100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับห้างหุ้นส่วนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด35,754,937,160,000.00
2พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด7,899,023,570,000.00
3ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด4,810,437,280,000.00
4วรรณวิชาห้างหุ้นส่วนจำกัด3,191,628,950,000.00
5เวิลด์ เชนจ์ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,841,797,700,000.00
6วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด1,636,919,930,000.00
7เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,066,960,270,000.00
8บรมโลกนาถห้างหุ้นส่วนจำกัด26,999,185,868.18
9เอส.เอส.เอ.อี เอ็นจิเนียริ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด20,000,004,999.00
10ห้างทองหลีเอียะพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัด16,853,446,230.00
11ไชยวงค์ (ประเทศไทย)ห้างหุ้นส่วนจำกัด10,000,529,117.01
12ปัญจทรัพย์พานิช หรือ โชคชัยปัญจทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด5,154,201,905.72
13บางริ้นการเคหะห้างหุ้นส่วนจำกัด5,000,024,750.00
14โกลด์ เมกเกอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,998,585,385.16
15ศรีราชาเทพโยธินห้างหุ้นส่วนจำกัด2,619,162,591.33
16สามประสิทธิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,208,759,470.34
17ทีจีเต็มใจบริการห้างหุ้นส่วนจำกัด1,662,496,350.00
18เปี่ยมสินสมบูรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,644,510,259.25
19สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,516,712,167.33
20ซีวิวป่าตองโฮเต็ลห้างหุ้นส่วนจำกัด1,471,685,797.94
21เด่นชัยปากน้ำห้างหุ้นส่วนจำกัด1,368,812,356.83
22รัจนาการ (2530)ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,353,980,543.82
23อึ้งแซเฮงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,199,495,999.75
24กิจรุ่งเรืองก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,172,975,247.35
25รวมทรัพย์ถาวรห้างหุ้นส่วนจำกัด1,169,620,582.53
26เรียว โซลูชันส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,149,513,150.00
27ลิ้มเจริญธัญญกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด1,139,555,850.63
28โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงห้างหุ้นส่วนจำกัด1,064,405,554.97
29เฮียบหงวนมิลเลอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,049,130,661.19
30สมชายพัฒนาก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด1,043,519,306.37
31ที.เอส.ซี.คาร์ เซอร์วิสห้างหุ้นส่วนจำกัด1,030,633,250.00
32เจซี ชาญ-เสน่ห์ 8ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,002,557,000.00
33เจริญศรีเซลส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,001,144,247.68
34สยามประกอบฟิลเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด996,166,412.31
35เหรียญทองการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด978,925,814.21
36เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003ห้างหุ้นส่วนจำกัด964,903,405.00
37โชคพงค์เจริญทรานสปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด899,968,485.83
38แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ห้างหุ้นส่วนจำกัด895,324,590.56
39หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด893,521,547.63
40คิงส์ยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด891,348,946.66
41เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)ห้างหุ้นส่วนจำกัด879,072,003.27
42ไทยเจริญศรีสะเกษห้างหุ้นส่วนจำกัด851,484,258.89
43โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด844,927,644.62
44เกียรติคุณไรซ์มิลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด838,500,745.24
45คงมั่นการช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด832,834,000.70
46สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)ห้างหุ้นส่วนจำกัด824,620,425.30
47บี.ลั๊ค.กี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด822,859,060.98
48โรงงานกระดาษปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด818,562,555.32
49นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนลห้างหุ้นส่วนจำกัด816,398,199.30
50แพร่วิศวกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัด809,586,894.74
51อุบลรุ่งเรืองกลการห้างหุ้นส่วนจำกัด799,088,719.91
52โพธิบูรพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด795,687,866.91
53ไทพิพัฒน์ห้างหุ้นส่วนจำกัด792,796,551.33
54สินค้าซิเมนต์ไทยห้างหุ้นส่วนจำกัด782,337,476.57
55สยามซีวิลซัพพลายห้างหุ้นส่วนจำกัด765,972,549.16
56ณัฐมอเตอร์เซลล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด746,896,293.56
57เทียรประเสริฐห้างหุ้นส่วนจำกัด737,454,530.37
58ดินสุวรรณเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด721,068,993.59
59ชูศักดิ์ภาคใต้พาราวู้ดห้างหุ้นส่วนจำกัด720,400,224.59
60หาดใหญ่เรืองชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด720,060,052.68
61โรงรับจำนำ งามวงศ์วานห้างหุ้นส่วนจำกัด719,798,584.58
62อลงกตวัสดุภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด713,827,498.08
63น้องเล็กสถาปัตย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด690,396,574.78
64เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด683,132,702.85
65โชคชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด678,308,646.86
66รุ่งกิจวัสดุการสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด665,676,524.13
67โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด654,052,576.99
68สุพัฒน์มอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด645,399,120.82
69รุ่งกานต์ยานยนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด642,144,954.89
70เกียรติเจริญชัยการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด641,072,786.55
71พินิจอุดรก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด633,311,166.36
72กวงเจริญ พืชผลห้างหุ้นส่วนจำกัด627,053,380.90
73พี.อาร์.เคมีคอลห้างหุ้นส่วนจำกัด618,502,416.13
74สี่แสงโยธาการห้างหุ้นส่วนจำกัด618,431,035.63
75ชนะยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตห้างหุ้นส่วนจำกัด618,384,187.70
76ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด614,595,628.81
77เสาเอกซีเมนต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด612,328,178.01
78โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้าห้างหุ้นส่วนจำกัด603,405,619.39
79ฟาร์มเกษตรชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด583,563,754.02
80โรงรับจำนำ รามอินทรา (กม.8)ห้างหุ้นส่วนจำกัด583,507,260.23
81เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด578,952,471.85
82สรรรวมผล 999ห้างหุ้นส่วนจำกัด578,773,028.74
83ที แอล เอ็มห้างหุ้นส่วนจำกัด571,384,621.41
84เล็กเจริญก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด549,529,676.32
85รุสลันโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัด544,775,619.21
86คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด542,557,906.18
87พันทวี ออโต้ มาสเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด540,033,401.72
88ส.บุรินทร์การช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด534,036,258.40
89เชียงแสงลำปางห้างหุ้นส่วนจำกัด533,908,139.81
90อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัด532,830,009.08
91โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด528,823,095.66
92สระบุรีวณิชชากรห้างหุ้นส่วนจำกัด522,540,583.00
93ทรอปปิคอลกรุ๊ปห้างหุ้นส่วนจำกัด522,512,766.03
94นาใน ฟิวเจอร์พาร์คห้างหุ้นส่วนจำกัด520,950,781.98
95วงศ์ตระกูลโลหะกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด519,111,611.31
96โรงสี อรุณพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด518,972,398.21
97ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด514,878,532.85
98สรรรวมผล 999(พิจิตร)ห้างหุ้นส่วนจำกัด514,021,065.00
99แสงไทยกำปะนีห้างหุ้นส่วนจำกัด513,687,308.25
100มาตรศรีจักรกลห้างหุ้นส่วนจำกัด512,349,624.91

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า