100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมรายได้ (บาท)
1แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด103,015,427,000,000.00
2ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัดบรัษัทจำกัด69,964,737,430,000.00
3วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด64,171,876,150,000.00
4ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,645,384,600,000.00
5จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด24,905,379,000,000.00
6อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด17,063,524,970,000.00
7พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบรัษัทจำกัด16,112,500,000,000.00
8เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดบรัษัทจำกัด15,599,360,840,000.00
9เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัดบรัษัทจำกัด13,585,997,840,000.00
10เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบรัษัทจำกัด9,726,001,040,000.00
11พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด8,888,497,270,000.00
12ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด2,666,457,138,000.00
13ธนเวโรจน์ จำกัดบรัษัทจำกัด2,489,208,030,000.00
14วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด2,009,410,000,000.00
15เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,937,008,340,000.00
16ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,427,705,500,000.00
17จุลศักดิ์ 1990 จำกัดบรัษัทจำกัด1,285,000,000,000.00
18ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัดบรัษัทจำกัด1,254,679,806,000.00
19รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบรัษัทจำกัด853,933,610,000.00
20เฟสโต้ จำกัดบรัษัทจำกัด715,434,283,000.00
21ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัดบรัษัทจำกัด436,706,644,033.83
22การบินไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด380,867,828,574.00
23โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบรัษัทจำกัด376,170,366,253.00
24โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบรัษัทจำกัด369,909,821,276.00
25วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด365,428,274,729.75
26เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด353,898,973,504.59
27ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด335,532,689,730.00
28หง หลี่ บิสซิเนส จำกัดบรัษัทจำกัด240,000,000,000.00
29ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด233,327,506,292.00
30มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด216,843,995,688.00
31เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด201,416,991,000.00
32เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบรัษัทจำกัด198,315,522,093.00
33ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด191,296,598,909.02
34สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด189,186,186,349.00
35อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด186,774,282,918.00
36ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด177,745,146,959.00
37บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด176,850,807,258.00
38เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบรัษัทจำกัด172,100,066,602.00
39ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด168,089,394,000.00
40ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด167,414,718,000.00
41ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด163,858,020,000.00
42เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด149,153,804,003.00
43ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด148,966,779,026.00
44ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบรัษัทจำกัด147,352,859,765.00
45เรียล มูฟ จำกัดบรัษัทจำกัด142,630,729,000.00
46ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด138,383,046,000.00
47ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด135,966,560,000.00
48ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบรัษัทจำกัด134,848,814,544.27
49บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด126,407,504,442.00
50จีแคป จำกัดบรัษัทจำกัด121,366,616,760.36
51นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด116,586,593,367.00
52ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด115,921,141,677.00
53เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบรัษัทจำกัด114,041,989,788.00
54ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบรัษัทจำกัด113,928,718,676.00
55ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดบรัษัทจำกัด113,527,622,180.00
56อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัดบรัษัทจำกัด109,957,758,343.16
57เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด106,925,233,915.59
58บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดบรัษัทจำกัด106,208,545,725.00
59ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบรัษัทจำกัด105,181,834,573.00
60ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด104,286,385,000.00
61ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด91,617,788,444.00
62ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบรัษัทจำกัด86,601,473,630.00
63มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบรัษัทจำกัด84,993,992,974.00
64ออสสิริส จำกัดบรัษัทจำกัด83,786,165,735.15
65แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด81,169,892,536.00
66อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด79,732,370,178.00
67โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด79,225,731,415.00
68สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบรัษัทจำกัด78,901,419,500.00
69เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดบรัษัทจำกัด78,766,215,814.00
70โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด78,593,502,861.00
71เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดบรัษัทจำกัด78,049,105,196.00
72จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัดบรัษัทจำกัด70,831,109,823.24
73ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบรัษัทจำกัด70,646,478,786.00
74ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบรัษัทจำกัด68,335,545,019.00
75เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด68,172,570,386.00
76เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดบรัษัทจำกัด64,635,451,280.00
77ปตท. จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด60,529,415,169.00
78คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด60,480,036,322.00
79ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบรัษัทจำกัด58,871,732,073.00
80ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรัษัทจำกัด58,487,610,000.00
81ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด57,879,584,369.00
82ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด57,733,325,000.00
83ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด55,416,861,000.00
84วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด54,805,676,681.98
85เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด54,361,622,661.00
86เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบรัษัทจำกัด54,000,000,000.00
87ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัดบรัษัทจำกัด52,453,865,394.85
88ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด51,762,504,000.00
89สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบรัษัทจำกัด50,456,848,895.00
90โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด50,391,118,984.00
91ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด50,385,642,901.00
92เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัดบรัษัทจำกัด49,939,160,681.00
93เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,871,592,199.00
94ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัดบรัษัทจำกัด48,599,480,300.00
95หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,171,024,386.00
96ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด48,112,277,344.00
97เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด47,616,277,000.00
98ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด45,096,218,316.00
99มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรัษัทจำกัด44,043,953,938.00
100อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บรัษัทมหาชนจำกัด43,009,766,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า