สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทข้าวในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้าชื่อสินค้าภาษาอังกฤษจังหวัด
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์Surin Hom Mali Riceสุรินทร์
ข้าวสังข์หยกเมืองพัทลุงSangyod Muang Phatthalung Riceพัทลุง
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mail Riceร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และ ยโสธร
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีSakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Riceสกลนคร
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้Jek Chuey Sao Hai Riceสระบุรี
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์Kaowong Kalasin Sticky Riceกาฬสินธุ์
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพรLeuang Patew Chumphon Riceชุมพร
ข้าวก่ำล้านนาKhao Kum Lannaเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์Rai Leum Pua Phetchabun Riceเพชรบูรณ์
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีUbon Ratchathani Hommali Rice / Khao Hommali Ubonอุบลราชธานี
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์Thoungsamrit Jasmine Rice / Khao Hommali Thoungsamritนครราชสีมา
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรายKhao Niew Khiaw Ngoo Chiang Raiเชียงราย