แปลง mp4 เป็น mp3 ทีละหลายๆไฟล์

บทความนี้จะมาแนะนำวิธี แปลง mp4 เป็น mp3 ทีละหลายๆไฟล์ โดยจะใช้โปรแกรมฟรีๆที่เรียกว่า โปรแกรม Free Convert MP4 To MP3 สามารถดาวโหลดฟรีๆได้จากที่นี้ http://www.4dots-software.com/free-convert-mp4-to-mp3/

mp4tomp3-1

หน้าตา ของโปรแกรม Free Convert MP4 To MP3 สามารถ add file เข้าไปโดยกดปุ่ม Add file(s) หรือ ลากไฟล์ใส่เข้าไปได้เลย และสามารถเลือกคุณภาพของไฟล์ mp3 ได้โดยจะเลือกเองหรือ กดที่ Profile ก็ได้ หลังจากนั้นก็เลือก Output folder จะให้ไฟล์ mp3 ที่แปลงเสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหน แล้วก็ทำการ แปลงไฟล์โดยกดที่ปุ่ม Convert สีส้มๆ
mp4tomp3-2

จะเห็นแถบสีเขียวๆด้านล่างบอกว่าเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นแล้ว
mp4tomp3-3

จากรูปจะเห็นว่าเสร็จเรียบร้อย
mp4tomp3-4

สำหรับ โปรแกรม Free Convert MP4 To MP3 ก็เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้แปลงไฟล์จาก mp4 เป็น mp3 ที่ใช้งานง่ายๆ ฟรีๆ แปลงทีเดียวหลายๆไฟล์ ใช้งานได้ดีอีกโปรแกรมหนึ่ง