สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทข้าวในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ Surin Hom Mali Rice สุรินทร์
ข้าวสังข์หยกเมืองพัทลุง Sangyod Muang Phatthalung Rice พัทลุง
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mail Rice ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และ ยโสธร
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice สกลนคร
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ Jek Chuey Sao Hai Rice สระบุรี
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ Kaowong Kalasin Sticky Rice กาฬสินธุ์
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร Leuang Patew Chumphon Rice ชุมพร
ข้าวก่ำล้านนา Khao Kum Lanna เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ Rai Leum Pua Phetchabun Rice เพชรบูรณ์
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Hommali Rice / Khao Hommali Ubon อุบลราชธานี
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ Thoungsamrit Jasmine Rice / Khao Hommali Thoungsamrit นครราชสีมา
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย Khao Niew Khiaw Ngoo Chiang Rai เชียงราย