37 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 99,810,923,518.00
38 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 98,958,152,926.00
39 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 96,413,691,381.00
40 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 96,359,886,380.00
41 เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด 93,299,238,678.00
42 พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 89,939,562,678.00
43 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 87,645,634,904.00
44 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 85,606,234,031.00
45 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 85,294,170,911.00
46 ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 83,805,920,907.00
47 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 83,193,517,000.00
48 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 76,293,491,341.00
49 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 73,874,303,877.00
50 ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 73,773,887,194.00
51 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 71,822,174,000.00
52 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 70,172,659,352.00
53 ออสสิริส จำกัด 68,299,479,362.57
54 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 68,131,447,002.00
55 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด
65,862,729,134.00
56 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 64,366,889,695.00
57 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 64,141,709,062.00
58 ทีโอที จำกัด (มหาชน) 63,180,128,694.00
59 ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด 62,932,441,656.00
60 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 61,581,837,998.00
61 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 61,473,088,543.00
62 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 60,277,700,000.00
63 ไทยพาราไซลีน จำกัด 57,201,465,517.00
64 ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 56,785,080,567.00
65 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 56,564,699,117.00
66 ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด 55,872,613,153.45
67 กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 55,515,714,312.00
68 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,299,144,000.00
69 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 53,888,374,156.00
70 ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 53,726,403,946.69
71 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด 50,249,868,359.00
72 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 48,994,163,371.00
73 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 48,291,061,353.00
74 เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 46,886,191,697.00
75 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 45,947,278,000.00
76 ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 45,382,407,540.66
77 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 44,798,723,000.00
78 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 44,531,270,117.00
79 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 44,198,421,778.00
80 ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 43,633,100,460.00
81 ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 43,087,923,926.00
82 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 42,967,881,913.00
83 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 42,187,421,881.00
84 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 41,726,880,170.00
85 เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 41,154,951,862.00
86 สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 40,984,190,458.00
87 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 40,480,716,950.00
88 เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,073,153,886.00
89 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 39,352,498,177.00
90 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 38,918,816,110.00
91 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 38,890,017,700.00
92 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
จำกัด
37,783,309,265.00
93 สยามมิชลิน จำกัด 37,773,600,446.00
94 เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 37,310,422,613.00
95 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 37,071,814,327.00
96 วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 36,415,086,496.00
97 กฤตยบุญ จำกัด 36,319,672,177.00
98 ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 35,976,169,055.00
99 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,970,368,901.00
100 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,841,405,774.00

 

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า