100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด366,344,063,000,000.00
2พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด270,000,078,310,000.00
3เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัทจำกัด70,851,076,580,000.00
4ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,220,105,840,000.00
5จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด47,687,578,000,000.00
6ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัดบริษัทจำกัด40,587,371,520,000.00
7วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ห้างหุ้นส่วนจำกัด35,754,937,160,000.00
8อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด10,866,437,930,000.00
9พี.ดี.เค. เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด7,899,023,570,000.00
10ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด6,276,575,100,000.00
11เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัดบริษัทจำกัด4,911,562,050,000.00
12ที.พี.วี.เอ็น.ห้างหุ้นส่วนจำกัด4,810,437,280,000.00
13จุลศักดิ์ 1990 จำกัดบริษัทจำกัด4,514,203,140,000.00
14ธนเวโรจน์ จำกัดบริษัทจำกัด4,094,875,250,000.00
15เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดบริษัทจำกัด3,766,175,400,000.00
16วรรณวิชาห้างหุ้นส่วนจำกัด3,191,628,950,000.00
17ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,008,242,058,000.00
18ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,860,127,042,000.00
19เวิลด์ เชนจ์ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด2,841,797,700,000.00
20ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,656,181,374,000.00
21ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,641,149,531,000.00
22ไทย เทอร์ไบน์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัทจำกัด2,117,617,160,000.00
23วัน ทู แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัทจำกัด2,067,109,803,510.81
24ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,049,901,557,000.00
25ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด1,989,570,584,000.00
26วี.เอส.มอเตอร์พาร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัด1,636,919,930,000.00
27รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัทจำกัด1,272,186,580,000.00
28เค.เอส.บ๊อกซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,066,960,270,000.00
29ไอซีบี สินทรัพย์หมุนเวียนดิจิตอล จำกัดบริษัทจำกัด1,000,000,125,800.50
30ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด984,123,539,000.00
31เอ็มเคจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด967,079,320,000.00
32ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด958,613,513,944.00
33ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด888,151,478,000.00
34นิปปอน เซมิคอน จำกัดบริษัทจำกัด848,150,000,000.00
35ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัดบริษัทจำกัด819,096,103,000.00
36เฟสโต้ จำกัดบริษัทจำกัด669,075,241,000.00
37เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริษัทจำกัด565,259,410,000.00
38ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด525,142,025,000.00
39ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด500,377,673,502.18
40เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด479,622,472,000.00
41ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด451,550,031,772.00
42ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด416,737,212,518.00
43พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด393,614,424,905.00
44ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด351,550,345,000.00
45ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด350,377,488,632.00
46ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด342,154,221,000.00
47โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด338,487,370,508.00
48ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด323,568,596,000.00
49บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด312,248,973,820.36
50ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด295,136,913,000.00
51ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด290,698,239,000.00
52ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด289,921,613,000.00
53ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด280,368,088,081.00
54กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,484,295,000.00
55การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,401,448,156.00
56ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด275,035,836,674.00
57เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด266,898,215,000.00
58เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด260,403,217,563.00
59แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด254,797,561,191.00
60เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด242,998,536,692.00
61ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,036,876,000.00
62ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด238,657,978,000.00
63ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,845,068,489.00
64ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด202,432,330,863.00
65ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด199,702,422,000.00
66อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด189,124,245,000.00
67ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด186,931,588,037.00
68ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด181,117,753,204.00
69กันตาคีรี พัฒนา จำกัดบริษัทจำกัด180,142,000,000.00
70ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด162,835,059,230.00
71อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด156,031,349,000.00
72ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด152,859,537,382.00
73โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด152,738,516,003.00
74ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด151,847,588,000.00
75เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด146,093,222,525.00
76บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด145,561,999,000.00
77เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด137,885,604,517.00
78เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด137,551,563,479.00
79ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,446,821,000.00
80ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัทจำกัด127,766,811,938.00
81เฟสโต้ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทจำกัด127,070,944,000.00
82พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,554,434,902.00
83ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด116,506,151,670.00
84สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด109,656,922,861.00
85ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,575,481,120.00
86ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด108,307,176,487.00
87อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด108,125,153,442.00
88บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,653,002,056.74
89เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,793,154,460.00
90บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,204,181,862.00
91บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,958,516,381.00
92น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด103,236,004,136.00
93แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,945,153,678.00
94ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด100,146,992,780.00
95ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,889,325,066.75
96หง หลี่ บิสซิเนส จำกัดบริษัทจำกัด99,857,380,000.00
97ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,932,439,173.00
98ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด96,211,826,615.00
99ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,033,910,000.00
100กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,929,768,168.00

 
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า