แม่นยำ VS เที่ยงตรง ต่างกันอย่างไง

ความเที่ยงตรง (Accuracy) และ ความแม่นยำ (Precision) นั้นบางคนอาจจะคิดว่าก็เหมือนกันนั้นและ แต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยละ เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าแตกต่างกันอย่างไร

ความเที่ยงตรง (Accuracy) นั้นหมายถึง ค่าที่ได้นั้นมีค่าเข้าใกล้ค่าที่ถูกต้อง
ตัวอย่างในการยิงธนู จะเห็นว่ายิงเข้าใกล้จุดศูนย์กลางแสดงถึงความเที่ยงตรง แต่เป้าที่ยิงโดนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันก็ได้

ความเที่ยงตรงสูง-แม่นยำต่ำp

เราเรียกว่า แบบนี้ว่า
มีความเที่ยงตรงสูง
ความแม่นยำต่ำ

ความแม่นยำ (Precision) นั้นหมายถึง ค่าที่ได้นั้นมีค่าแต่ละค่าเข้าใกล้เคียงกัน ซึ่งค่านั้นอาจจะไม่เข้าใกล้ความถูกต้องก็ได้
ตัวอย่างในการยิงธนู จะเห็นว่าแค่ละครั้งที่ยิงโดนใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำ

ความเที่ยงตรงต่ำ-แม่นยำสูง

เราเรียกว่า
มีความเที่ยงตรงต่ำ
ความแม่นยำสูง

แล้วถ้าความเที่ยงตรงสูง และ ความแม่นยำสูงจะเป็นอย่างไงนะ?
ก็จะเป็นดังภาพด้านล่างนี้ เข้าใกล้จุดศูนย์กลางและมีค่าเข้าใกล้กัน
ความเที่ยงตรงสูง-แม่นยำสูง

เราจะเห็นว่าความเที่ยงตรงและความแม่นยำก็เป็นสิ่งที่บอกถึงคุณสมบัติของค่านั้นๆการทำความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้เราเข้าความผิดพลาด(Error)ของการวัดค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง