100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1อิสาณบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล718,861,286.49
2เพ็ชรรัตน์เภสัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล496,869,624.76
3ช.อุปกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล424,274,612.89
4วัฒนานุกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล396,200,560.58
5โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล373,352,451.69
6ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล338,854,745.61
7ไพบูลย์พานิชลำปางห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล319,396,128.71
8เอ็งจิ้นแซเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล302,283,531.78
9หลิมศิริวงษ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล259,551,686.60
10อรพรรณนครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล247,095,497.53
11ชุมเสริมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล212,946,079.24
12ธวัชบริการแพร่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล196,472,209.14
13ลำพูนโชติช่วงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล183,282,739.49
14เอี๊ยะล้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล176,619,966.38
15เวชพงศ์โอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล164,809,980.40
16181 เอกชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล157,670,073.02
17เสริมธวัชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล154,519,383.49
18ส.สินทวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล145,234,650.49
19สถานีบริการน้ำมันท่าวุ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล141,192,062.78
20ตงจั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล134,811,716.87
21ประยงค์นครพนมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล131,959,177.80
22โรงสีไฟสิงหวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล127,535,095.30
23สหยนต์สุพรรณบุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล123,014,513.25
24ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล116,248,747.81
25ทุ่งสงพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,677,201.00
26โรงรับจำนำปทุมธานีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล114,623,861.00
27อินทร์บุรีบริการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล106,357,787.06
28ไสว-สนั่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล95,562,519.54
29กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล92,637,642.94
30สุราษฎร์ภัททิรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล90,240,334.07
31ธนไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล88,903,732.79
32โรงรับจำนำ ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล83,198,270.15
33เวียงพิงค์แอทแวนเทจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล77,944,260.62
34ศิริมงคลทับคล้อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,216,886.88
35โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล74,111,509.62
36เอ็งจีนฮั่วเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล72,223,778.39
37คลังวิทยุตรังห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,930,096.01
38ลี้ชุนฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล62,090,085.66
39แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล53,160,969.04
40เอกไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล50,950,625.96
41เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล47,635,170.72
42โรงรับจำนำสะพานใหม่พัฒนาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,212,524.00
43จินดาโอสถห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล45,059,877.42
44นำเจริญการแพทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,839,194.50
45พรเจริญคันธี บราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล43,595,702.11
46กฤษดา ตียากุลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,868,372.75
47เสียงไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล42,356,023.41
48เต็งซุ่นฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล41,066,561.27
49จิตเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,922,039.98
50โรงรับจำนำประชานุบาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล40,906,378.03
51ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล38,652,741.36
52นิวเบอร์ม่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล37,423,128.91
53กว้างง่วนเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล36,611,932.91
54ทีเอ็ม ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล34,194,816.00
55ศรีวิทย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล33,890,667.67
56โรงสีไฟเต็กฮะฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล31,761,989.65
57โรงรับจำนำอุดมทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,741,013.00
58มานะยนตร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,699,785.30
59ไถ่ฮงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล30,598,112.94
60นครราชสีมาสามมิตรห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล29,838,652.47
61ง่วนฮงแอนด์โกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล28,791,981.41
62วิชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล27,781,190.30
63โรงเลื่อยจักร์สามแสงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล26,661,182.24
64สมชัยพานิชห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,726,727.11
65รุ่งแสงวรจักร์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล25,315,912.51
66สุวรรณนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,640,062.21
67วิบูลย์กิจการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,461,254.40
68ศิริชัยสมบัติห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล24,394,040.96
69ห้างค้าปืนอินโดไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,784,800.00
70จตุรพรศรีศักดิ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,496,610.93
71สถาพรบริการอินทร์บุรีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,194,216.12
72แสงนครห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล23,144,931.36
73ธโนปจัยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล22,332,157.68
74โรงงานวิเศษนิยมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล21,553,571.85
75เล่าเอี้ยวเฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,793,301.93
76ชุมพรจี้เซ่งฮวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,618,896.54
77ตั๊งเซี้ยงฮะบางระจันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล20,152,760.06
78แม่ใจวิศวการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,943,306.00
79พี.โอ.ไทเทเนียม โค๊ตติ้งเซอร์วิสห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล19,108,512.29
80โชคไพศาลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,843,550.03
81เจียงเต็กเซ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล16,301,298.19
82เจี้ยฮั้วห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,149,866.04
83โรงรับจำนำยู่ฮั่วฮงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล15,087,362.79
84เอ.อาร์ เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,897,884.24
85โรงน้ำแข็งสุวัฒน์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,705,750.16
86จิ้นเม้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล14,341,571.75
87สินเจริญบราเดอร์สห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,730,678.00
88มิตรเจริญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล13,270,054.12
89ไทยสกล พร๊อบเพอร์ตี้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,343,394.14
90โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,177,556.11
91โรงน้ำแข็งแสนอุดมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,128,464.13
92นครปฐมเคเบิ้ลทีวีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,032,488.87
93นารูลา เต็กส์ไตลส์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล12,009,102.63
94เพื่อนรักลำพูนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,556,866.33
95ไชยกิจนราห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,511,572.00
96ที พี ซัพพลาย 1881ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,500,193.09
97ห้างขายยาบอมใบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล11,120,780.00
98911 สกุ๊ตเตอร์ การาจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,908,847.67
99มหานทีแมกกาซีนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,822,714.68
100กิ้มฮะเชียงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล10,788,188.77

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า