100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561

รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)

ลำดับชื่อนิติบุคคลประเภทรวมสินทรัพย์ (บาท)
1ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด57,220,105,840,000.00
2ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด3,008,242,058,000.00
3ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,860,127,042,000.00
4ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,656,181,374,000.00
5ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,641,149,531,000.00
6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด2,049,901,557,000.00
7ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด984,123,539,000.00
8ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด958,613,513,944.00
9ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด888,151,478,000.00
10ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด525,142,025,000.00
11ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด500,377,673,502.18
12เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด479,622,472,000.00
13ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด451,550,031,772.00
14ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด416,737,212,518.00
15พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด393,614,424,905.00
16ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด351,550,345,000.00
17ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด350,377,488,632.00
18ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด323,568,596,000.00
19ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด295,136,913,000.00
20ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด290,698,239,000.00
21ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด289,921,613,000.00
22ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด280,368,088,081.00
23กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,484,295,000.00
24การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด275,401,448,156.00
25เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด266,898,215,000.00
26เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด260,403,217,563.00
27ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด240,036,876,000.00
28ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด238,657,978,000.00
29ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด223,845,068,489.00
30ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด202,432,330,863.00
31ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด199,702,422,000.00
32อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด189,124,245,000.00
33ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด186,931,588,037.00
34ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด181,117,753,204.00
35อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด156,031,349,000.00
36ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด152,859,537,382.00
37ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด151,847,588,000.00
38เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด146,093,222,525.00
39บ้านปู จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด145,561,999,000.00
40ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด135,446,821,000.00
41พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด121,554,434,902.00
42ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด109,575,481,120.00
43บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด107,653,002,056.74
44เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,793,154,460.00
45บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด106,204,181,862.00
46บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด104,958,516,381.00
47แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด101,945,153,678.00
48ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด99,889,325,066.75
49ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด98,932,439,173.00
50ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด95,033,910,000.00
51กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด92,929,768,168.00
52บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด85,833,062,792.00
53ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด84,196,352,000.00
54แสนสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด83,189,512,871.00
55บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,647,817,131.00
56อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด79,560,980,000.00
57อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด78,178,054,000.00
58ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด77,443,269,482.00
59พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด76,593,305,036.00
60แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด74,405,947,568.00
61วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด71,268,678,014.69
62ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด69,512,402,640.00
63โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด64,692,715,782.00
64เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,958,603,000.00
65กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,521,863,194.00
66สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด60,468,420,288.00
67การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด59,847,234,089.00
68ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,647,416,625.00
69ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด56,535,735,475.21
70ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,292,031,926.00
71สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด55,010,637,943.00
72แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,858,757,761.00
73อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด53,068,534,404.00
74แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,639,644,891.00
75โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,378,297,758.00
76ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด52,209,227,949.00
77อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,303,218,550.00
78ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,271,935,640.00
79โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด50,181,319,175.00
80เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,118,239,169.00
81เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด49,018,156,343.00
82อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,938,672,736.00
83ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด48,139,542,000.00
84ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,531,057,925.00
85เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,478,731,000.00
86บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด47,153,726,000.00
87เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด45,281,847,680.00
88ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด44,960,866,144.00
89เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด43,607,208,212.00
90กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,922,076,161.00
91ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,919,641,902.00
92ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,884,707,967.00
93พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด42,410,188,810.00
94เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,982,400,155.00
95ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,790,229,779.00
96ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด41,296,944,692.00
97แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,870,226,000.00
98พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,762,486,659.00
99บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,574,143,005.00
100กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชนจำกัด40,552,795,000.00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า