เจอข้อความแบบนี้จะแก้ไขยังไง Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

มีใครเจอข้อความแบบนี้บ้าง Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress. พอเข้าไปในหน้า login ของ WordPress ก็เจอข้อความแบบนี้เลย login เข้าไปทำอะไรไม่ได้เลย

สาเหตุที่เกิด Error ข้อความแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า PHP ของเราไม่ได้เปิด Extension ที่เกียวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ที่ชื่อว่า mysqli
แล้ววิธีเปิด PHP Extension mysqli ทำยังไงละ ในบทความนี้จะสอนการเปิด PHP Extension mysqli ใน cPanel ซึ่งสามารถทำตามได้ดังนี้

ให้เราไปที่ cPanel เลือก Select PHP Version

เลือกที่แถบ Extensions

เลือกติ๊กถูกที่ Extension mysqli

แล้วกลับมาที่แถบ My Domains เลือก Domain ที่เราใช้งานแล้วกด Use PHP Selector

แล้วลองเข้าไปที่หน้า Login ของ WordPress เราใหม่ก็จะเข้าได้ตามปกติแล้วละ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.