100 อันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,725,632,000,000.00
2ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,444,824,063,000.00
3ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด893,311,928,458.00
4ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด433,233,822,487.00
5พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด386,669,680,112.00
6ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด383,902,059,367.00
7ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัดบริษัทจำกัด351,025,882,676.00
8โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด335,471,185,923.00
9ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัทจำกัด316,730,227,000.00
10กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด308,728,909,000.00
11ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,695,696,000.00
12ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด288,275,295,000.00
13ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด286,650,904,000.00
14เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด253,883,884,236.00
15เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัทจำกัด252,590,798,934.00
16แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัทจำกัด248,832,305,000.00
17กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด244,580,157,000.00
18ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด230,396,270,000.00
19บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด207,142,015,135.65
20บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด205,069,436,747.01
21ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด187,546,575,000.00
22ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด183,347,021,783.00
23อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด178,024,976,962.00
24ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด177,713,242,863.00
25โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัทจำกัด158,444,374,788.00
26ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด157,165,841,855.00
27ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด155,320,976,000.00
28เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด132,449,294,076.00
29เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดบริษัทจำกัด131,983,941,035.00
30อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด129,351,654,000.00
31ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด120,313,109,000.00
32เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดบริษัทจำกัด115,048,687,485.00
33พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด110,855,809,982.00
34น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัทจำกัด102,552,216,978.00
35แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,159,690,164.00
36ทีซีซี แลนด์ จำกัดบริษัทจำกัด100,841,648,683.00
37บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,724,620,999.00
38สิริวนา จำกัดบริษัทจำกัด96,710,386,158.00
39ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัดบริษัทจำกัด96,510,232,061.00
40ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,356,650,155.00
41ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดบริษัทจำกัด94,871,168,373.00
42ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด94,719,801,657.00
43ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด93,364,295,000.00
44บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด91,836,147,634.00
45ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด90,997,577,848.00
46เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดบริษัทจำกัด90,658,981,683.00
47ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด88,326,163,222.00
48กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด86,271,442,788.00
49ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด85,960,108,261.00
50มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด81,977,436,809.00
51ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด81,379,996,000.00
52ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด79,470,596,205.00
53อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด75,607,970,561.00
54เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด73,895,585,006.00
55ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด72,761,971,000.00
56แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,794,191,329.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,570,970,000.00
58ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด70,199,100,538.00
59อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,185,972,000.00
60พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,809,492,882.00
61ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด67,379,055,562.00
62ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบริษัทจำกัด66,875,777,338.00
63แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด66,305,834,895.00
64ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด65,781,974,586.00
65โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,876,227,942.00
66ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดบริษัทจำกัด62,875,136,423.00
67โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,046,082,618.00
68กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,022,239,769.00
69สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,797,131,879.00
70สัมพันธ์เสมอ จำกัดบริษัทจำกัด59,510,336,293.03
71ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัทจำกัด58,466,814,244.00
72อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด58,411,276,824.00
73ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,000,958,773.00
74ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด56,406,195,727.00
75ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด54,520,980,845.00
76อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด54,519,803,472.00
77คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทจำกัด54,263,943,835.00
78ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,965,860,881.10
79เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด53,778,456,200.00
80ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,162,162,579.00
81แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,897,698,398.00
82เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดบริษัทจำกัด52,477,456,340.00
83วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด52,237,116,587.00
84อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัทจำกัด51,639,428,596.00
85เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัทจำกัด51,454,836,265.86
86สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,307,896,843.00
87โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัทจำกัด51,280,156,459.00
88ทุนลดาวัลย์ จำกัดบริษัทจำกัด51,254,755,158.91
89ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,929,462,028.00
90นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด50,805,669,313.00
91อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,511,046,197.00
92ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดบริษัทจำกัด50,374,185,796.06
93วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัทจำกัด49,998,700,164.16
94เอ็กโก พลัส จำกัดบริษัทจำกัด49,590,920,085.00
95บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดบริษัทจำกัด49,467,031,733.00
96โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,166,406,462.00
97มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัทจำกัด46,800,882,890.00
98โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด46,405,975,771.00
99บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทจำกัด46,250,848,177.00
100ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,932,782,982.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า